Nuntunvegen 9A

Tysvær
Prisantydning

2 750 000,-

Solgt
 • BRA139㎡
 • EierformSameie
 • Soverom3
 • Byggeår2017
 • Omkostninger70 080,-
 • Totalpris2 820 080,-

Strøken halvpart av tomannsbolig med lekker finish. Innholdsrik med 2 stuer og 3 soverom

Beskrivelse

Boligen holder en gjennomgående moderne og god standard. Overflater er holdt i tidsriktige farger.

Boligen er innredet over 2 etasjer og inneholder følgende rom: 1. Etasje: Gang, hovedsoverom, bad med vaskeromnisje og stue/kjøkken med utgang til terrasse. 2. Etasje: 2 soverom, kontor, bad og loftstue med utgang til balkong.

Utendørs: enkel redskapsbod.

Beskrivelse av innhold og standard: Stuen har utgang til vestvendt terrasse. Stuen er som resten av boligen innredet i smakfulle og tidsriktige farger. Gjennomført. Det er pen bruk av downlightsbelysning. Loftstue har utgang til balkong som har noe sjøutsikt. Schmidt kjøkken. Kjøkkenet har følgende integrerte hvitevarer: platetopp, stekeovn og kjøl/frys. Pen innredning med matte fronter. Bred kjøkkenøy med barløsning.

Hovedsoverommet er i inngangsetasjen. 2 soverom i overetasjen. Det er totalt 3 soverom i boligen.

Hovedbad er utstyrt med fliser på gulv og vegger, dusjhjørne, baderomsmøbel og speil med innfelt lys.

Bad nummer 2 er utstyrt med dusjnisje, fliser på gulv, baderomsmøbel og speil med innfelt lys.

Generell informasjon om boligen: - Sentralstøvsuger - Balansert ventilasjon - Ta kontakt med båtforeningen for mulig leie av ledig båtplass.

Detaljer

Primærrom Hovedetasje: Gang, soverom, bad med vaskeromnisje og stue/kjøkken Loft: 2 soverom, bad og loftstue

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av TM Taksering AS datert 29.05.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2:

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er avvik: Det er ikke tilkomst for inspeksjon av knevegger eller kald sone loft. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom Svertesopp er registrert Det er noe svertesopp i elastiske fuger i dusjsonen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Svertesopp er registrert Noe bom i flis. Dette betyr i korte trekk at ikke hele flisen har kontakt med underlaget og vil således være svak for støt. Flisen kan også løsne i aktuelt område. Også noe svertesopp i dusjsonen på dette baderommet. Kostnadsestimat: Under 10 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken Det er avvik: Det er knekt front på den ene skuffen i fryseboksen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte takst. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon

Primærrom

Boligen Bruksareal 1. etasje: 77 kvm 2. etasje: 62 kvm Primærrom 1. etasje: 75 kvm Gang , Bad/vaskerom , Soverom , Stue/kjøkken 2. etasje: 62 kvm Stue , Soverom , Soverom 2, Kontor , Bad Sekundærrom 1. etasje: 2 kvm Bod

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for 2 tomannsbustader på Kallevik Sør datert 30.10.2017

Innredning på loft avviker fra mottatte bygningstegninger ( wc på loft er gjort om til bad og rommet er blitt større) og bod på loft er gjort om til kontor uten at det er omsøkt/ godkjent i kommunen for varig opphold. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er søknadspliktig. Kjøper påtar seg risikoen for både fremtidig, fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det kan være krav i lov, forskrift og planverk som ikke er eller kan oppfylles, i så fall vil kommunen kunne kreve at deler av 2. etg settes tilbake til opprinnelig godkjent stand. I tillegg er det satt inn 2 takvinduer som ikke er inntegnet på godkjente tegninger. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Kommunen opplyser at det finnes to tiltak/bygninger på eiendommen som ikke er registrert i matrikkelen ( 2 boder) Kommunen har ingen opplysninger om dette i sine arkiv. Tiltak som er utført eller oppført på eiendommen uten tillatelse etter plan- og bygningsloven er å regne som ulovlig oppført. Kommunen kan pålegge grunneier å rive/fjerne, uavhengig om det er denne eier som har utført/oppført tiltaket.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.

Vei | Adkomst skjer via offentlig vei. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Oppvarming

Varmepumpe er hovedkilde for oppvarming. På begge badene er det gulvvarme. Det er også gulvvarme i gang nede.

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Kallevik sør på Høie.

  Svært barne -og familievennlig beliggenhet i etablert byggefelt på Høie.

  Småbåthavn og kort vei til flotte turløyper ved Aksdalsvannet og badestrand i Dragavika.

  Kort vei til Frakkagjerd ca 9 - 10 min med bil.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan Kallevik Sør del av Gnr.65 bnr.10 og bnr.41 gjelder. Kopi av situasjonskart, målebrev, kommuneplan etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 2 750 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 8.500,-
  • kr 70 080,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 820 080,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 17 234,- pr. 2022. Avgifter vil variere etter forbruk. Kommunale avgifter inkluderer: Avløp: 8 084,17 Vann: 6 019,44Standardpris for renovasjonsgebyr for et helt år ( 2023) er kr 3 130,- inkl. mva. for denne boligen. Renovasjonsgebyret faktureres forskuddsvis 2 ganger årlig.

  Ligningsverdi

  kr 782 782,- for 2021

 • Diverse

  Utdrag fra sameiets vedtekter: Alt vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg ute og inne, så som tomten, hele bygningskroppen med vegger, trapperom, ganger, rør og ledninger påhviler sameierne i fellesskap (sameiet). Dette omfatter ikke arealer som er underlagt en eller flere sameieres eksklusive bruksrett og derav følgende vedlikeholdsansvar. Utskifting av vinduer og inngangsdører til seksjonene påhviler sameiet. Merknad: I praksis har sameierne frem til nå hatt en felles forståelse for at hver og en sameier kun tar ansvar for sin egen bolig, mtp maling, vedlikehold, opparbeiding av "sitt" uteareal m.m.

  Integrerte hvitevarer på kjøkkenet medfølger i handelen.

  Kjøper må tegne sin del av bygningsforsikring (det er ikke felles bygningsforsikring med nabo)

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Det er lovbestemt panterett til sameiet for forfalt fellesutgifter. Det gjøres oppmerksom på at det kun er anledning til å erverve to seksjoner i sameiet iht. Lov om eierseksjoner § 23.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport og selgers Egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 6. sep. 2023

 • Oppdragsnummer: 01230219
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.