Nylandvegen 2

Karmøy
Prisantydning

1 590 000,-

Solgt
 • BRA241㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår
 • Omkostninger56 900,-
 • Totalpris1 646 900,-

Romslig familiebolig med sentral beliggenhet på Sevland - Frittstående garasje med loft - Oppussingsobjekt!

Beskrivelse

Boligen fremstår som svært romslig og praktisk innredet med hele 5 soverom, en stor stue samt kjekke muligheter i underetasjen. Boligen holder hovedsakelig eldre standard og har behov for oppgraderende tiltak både utvendig og innvendig for å nå dagens standard. Her har en muligheten for å bygge sitt eget drømmehjem sentralt på Sevland.

Eiendommen er registrert som enebolig med hybelleilighet, og det var her tidligere utleiedel i underetasjen.

Frittstående garasje er registrert fra ca. 2005 og holder normal vedlikeholdt standard. Garasjeloft er innredet senere med entrè, baderom, stue og kjøkken i åpen løsning samt soverom. Det er montert varmepumpe i stue/ kjøkken. Garasjeloft er per i dag utleid med 3 måneders oppsigelsestid.

Detaljer

Bolig over tre plan med frittliggende garasje: Underetasje: Bod, vaskerom, bad, kjøkken, stue. Garasje. Første etasje: Trapperom, soverom, gang, vindfang, bad, kjøkken, stue. Loft: Gang samt fire soverom.

Frittstående garasje med innredet hybel på loft (ikke godkjent innredet)

Bygningsinformasjon

Arealbeskrivelse:

Bra-i: Loft 56 kvm 1. etasje 95 kvm Underetasje 54 kvm

Bra-e: Underetasje 36 kvm

Bebyggelse består av enebolig med underetasje, 1.etasje og loft. Leilighet i deler av underetasjen. Frittliggende garasje med 1.etasje og loft. Leilighet på loftet. Bolig med grunnmur av betong og betongblokker. Yttervegger er oppført i trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasader kledd med liggende bordkledning og metallkledning. Takkonstruksjon av tre, saltak utført som åsetak tekket med skifertakstein. Vinduer av tre, isolerglass. Dører av tre, enkle glass og isolerglass. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger ikke originale bygningstegninger. Det foreligger tegninger på tilbygg av enebolig datert 1983. Tegningene viser planløsning i hovedetasje som stemmer med dagens bruk. Tegningene viser også garasje i underetasjen i boligen. Tegningene viser verken planløsning av innredet underetasje eller loftsetasje. Megler har av den grunn ikke mulighet til å kontrollere hva som et godkjent innredet i disse etasjer. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av garasje datert 2005 og 2008(inngangsparti loft- tiltaket var meldingssak i Karmøy kommune, men meldingssak ble ikke fullført) Hybelleilighet på garasjeloft er ikke godkjent innredet.

Ukjent byggeår. Megler har ikke mottatt dokumentasjon som kan bekrefte byggeår på boligen.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: Enebolig: TG3: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak og taktekkingen. Det ble registrert råteskader i dekkbord, vindskier og takkasser. Det ble registrert flere vinduer med punktert glass på loftet. Et vindu på hovedsoverommet har sprekkdannelse. Det er flere vinduer med råteskader. Terrassedør på loftet tar i karm og tar i takkonstruksjonen på utsiden. Kjellerdøren tetter ikke mot karm. Det er stor glipe under dørbladet. Enkel dør til bod har skader. Det er sprekkdannelser samt skjevheter i betong og skade på treverk. -Innvendig: Leilighet i underetasjen framstår som et renoveringsobjekt. Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. TG3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er målt 18 mm skjevhet målt over 2 m i stuen på 1.etasje. Det er målt 16 mm skjevhet over 2 m i kjøkkenet på 1.etasje. Det ble målt 40 mm skjevhet målt gjennom hele hovedsoverommet på loftet. Det ble målt 40 mm skjevhet målt gjennom hele soverommet på loftet. Fire sider av pipen skal være synlige når pipen er murt med murstein. Det er skade i dør til trapperom. Det mangler dørblader mellom gang- stue og gang- kjøkken. Det er merker i terskler. Det er løse dørvridere. -Våtrom(1.etasje, bad): Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet mangler ventilasjon. -Våtrom (Underetasje, vaskerom): Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet er ikke anordnet som våtrom. Det mangler tettesjikt i rommet. -Våtrom (Underetasje, bad leilighet): Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet fremstår som et renoveringsobjekt. -Kjøkken (Underetasje, leilighet): Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er ufagmessig utførelse av vannrør ved varmtvannstanken, TG2. Stoppekran er ikke tilgjengelig, TG3. -Elektrisk anlegg: Det er kabler som ikke er fagmessig klamret til veggen. Det er utett løsning i sikringsskapet. Det er flere steder i og utenfor boligen med berøringsfare. Det er ufagmessig innfesting av jording. Brannteknisk forhold TG3. -Tomteforhold: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren (e) ut ifra dagens krav.

TG2: -Utvendig: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag, TG2. Det er nedløp som ikke er tilkoplet renne, TG3. Det er nedløp som ikke er tilkoplet rør i bakken, TG2. Det er skade på renne ved terrasse på loftet. Det er rustdannelse på innfesting. Det ble registrert manglende museband bak kledningen. Det ble registrert lav avstand mellom kledning og terrenget. Det ble registrert liten/ingen lufting bak kledningen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er merker etter borebiller. Det er merker etter fuktighet, men det ble ikke registrert fuktighet ved måling. Terrasse i tilknytning loftet: Rekkverket er for lavt. Punkt som går på sikkerhet skal vurderes etter dagens regelverk. Målt høyde rekkverk: 94 cm. Dagens krav, min 100 cm. Det ble registrert noe malingsflass på rekkverk. Manglende vedlikehold. Det ble registrert ufagmessig innfesting av rekkverk. Terrasse i tilknytning til 1.etasje: Det er sprekkdannelser og generell grønskedannelse i betongkonstruksjonen. Det ble registrert malingsflass på rekkverk. Manglende vedlikehold. Det er grønskedannelse og generell slitasje på terrassebord. Det er rustdannelse på portens hengsler. Rekkverket er for lavt. Punkt som går på sikkerhet skal vurderes etter dagens regelverk. Målt høyde: 90 cm, dagens minimum krav 100 cm. Det er noe slitasje i trinn i betongtrapp. Det er grønskedannelse i trinn samt malingsflass på rekkverk i trapp av tre. -Innvendig: Det ble registrert stedvise skader og slitasje i overflater. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er registrert forhøyede fuktverdier i uforet kjellervegg, men ikke synlige fukt/råteskader. Det mangler vindsperre i krypkjeller. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til trapper. Det er skader i overflater. En må forvente noe knirk. -Kjøkken (1.etasje): Mer enn halvparten av ventilatorens levetid er passert. Kjøkkenet fremstår som et renoveringsobjekt. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Varmtvannstanken er koblet med plugg i stikkontakt. Avvik som angår sikkerhet gjelder uavhengig av gjeldende regelverk ved montering. Det er ikke tettesjikt i rommet. -Tomteforhol: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler avslutningslist i toppen av grunnmursplasten. Det ble registrert rustspreng i grunnmuren. Armeringen har rustet og har sprengt ut av betongen. Det ble registrert sprekkdannelse i grunnmuren. Sprekkdannelser kan for eksempel oppstå på grunn av setninger eller manglende armering. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløps og vannledninger. Det er ikke utført kontroll de siste 12 måneder (oljetank).

Garasje: TG3: -Utvendig: Det er råteskader i entredøren til leiligheten. Det er skader i overflatebehandlingen i dør til garasjen. Det ble registrert rustdannelse på hengsler. Det er rustdannelse i leddport av metall. Det er ikke montert rekkverk. -Innvendig: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er 22 mm skjevhet målt over 2 meter i stuen. Det er 19 mm skjevhet målt gjennom hele rommet i stuen. -Våtrom: Det ble registrert motfall, TG3. Det er ikke tilstrekkelig høydeforskjell fra topp av sluk til topp av tettesjikt ved dørterskelen. Kravet er minimum 25 mm. TG2. Det er ikke tilstrekkelig oppbrett av tettesjikt (membran/belegg) ved dørterskelen. Kravet er minimum 15 mm oppbrett målt fra ferdig gulvoverflate. TG2. Det er overflateslitasje i noen fliser. TG2. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det var ikke tilkomst til sluk ved befaringen, TG3. Det er hull i veggens tettesjikt under servanten, TG2. -Kjøkken: Avtrekk fungerer ikke. Det er lekkasje fra avløpsrør på kjøkkenet og på badet.

TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det ble registrert lav avstand mellom kledning og terrenget. Det ble registrert stedvis manglende museband bak kledningen. Det ble registrert noe svank (skjevhet) i taket. Det er knust glass i vindu i tilknytning til badet. Det ble registrert noe utvendig rust på samme vinduet. -Innvendig: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. -Våtrom: Det er ikke registrert metallist nederst under baderomsplatene. Det er krakelering i servanten. -Kjøkken: Det ble registrert delaminering av benkeplate. Det er soppdannelse i skrog under servant etter vannlekkasje. -Tekniske installasjoner: Utvendig kappe er ikke avsluttet i veggboks. Varmtvannstanken er koplet med plugg i stikkontakt. Avvik som angår sikkerhet gjelder uavhengig av gjeldende regelverk ved montering. Det er ikke tettesjikt i rommet. Elektrisk anlegg.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Peis i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har en svært sentral beliggenhet i Sævelandsvik med gangavstand til både barneskole og barnehage. I tillegg er det kort avstand til nydelige turløyper i skog og mark og Amfi senteret i Åkrehamn.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 1 590 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 56 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 646 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 17 511,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 655 531,- for 2022

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers egenerklæring og grunnkart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240007
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.