Myklastøl 33

Røldal
Prisantydning

975 000,-

Solgt
 • BRA116㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår2013
 • Omkostninger38 190,-
 • Totalpris1 013 190,-

Flott beliggende hytte-tomt beliggende med kort gangavstand til skitrekket og Røldalsterrassen

Beskrivelse

Tomten er ferdig opparbeidet med vann, avløp og strøm. Støpt såle.

Det ble i 2012 gitt rammetillatelse til oppføring av hytte. Den er bortfalt og ny eier må selv besørge ny søknadsprosess. Tegninger fra søknad(2012) følger vedlagt.

Vei/vann/kloakk

Vann og kloakk ligger klart for tilkobling. Det tilfaller tilkoblingsavgift for ny eier ved tilkobling.

 • Beliggenhet

  Den nye ekspressheisen (stolheis) starter like bortenfor tomta på ca. 685 m.o.h. med avstigning på ca. 1006 meter. I tillegg ønsker skisenteret å bygge en mindre toppheis, som frakter gjester helt til toppen på Elvershei, 1374 moh. Til slutt ønsker de å bygge ny nybegynner-/ tilbringerheis fra litt nedenfor Saudakrysset til påstigningen på ekspressheisen. Med økt heiskapasitet vil også varmestuekapasiteten øke betraktelig når Røldalsterrassen blir tilgjengelig med ski.

  Røldal Skisenter kan tilby noe for enhver smak, enten du trives best i de grønne løypene, søker utfordringer i bratthengene eller foretrekker løssnøkjøring. Ny stolheis transporterer alle opp i anlegget. Her er nybegynnerheisen med varmestue like ved et fint utgangspunkt for barnefamilier og nybegynnere. For de mer erfarne er det fire skitrekk til. Anlegget har til sammen syv heiser. De øverste skitrekkene ender på 1284 m.o.

  Med ca. 6 minutters kjøring er en på Korlevoll / Seljestad hvor en finner lysløype, skistadion og mangfoldige kilometer med preparerte langrennsløyper. Fint for familier og mosjonister. For de spreke kan en ta turen via preparerte løyper til Kyrkjenuten hvor en har utsikt til havet på fine dager.

  Regulering

  Tomten ligger i område regulert til fritidsformål. Se vedlagte reguleringskart og bestemmelser. Under følger et utdrag fra bestemmelsene som er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet.

  I siste reviderte plan kommer det frem at det i fremtiden kan komme 3 ekstra tomter innenfor planen. Det forutsetter mindre trafikk på E134 og en ny støyanalyse, men byggegrensa på 37m fra E134 vil ikke endres.

  2.2.1 byggjeområde for hytter (Felt H1, H2, H og I2 bygg h1-h43, h100-h10ó og x201-x203) kan det førast opp frittståande hytter med bebygd areal på maksimalt 100m. Hyttene skal være utleigehytter, firmahytter for bruk av tilsette eller privathytter tilknytt utleigeordning. Del skal vere køyrbar tilkomst frå næraste tilkomstveg, og del skal opparbeidast minimum 2 parkeringsplassar på kvar frittståande hyttetomt. Desse skal ferdigstillast saman med hytta. Del er ikkje tillete med gjerder på tomten. Maksimal gesimshøgd frå topp grunnmur for bygga er regulert i høve til ulikt etasjetal: maks 3,3 m for 1 etasje, 4,8 m for 1,5 etasje og 6,3 m i framkant og 3,3 m i bakkant for bygg i 2 etasjar. Mogleg etasjetal på den enkelte tomta og fastsette høgd over havet for kvart enkelt bygg er fastsett på plankartet. Fastsett høgd på plankartet er for høgda på innvending golv i bygga, og kan avvikast med +/- 1 meler for å tilpassast tomta og unøyaklighet i kartgrunnlaget. Synleg grunnmur skal ikkje være høgare enn 0,5 m.

  Fellesbestemmelser: 1.1 Alle bygg for varig opphald i området skal knytast fil godkjent anlegg for veg, vatn, avløp og elektroteknisk system. Veg, vatn, avløp og elektroteknisk anlegg skal være utbygd før bygg kan førast opp i planomradet. Straumforsyninga skal ikkje gjerast med luftspenn, men med kabel i grunnen.

  1.6 Byggeskikken i omradet skal bygge vidare på feltet i Hagabekk og skal ikkje stri med byggeskikken som allereie er etablert der. Takutforming på alle bygg skal være møna tak med takvinkel på 25-37°. Taktekkinga skal ikkje være shingel eller andre materiale med dårleg estetisk kvalitet. Taktekkinga skal være utført med heller, panner, torv eller liknande.

  • kr 975 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 38 190,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 013 190,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Eiendommen har pr idag ingen kommunale avgifter (tomt) Beregnet årlige gebyr blir ca kr 9 545,- inkl mva for vann, avløp, renovasjon og feiing.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger matrikkelbrev og reguleringsføresegner. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 6. des. 2022

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01220031
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.