Mannesvegen 128

Karmøy
Prisantydning

2 090 000,-

Solgt
 • BRA203㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1920
 • Omkostninger65 980,-
 • Totalpris2 155 980,-

Eldre enebolig med fantastisk sjøutsikt - Mye potensial - Stor tomt med familievennlig beliggenhet!

Beskrivelse

Boligen holder hovedsakelig eldre standard og har behov for oppgraderinger for å nå dagens standard. Eiendommen har veldig bra utsiktspotensiale og består av en stor tomt med mange muligheter for å lage sitt eget drømmehjem med familievennlig beliggenhet.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Kjeller: Kjellerrom, vaskekjeller. 1.etasje: Toalettrom, gang, vindfang/trapperom, stue, kjøkken. Loft: Gang, trapperom, 4 soverom(dør/åpning mellom 2 av de) og bad.

Bygningsinformasjon

Bebyggelsen består av enebolig med kjeller, 1.etasje og loft. Hagestue i tilknytning til boligen og frittliggende garasje. Bolig med grunnmur av sparestein, betong og betongblokker. Veggene er oppført i tømmerkonstruksjon, fasade kledd med liggende bordkledning. Takkonstruksjon av tre utført som saltak, tekket med skifertakstein. Vinduer og dører av tre. Megler har ikke mottatt bygningstegninger og har derfor ikke mulighet for å sjekke hva som er godkjent i henhold til innredningen.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekking og undertak. Avvik: Det er stedvis manglende takstein. Steinen er erstattet av metallplater som har begynt å ruste. Det er hull i tekkingen i hagestuen, noe som medfører vann inn i hagestuen. Det er råtedannelse i kledning under takutstikk. Det mangler snøfangere, samt stigetrinn til feier. Mer enn halvparten av levetiden til renner og nedløp er passert. Skade på renne og nedløp. Det er ufagmessig innfesting av rennenedløp. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det ble registrert råteskader i bordkledningen. Det ble registrert manglende lufting bak kledningen. Dette gjelder også bak nyere kledning mot nord. Det er ikke stige til høgloftet, men det ble registrert fuktighet i himlingen på et soverom. Det ble registrert råteskader og malingsflass på vinduer. Dørene er av eldre dato og fremstår med generell slitasje. Trapp til hagestue mangler rekkverk. Det er malingsflass i trinn. -Innvendig: Målt 11 mm skjevhet over 2 m i soverom på loftet. 20 mm skjevhet gjennom hele rommet i soverom på loftet. Det er knirk i etasjeskillene. Svikt i gulvet på soverom på loftet og i stuen 1.etasje. Målt 32 mm skjevhet over 2 meter i stuen på 1.etasje. Målt 16 mm skjevhet over 2 m på kjøkkenet. Målt 15 mm skjevhet gjennom hele rommet på kjøkken. -Innvendig: Pipevanger er ikke synlige. Fire sider av pipen skal være synlige når pipen er murt med murstein (TG3). Det ble registrert utvendig mosedannelse på pipen (TG2). Det ble registrert synlig fuktighet i kjelleren og det er råteskader i trepanelet. -Våtrom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet er ikke anordnet som våtrom (vaskekjeller). -Spesialrom: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er skade på baderomsinnredningen. -Tekniske installasjoner: Det er flere rom uten ventiler i vegg/vindu. -Tomteforhold: Eventuell drenering har liten eller ingen effekt. Det ble registrert fuktighet i kjelleren. TG2: -Utvendig: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av levetiden til tettesjiktet har passert. Rekkverket er for lavt. Punkt som går på sikkerhet skal vurderes etter dagens regelverk. Målt høyde rekkverk: 80 cm. Dagens krav: Minimum 100 cm. Det er generell slitasje på rekkverket. Det er rustdannelse på utvendig vetilkappe. -Innvendig: Det er stedvise skader i overflatene. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. -Våtrom: Det ble registrert skader på veggoverflate. Det er misfarging av belegget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er skader på innredningen. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. -Kjøkken: Kjøkkeninnredningen fremstår med noe slitasje. Det er skade på en front og en hengsle. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsledninger. Det ble registrert rustdannelse på stoppekran. Avløpsrør under servant på kjøkkenet er tettet med tape. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Varmtvannstank er koplet med plugg i stikkontakt. Det er ikke sluk/tettesjikt i rommet. Det er rustdannelse på toppen av tanken. Automatsikringer. Skrusikringer i hovedinntak. Hovedsakelig skjult elektrisk opplegg. -Tomteforhold: Det ble registrert sprekkdannelse i grunnmuren. Det er stedvis malingsflass. Det er sprekkdannelser i forstøtningsmurer. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann og avløpsledninger. Mer en halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 55 kvm 1. etasje: 87 kvm 2. etasje: 61 kvm Primærrom 1. etasje: 79 kvm Toalettrom, gang, vindfang/trapperom, stue, kjøkken. 2. etasje: 61 kvm Gang, trapperom, 4 soverom og bad. Sekundærrom Kjeller: 55 kvm Kjellerrom, vaskekjeller. 1. etasje: 8 kvm Hagestue.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Privat septiktank. Det ligger offentlig vann- og spillvannsledning over tomten fra vei i vest og inn til bolig.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har beliggenhet på et etablert, rolig og barnevennlig boligfelt på Mannes. Flere muligheter for å gå utenom hovedveien til blant annet nærliggende steder som Hansadalen, Sevland skole og Sevland barnehage. Ikke langt i fra ligger Åkrehamn og byens fasiliteter.

  Adkomst

  Kjør inn avkjørsel ved Ljosheim bedehus og følg veien videre inn mot Mannes. Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse til eiendommen.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i Kommuneplanen.

  • kr 2 090 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 65 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 155 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 947,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, slam, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 581 079,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 8. feb. 2024

 • Ansvarlig megler: Fred Lippens
 • Oppdragsnummer: 01230374
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.