Nesavegen 2

Karmøy
Prisantydning

1 490 000,-

 • BRA171㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår
 • Omkostninger51 070,-
 • Totalpris1 541 070,-

VISN 01/12! Enebolig over tre plan med garasje - Kjekk tomt - Sentral beliggenhet i Skudeneshavn!

Beskrivelse

Boligen er over tre plan og inneholder: Kjeller: Gang m/ trapp, soverom, annet rom med sluk samt stue/ kjøkken (kjeller er ikke omsøkt og godkjent i Karmøy kommune) Første etasje: Vindfang, wc, hall m/ trapp, trapperom, kjøkken og stue. Loft: Gang m/ trapp, tre soverom samt bad.

Boligen holder hovedsakelig noe eldre standard og modernisering må påregnes. Innvendige overflater er pusset opp over tid, og det antas at bad på loft ble fornyet ca. 2005, samt flere gulv- og veggoverflater ca. 1990.

Følgende momenter har fått TG3(Store eller alvorlige avvik) eller TG2(Avvik som kan kreve tiltak) i tilstandsrapport: TG3: - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder. Ikke montert rekkverk. Råte i rekkverk på trapp til hovedplanet. - Innvendige trapper: Det mangler handrekke på vegg på trapp til loft. Det mangler spiler i rekkverk, handrekke på vegg samt for stor åpning mellom trinn på trapp til kjeller. - Annet rom med sluk. TG2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen og undertak samt renner/ nedløp/ beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp til grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstildspunktet. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kan av kledning mot grunnmur. Ved inngangspartiet går ytterkledningen helt ned mot betongen. På vegger under terrasse går det helt ned mot terreng. På vegg mot øst ligger "vannstokken" helt inn mot grunnmuren, dette fører til lite/ manglende lufting. - På kaldt loft ble det funnet spor etter borebiller. Nede ved raft ligger isolasjonen helt opp under sutaket.
- Det er knust glass i kjellerdør under terrassen, det mangler glass i kjellerdør til vaskekjeller. - Rekkverk på balkonger: For lav høyde på rekkverk. - Overflater på grunn av alder og slitasje. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Det er målt fuktighet i kjeller. Se måling i rapport. - Innvendige dører pga. alder og slitasje. - Bad: Dør til altanen er plassert i våtsonen. Gulvet er tilnærmet flatt uten fall mot sluk. Rommet mangler tilluftsventilering. - Kjøkken pga. alder. Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. - Grunnmur og fundamenter pga. alder og slitasje. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger og vannledninger.

Bruksareal per etasje

Kjeller: 52 kvm Første etasje: 64 kvm Loft: 55 kvm

Bygningsinformasjon

Taktekkingen er av betongtakstein. Veggene har tømmerkonstruksjon, med liggende bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2- lags glass, med varierende alder. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger av enebolig. I tegningene kan vi se at kjelleren er godkjent som brensel, brensel, vaskerom og gang. Hovedetasjen er godkjent som stue, kjøkken, gang, vindfang samt to soverom. Loftsetasjen er godkjent som stue, gang, bad, salong, kjøkken og to soverom. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen (gjelder kjeller).

Det foreligger tegninger/ sak av en garasje. Megler kan ikke se at dette gjelder den garasjen som faktisk er oppført på eiendommen.

Ukjent byggeår. Megler har ikke mottatt informasjon som kan bekrefte byggeår. Boligen er registrert "tatt i bruk" i 1954, samt garasje i 1967.

Primærrom

Loft: Gang m/trapp, 3 soverom og bad. Hovedetasje: Vindfang, wc, hall m/trapp, trapperom, kjøkken og stue. Kjeller: Gang m/trapp, soverom og stue/kjøkken.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Vedovn og varmepumpe i stue. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Sentral og attraktiv beliggenhet i Skudeneshavn. Fra eiendommen er det kort avstand til skole, barnehage og sentrum med flere butikker og spisesteder.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Her er det kommuneplanen som er gjeldende. Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i kommuneplan.

  • kr 1 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 37 250,-
  • kr 51 070,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 541 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 270,- pr. 2021. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon og vann.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  kr 564 618,- for 2020 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Hvitevarer på kjøkken medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti.

  Selger er ansvarlig for at boligen er energimerket ved salg. Det foreligger imidlertid ikke energimerke for denne boligen.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 29.08.2022, selgers Egenerklæring datert 11.08.2022, grunnkart og ledningskart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 24. nov. 2022

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 2-22-00136
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.