Nygårdvegen 52

Karmøy
Prisantydning

1 690 000,-

Solgt
 • BRA70㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom1
 • Byggeår1880
 • Omkostninger59 400,-
 • Totalpris1 749 400,-

Idyllisk eiendom med vakker hage og medfølgende fradelt boligtomt

Beskrivelse

Ca. år 2000 ble det påbygget med bad, gang og soverom i første etasje. Det er opplyst at takstein ble lagt rundt år 2000. Nytt rør i pipa. Nytt sikringsskap. Vinduer er ca. 20 år gamle. Det er opplyst at gulvbjelker er skiftet for ca. 24 år siden.

Detaljer

Bolighus: Inngang til en veldig romslig gang med fliser på gulv, trapp opp til hems og plass ulike garderobeløsninger, sittegruppe med mer. Panelovn.

Stort soverom med heltre gulv og hvitbeiset panel på vegger og tak.

Kjøkken med heltre lakket gulv, malt panel på vegger, heltre malt kjøkkeninnredning med integrert belysning, fliser over heltre benkeplate, halvannen nedfelt vask, komfyr, oppvaskmaskin og integrert kjøleskap med frys. Spiseplass på kjøkkenet.

Stue med lakket heltre gulv, malte tømmervegger, Jøtul vedovn, varmepumpe og panelovn.

Bad med fliser og varmekabler med termostat på gulv, malte murvegger på vegger, badekar med dusjløsning, wc, flislagt benkeplate med nedfelt servant, tre underskap og tre overskap. Det er opplegg for vaskemaskin på badet.

Hems: Trapp opp til gang brukt som kontorplass, men også kan brukes som en liten TV stue. Her er det heltre gulv, malt panel på vegger og tak.

Rom med plass til to senger, malt heltre gulv, rullegardin, malt panel på vegger, int. hyller i knevegg på den ene siden og kott med luke på den andre siden.

Krypkjeller.

Utvendig bod: Utvendig bod i flukt med bolighuset. Boda har ikke dør og singlet gulv. Egner seg godt til sykkelparkering, barnevogner, plenklipper, ved etc.

Bygningsinformasjon

Bolighuset er gammelt og har vært flyttet hit fra Visnes. Noe usikkert når det skjedde, men tomta ble fradelt i 1923 så det kan ha skjedd rundt da. Grunnmur er av varierende type og kvalitet. Muren nærmest sjø fremstår i større grad som en pyntemur. Muren er i naturstein, tegl og noe betong. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv (3 luker). Veggene har tømmerkonstruksjon. Etasjeskiller er i hovedsak trebjelkelag. Det er opplyst at gulvbjelker er skiftet for ca. 24 år siden. Det er opplyst at dette er utført av u-faglærte. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Det er nyere kledning mot nord og enkelte bord ellers. Takrenner og nedløp i plast. Åstak konstruksjon fra byggeår. Det er i tillegg registrert annen type konstruksjon, men denne er innebygget og kan ikke kontrolleres. Taktekkingen er av tegltakstein og takplater (Danske teglstein). Det er opplyst at takstein ble lagt rundt år 2000. Boligen har mursteinspipe og vedovn. Det er opplyst at det er montert rehab-rør etter byggeår. Det er avløpsrør av plast.

Det foreligger ikke tegninger på huset. Megler kan derfor ikke kontrollere eventuelle avvik i forhold til tegninger. Huset ble bygget lenge før plan- og bygningsloven ble vedtatt og det som er bygget før 1965 anses derfor som godkjent.

I vedlagt tilstandsrapport fra takstmann fremkommer følgende TG 3 avvik med store eller alvorlige mangler: Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Vinduer Våtrom > Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt Våtrom > Etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning

Av TG2 avvik som kan kreve tiltak fremkommer: Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Utvendig > Dører Utvendig > Utvendige trapper Innvendig > Overflater Innvendig > Krypkjeller Innvendig > Innvendige dører Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Avtrekk Tekniske installasjoner > Avløpsrør Tomteforhold > Drenering.

Av TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak fremkommer: Utvendig > Taktekking Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Innvendig > Radon Innvendig > Pipe og ildsted Innvendig > Innvendige trapper Våtrom > Etasje > Bad > Overflater vegger og himling Våtrom > Etasje > Bad > Overflater Gulv Våtrom > Etasje > Bad > Ventilasjon Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning

Tekniske installasjoner > Vannledninger Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Tomteforhold > Terrengforhold Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Tilkoblet kommunalt vann og avløp. Tilkomst via offentlig vei frem til siste avstikkeren inn mot eiendommen. Der er veien privat.

Eiendommen har felles pumpe for kloakken. Denne står på gbnr 88/51. Denne brukes av tre naboer samt at strømmen er tilkoblet til en av naboene. Kloakken pumpes den felles kloakken sørover til kommunalt system. Septiktanken er av glassfiber. Denne er ikke lenger i bruk, men synlig i hagen.

Oppvarming

Det er montert varmepumpe og vedovn. Ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Butikk og senter på Øygarden ca 500m fra eiendommen. Veldetun boligfelt, skole og barnehage m.m. i nærheten.

  En meget idyllisk plass på sommerstid så nær vannkanten med ender og annen sjøfugl som svømmer rundt eiendommen. Offentlig friområde foran begge tomtene mot sør.

  Husøy industriområde mot øst.

  Adkomst

  Eiendommen har to adkomstveier. Den vanlige veien går fra rundkjøringen ved Veldetunvegen. Ta av til høyre med en gang man kjører inn i Veldevegen. Følg veien bortover parallelt med hovedveien Karmøyvegen ca 400m og ta så av til venstre. eiendommen ligger da rett frem ned mot sjøen.

  Regulering

  Eiendommene er regulert til bolig. Se vedlagt reguleringskart.

  Reguleringsplan: Id 404 Navn Velde Plantype Eldre reguleringsplan Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 04.03.1975

  Delareal 1 047 m Formål Boliger Delareal 14 m Formål Offentlig friområde.

  Det er mulig å bygge bolig i en etasje med en utnyttelse på 15 %. Se Planbestemmelser (windows.net).

  Eiendommene ligger i gul støysone fra riksvegen som går på begge sider av tomtene. Det betyr at byggetiltak må oppfylle krav til støyisolasjon.

  Ved mindre utvidelse/endring av eksisterende bolig, vil du ikke få andre krav enn støyisolasjon og alminnelig oppfyllelse av teknisk forskrift.

  Dersom du derimot skal foreta en hovedombygging/totalombygging eller riving og gjenoppbygging, så vil du få krav til opparbeiding av regulert atkomstveg fra Nygårdsvegen og inn til tomtene. Du vil kanskje også måtte legge nye eller reparere VA-ledninger. Det er avhengig av tilstanden på anlegget. Det kan også krav om støyskjermingstiltak for uteområdene i form av støyskjerm/støyvoll.

  • kr 1 690 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 59 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 749 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 12 875,- pr. 2023. Avløp kr. 5 237,92 Eiendomsskatt kr. 680,00 Feiing kr. 541,00 Renovasjon kr. 3 445,00 Vann kr. 2 970,64 Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

 • Diverse

  Boligen er per i dag utleid for kr. 8000 per mnd. + strøm og betales forskuddsvis den 1. hver mnd. Leien inkluderer 2 parkeringsplasser. Hvitevarer, plenklipper, 2 kommoder og gardiner (utenom soverom) følger leiligheten. Tidsubestemt avtale med 2 mnd gjensidig oppsigelsesfrist. Det foreligger garanti for 1 mnd. husleie. Dyrehold tillatt (mnidre hund eller katt), men den klasulen har ikke vært brukt. Dersom man ønsker å overta en bolig uten leieforhold må man ta forbehold om dette i budet.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Reguleringsplankart, Planbestemmelser, Takstrapport datert 27.02.24 og selgers Egenerklæring datert 22.02.24. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 28. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01240086
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.