Myrdalvegen 20

Åkrehamn
Prisantydning

3 690 000,-

Solgt
 • BRA239㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1988
 • Omkostninger105 980,-
 • Totalpris3 795 980,-

Familiebolig over tre plan - Praktisk planløsning - Svært kjekk beliggenhet like ved Grindhaug skole!

Beskrivelse

Boligen holder hovedsakelig standard fra byggeår, mens enkelte bygningsdeler og innredning er pusset opp og vedlikeholdt over tid.

Boligens underetasje har en romslig hall med gode muligheter for oppbevaring, en svært kjekk kjellerstue med plass til både sofagruppe og øvrig møblement. Baderommet inneholder i dag wc samt vask, men det er også mulig å sette inn dusj i rommet. I tillegg finnes et kjekt soverom i etasjen, samt vaskerom med bi- inngang via bod og innvendig bod.

Stue og kjøkkenet ble pusset opp med nye overflater og ny kjøkkeninnredning i 2007/ 2008. Her ble det lagt nye gulv, tapetsert vegger, montert varmepumpe og ny vedovn samt en lys og tidsriktig innredning på kjøkken. I tillegg ble flere vinduer på kjøkken fornyet. Det er god plass til spisebord på kjøkkenet, samt flere muligheter for møblering i stue. Baderommet er helfliset og inneholder wc, dusjkabinett, badekar samt vask i seksjon. Det er to soverom i etasjen. Det ene rommet disponeres i dag som kontor, samt hovedsoverommet ble pusset opp med nye overflater ca. 2017. Lukkevinduer på kjøkken, samt vindu på hovedsoverom og bad samt terrassedører ble fornyet få år tilbake.

Loftsetasjen er per i dag innredet med gang og to romslige soverom. Her kan også rommene fint benyttes som loftstue eller kontor om ønskelig.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Underetasje: Entrè/ hall, bad, kjellerstue, soverom, vaskerom, uinnredet badstu og bod. Utvendig bod fra vaskerom. Hovedetasje: Kjøkken, stue, gang, to soverom samt bad. Utgang til hagestue og terrasse fra stue. Loftsetasje: Gang samt to soverom (ikke omsøkt i kommunen)

Bygningsinformasjon

Frittliggende enebolig med sokkeletasje delvis under terreng, hovedetasje og loft. Sokkeletasje er av stedstøpt betong, med integrert garasje med terrasse og hagestue over. Bindingsverkkonstruksjon i tre, kledd med liggende kledning. Saltakkonstruksjon av prefabrikerte A- takstoler som er tekket med betongtakstein. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger. I tegningene kan vi se at det var planlagt vindfang i hall i sokkeletasje. Loft er uinnredet, og dermed innredet i senere tid. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen, dette foreligger ikke. Iflg. takstmann er vinduer på lot for små i forhold til romstørrelse, de er vanskelige å åpne og det er ikke etablert videre rømningsvei. Det foreligger tegninger av hagestue på terrasse.

Følgende momenter har fått TG3 eller TG2 i tilstandsrapporten: TG3: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/ nedløp/ beslag. Pipeinnredning i bly har oppnådd forventet levealder. - Etasjeskille loft: Avvik på soverom mot vest: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekking og undertak. - Isolasjon på loft har falt ned flere steder på kaldt loft. Det er stedvis montert dampsperre. - Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/ lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Ytterdøren er noe slitt. Balkongdører er noe strie i låsemekanismen. - Garasjeporten er preget av elde og slitasje. - Gulvbelegg på soverom i andre etasje har folder. Det er registrert en del knirk i undergulvet i sokkeletasje. - Det er ved stikkprøver målt høydeforskjeller i gulvet. Spesielt ved døren mellom gang og entre. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Det er påvist sprekker og/ eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/ feieluke på pipe. - Innvendige dører: Flere av dørene tar i karm. - Bad: Tapeten er stedvis revnet opp, og overgangen vegg og gulv ser dermed ikke tett ut. Overflatene har oppnådd forventet levealder. Hjørner på belegget ser slitt ut. Det er registrert svak gjennomføring til toalettavløp. Det er registrert noe svakt avtrekk. - Vaskerom: Det er våtsone rundt og under skyllekar på vaskerom. Dette er ikke utført med fuktbestandige materialer. Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på membranløsningen. Manglende tilluft. - Bad: Vegger er åpnet partielt og utført lokal utbedring. Dette er utført som egeninnsats. Det er registrert mindre hakk i fliser bed utbedring, og hull etter eldre dusjvegger. Det er registrert bom i noen av flisene samt sprekk i fuger. Avvik i fallforhold. Det er usikkert om badet holder tett dersom sluket går tett og fyller seg opp. Det er registrert rustdannelser tilhørende badekaret. Noe svakt avtrekk. - Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Rørkanaler på kald loft er trykket sammen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS installasjoner er oppbrukt. Varmtvannstank er over 20 år. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid er overskrevet. Fuktsikring mangler topplist, og er flere steder avsluttet under terreng. - Det er registrert mindre sprekkdannelser/ riss i muren. - Det er fall på plen inn mot boligen på baksiden/ oppsiden av boligen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger og vannledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Det er også registrert vakumventil for lufting avløp.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 109 kvm 1. etasje: 95 kvm 2. etasje: 35 kvm Primærrom Kjeller: 73 kvm Entrè, bad, vaskerom, soverom og kjellerstue. 1. etasje: 95 kvm Kjøkken, stue, gang, 2 soverom, bad. 2. etasje: 35 kvm 2 soverom(ikke godkjent) og gang.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse. ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider: 1. Kjelleryttervegger isoleres ihh. til byggeforskringenes kap. 53 tabell 53:2. 2. Dør og vinduer i kjeller pusses inn. 3. Nedløpsrenner tilkobles overvannsledning. Evt. krav fra feiermesteren må etterkommes umiddelbart. Arbeidet må være utført innen 28.05.1989. Ansvarshavenede skal kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann med private stikkledninger. Avløp via privat septikanlegg med kommunal tømming.

Det ligger kommunale vannledninger over tomten sørvestre hjørne. Se vedlagt kart.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. Varmekabler på bad i hovedetasje samt hall i underetasje. Vedovn i stue. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger svært kjekt til på Grindhaug-feltet i Åkrehamn. Like ved boligen ligger Grindhaug barneskole. I gangavstand fra boligen finnes også barnehage, ungdomsskole, Vidergående skole, Amfi senter, Åkrehamn sentrum med flere butikker samt vakre Åkrasanden.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse.

  • kr 3 690 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 105 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 795 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 597,- pr. 2021. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 669 059,- for 2020 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  19.11.2022 og selgers Egenerklæring datert 10.11.2022. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 28. feb. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 02220021
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.