Løyningsneset

Vindafjord
Prisantydning

290 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger20 980,-
 • Totalpris310 980,-

Kvaløy/Vikedal - Festettomt med beliggenhet høyt i terrenget - nydelig utsikt utover vakkert natur, sjø- og fjellandskap

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger på Kvaløy ved Imsland i Vindafjord kommune. Naturtomt beliggende høyt i terrenget med nydelig utsikt utover vakkert natur, sjø- og fjellandskap.

  Beliggende omringet av natur og med gode solforhold vendt mot sør. Mulighet for båtplass/båtfeste i Jupevika har man tilgjengelig en meget flott skjærgård.

  Nærhet til Kvaløy camping og landhandel. På sommerstid og vinterstid har man adkomst til flotte turområder som blant annet Etnefjellene og Svandalen skisenter som ligger i behagelig kjøreavstand fra hytta.

  Adkomst

  Feltet Løyningsneset ligger ca. 13-15 minutter kjøring fra Vikedal. Fra Vikedal følg Fylkesvei 46 østover mot Sauda. Ta av veien til høyre ned mot Kvaløy Camping og følg veien forbi campingplassen. En vil da kjøre på Løyningsneset. Når veien begynner å gå nedover vil en få Løyningsneset 61 som første hytte en kommer til på høyre side av veien. Tomten for salg ligger på sørsiden av denne hytten.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til fritidsformål.

  • kr 290 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 20 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 310 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Diverse

  Parkering på felles parkeringsplass like øst for eiendommen.

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Festeavgiften er på kr 4 918,- per år iflg. selger og betales forskuddsvis innen 01. oktober hvert år. Konsumprisregulert avgift. Bortfester skal godkjenne ny fester og forkjøpsrett kan gjøres gjeldende i samsvar med tomtefestelova. Hele avtalen er vedlagt salgsoppgaven.

  I eiendommens grunnboksutskrift datert 31.01.2020 kommer det frem at årlig festeavgift er satt til kr. 36.666,-. Dette må etter selgers syn være tastefeil i forbindelse med tinglysing og det vil forsøkes å få dette rettet innen overtagelse.

  Det tas forbehold om grunneiers skriftlige godkjenning av overdragelsen.

  Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke. Partene er inneforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart.

  Kjøper er informert om at tomt er festet, og er forelagt gjeldende festekontrakt. Det er selgers ansvar å informere bortfester om den nye festerens identitet og personalia snarest etter kjøpekontrakt er signert.

  Vedlagt følger eiendomskart, målebrev, festekontrakt, reguleringsbestemmelser og plankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  og selgers Egenerklæring datert . Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. okt. 2023

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230287
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.