Munins gate 5

Haugesund
Prisantydning

1 790 000,-

 • BRA161㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1931
 • Omkostninger46 080,-
 • Totalpris1 836 080,-

Enebolig m/garasje - Utsiktseiendom v/Rossabø barneskole - Total rehabilitering - Rive/bygge nytt?

Beskrivelse

Strøm er innlagt, men er stengt p.d.d.

Alt må totalt oppgraderes.

Detaljer
 1. etasje: entrè, gang, soverom, bad, kjøkken og dobbel stue.
 2. etasje: gang, grovkjøkken, bad, soverom og dobbel stue. Kjeller: gang, wc, bad, 2 boder, disponibelt rom og vaskekjeller.

Bortsettingsloft og vedskjul.

Liten garasje i flukt med bolig på nordsiden.

Bygningsinformasjon

Bygget er satt opp i tømmer på støpt grunnmur (sparemur). Vinduer/dører må skiftes og bordkledning er slitt. Skifer på tak.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 48 kvm 2. etasje: 58 kvm Entrè, gang, bad, soverom, kjøkken og dobbel stue. 3. etasje: 55 kvm Gang, grovkjøkken, soverom og dobbel stue. Primærrom 1. etasje: 0 kvm Entrè, gang, bad, soverom, kjøkken og dobbel stue. 2. etasje: 0 kvm Gang, grovkjøkken, soverom og dobbel stue.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest. Det foreligger ferdigattest på tilbygg bolig, garasje datert 10.10.86

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet, men må evnt først rehabiliteres.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedovn. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sentralt i Søre bydel, like v/Rossabø barneskole på vestsiden av Spannavegen. Bare en liten undergang til barneskolen. Flotte turområder like ved. Lett gang- og sykkelavstand til alle fasiliteter.

  Adkomst

  Kjør nordover Spannavegen og passer Rossabø barneskole og ta første vei til venstre. Hold venstre og kjør tilbake. Boligen ligger på høyre side.

  Regulering

  RL-744 D, ligger vedlagt salgsoppgaven. Der fremkommer blant annet: - Enebolig eller tomannsbolig er mulig. - At bebyggelsen skal oppføres i maks 2 etasjer. - Høyde fra terreng til hovedgesims skal ikke overstige 6,2m og ingen gavlvegg være høyere enn 9,0m. - Det skal være saltak med takvinkel på 30 grader. Bygningsrådet kan gjøre unntak. - 20% utnyttelsesgrad (BYA) + garasje på maksimalt 35 kvm. Garasjen kan tillates sammenbygd med boligmassen uten at garasjens areal medregnes i bebygget areal. - Farger på hus og gjerde skal godkjennes av bygningsrådet. - Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn virker sjenerende for naboene eller den offentlig ferdsel. - Unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet. Vi gjør oppmerksom på byggelinjen (stiplet linje) mot veien.

  • kr 1 790 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 46 080,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 836 080,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 193,- pr. 2021. Det er fire terminer pr år. Det er montert vannmåler så avgifter vil variere ut fra forbruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Hvitevarer medfølger ikke handelen.

  Boligen vil ikke bli utvasket eller ytterligere ryddet, ny eier overtar det slik det står på overtakelsesdagen.

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring eller rekvirert takstmann da bolig/eiendom må rehabiliteres 100%.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger grunnkart, reguleringsplan, tegninger og selgers Egenerklæring datert 22.09.22 . Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 24. okt. 2023

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01220075
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.