Lunavegen 8D

Haugesund
Prisantydning

3 290 000,-

 • BRA229㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1980
 • Omkostninger95 980,-
 • Totalpris3 385 980,-

Solvang - Stor og innholdsrik enebolig i familievennlig område

Beskrivelse

Boligen har grei standard men behov for noe oppgradering mtp kjøkkeninnredning og bad i hovedetasjen, ellers fremstår boligen som godt vedlikeholdt.

Detaljer

Underetasje: vaskekjeller, soverom, flislagt bad, mellomgang, kjellerstue, 2 disponible rom og tv-stue. 1.etasje: entrè, wc, forstue, kjøkken, stue, mellomgang, 3 soverom og bad Bortsettingsloft.

Bygningsinformasjon

Kjeller er innredet. Iht originale bygningstegninger er ikke dette omsøkt og godkjent i sin tid. Innredning av kjellerstue og soverom er derfor ikke godkjent som rom for varig opphold.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom er innredet før 1997. Dette gjør at rommet automatisk burde få TG 3. Rommet kan allikevel fungerer greit til sitt bruk. Kjøper overtar et romvitende om at svikt kan oppstå pga normal elde. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utført arbeid. Bad inneholder: servant, wc og dusjkabinett. Gulv og vegger er flislagt. Eier opplyser at bad ble innredet i ca 1997, men at alt av rør mm var lagt inn ved byggeår. Forventet levetid av våtrom er normalt 20 år, men dette er varierende og avhengig av type material, utførelse og bruk av rommet. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vaskerom bærer preg av å ha passert forventet levetid, men er i daglig bruk av nåværende eier. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Vaskerom Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Tg pga kalkutslag mm.

Tomteforhold > Terrengforhold Terreng faller inn mot bygning. Det er avvik: Terreng heller inn mot boligen på baksiden. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tg pga alder på takrenner fra byggeår.

Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Råte som er er i enkelte mindre områder. Det er skiftet mye kledning og dette er derfor lokale utbedringer.

Utvendig > Vinduer Det er avvik: Alder på vinduer fra byggeår tilsier at de er moden for utskiftning. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk på terresse er lavt og overflater generelt preget av elde.

Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverk til kjellertrapp er for lavt. Rekkverk til hoveddøren mangler. Trapp til terrasse har råte.

Innvendig > Overflater Det er avvik: Huset er 43 år og overflater har generelt normal elde og slitasje. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Måling anbefales iht føre-var prinsipp. Hvis det er ønskelig leier takstmann ut radon måler for 1 800,- kr (1 uke leie). Måler henges 1 meter opp på veggen og resultat kommer etter 2 dager. (Det anbefales minimum 1 uke med måling) Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Pipe og ildsted Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er registrert en del riss i utvendig pipeløp. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Rom Under Terreng Det er høy luftfuktighet i kjelleren med stor fare for en skadeutvikling Fuktsikring har passert levetid og det er registrert noe fukt i flere vegger. Noe mindre kalkutslag er registrert og laminat på kjellergulv står i spenn mot vegg. Eier opplyser at dette skjedde når kabler ble slått av. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Innvendig > Innvendige trapper Det er avvik: Trapp er moden for en oppfriskning pga normal slitasje. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige dører Det er avvik: Dører har normal elde og er preget av datiden standard. Låskasse slites og merker i dører og karm må forventes iht naturlig bruk.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Anlegg fremstår som ryddig og i normal god stand. Takstmann har ikke utdanning innen elektrisk og undersøkelse er derfor noe begrenset. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tg pga normal elde. Det er ikke sluk på baksiden av huset og det er knyttet en naturlig risiko til overflate vann. Eier opplyser at dette aldri har vært et problem, men med store mengder går noe ned trapp og i sluk som er der. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Noe fuktvandring i muren er registrert i kjelleren. Det er i tillegg registrert 1 riss i muren i gang. Dette antas å være fra byggeår. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 107 kvm 2. etasje: 122 kvm Primærrom 1. etasje: 107 kvm Gang, bad, stue, Tv-stue, 3 soverom(ikke godkjent) og vaskerom. 2. etasje: 122 kvm Entre, gang, kjøkken, stue, bad, 2 soverom og toalettrom.

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse datert 24.06.1981. Punktene på denne er utført men innredning av kjeller avviker fra originale bygningstegninger og er ikke omsøkt og godkjent.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Vedfyr og varmepumpe. Elektrisk oppvarming, i de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger meget sentralt på Solvang med noen minutters gange til alle fasiliteter som skoler i alle alderstrinn, turløyper, idrettsanlegg, ishall, turnhall, klatrehall og friidrettsanlegg og ca 15 minutters gange til Haugesund sentrum. Særdeles barn- og familievennlig område.

  Adkomst

  Kjør Skjoldavegen østover og ta til venstre Solvangvegen like etter gangbro. Ta første vei til venstre, Plutovegen og ta til høyre Lunavegen. Ta første vei til venstre og følg veien til endes.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert for bolig.

  • kr 3 290 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 95 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 385 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 396,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 130,- pr år.

  Ligningsverdi

  kr 746 397,- for 2021

 • Diverse

  Ifølge selger er nedgravet oljetank forskriftsmessig tømt og blokkert.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  08.02.2023 og selgers Egenerklæring datert 22.01.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 15. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Hugo Wee
 • Oppdragsnummer: 01230032
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.