Odland næringspark, Gismarvik, 5570 TYSVÆR

Odland næringspark, Gismarvik

Tysvær
Prisantydning

3 950 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger109 172,-
 • Totalpris4 059 172,-

Stor og byggemoden industritomt sentralt beliggende i forhold til Rogfast byggingen

Beskrivelse
Detaljer
 • Eksisterende vei nesten helt til tomtegrensen. Det er også godkjent å flytte innkjørsel til FV 744. Kontakt megler for kopi av godkjennelsen som også inneholder en del krav i den forbindelse.
 • Vann, kloakk, strøm og brannkumme lagt frem til tomtegrensen.
 • Selges byggemodent.
 • I følge selger har flere næringsdrivende allerede vist interesse for å leie areal i forbindelse med arbeid på Rogfast. Rogfasttunnelen vil gå fra Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune og vil bli rundt 25 km. lang.. I tillegg skal det bygges en arm på ca. 2 km. opp til Kvitsøy. E39 Rogfast vil bli verdens lengste undersjøiske veitunnel. Tunnelen vil også bli den dypeste i verden ca. 360 m.u.h.
 • Området antas også å bli attraktivt med tanke på omfattende utbygging av tilstøtende næringsområde på Gismarvik.
 • Tillatt byggehøyde er 2 etasjer. Utnyttingsgrad tillatt er 50%. Man kan lage nettinggjerde inntil 2,5m høyt rundt eiendommen om man vil.
 • Det foreligger forhåndskonferanse med kommunen om bygging av et lagerbygg datert 25.05.2018. Megler har kopi av dokumentasjonen.
 • Bruksklasse av den kommunale veien ved Odland Industriområde er BK 10, det samme som fylkesveien.
 • Det kan også medfølge kjøpet noen maskiner som er kjøpt inn til jobben som uansett må gjøres der. Dette inkluderer Volvo hjullaster, vibrator vals, borerigg og gaffeltruck sidelaster.
Vei/vann/kloakk

Eiendommen kan knyttes til offentlig vann og avløp

 • Beliggenhet
  • Korte avstander til T-Forbindelsen, Rogfast, Haugesund, Karmøy og sørfylket.
  • Odland Industriområde ved Gismarvik i Tysvær kommune ligger ca. 9 km nordvest for Kårstø, ca. 1km sør for Haugaland Næringspark.
  • Tilkomstvei er kommunal vei med BK 10 standard (samme tillatte aksel, boggi og tot. vekt som på fylkesvei.
  • Avstand fra dypvannskai på Gismarvik ca 2,5 km. Avstand Håvik via T-Forbindelsen er ca. 9 km. Avstand Aksdal senter ca. 18 km.
  • Naboeiendom mot nord er utleid til Mesta som har oppdrag i forbindelsen til Rogfast. Naboeiendommen mot sør driver mekanisk verksted, sveising, rør og hydraulikk.
  Adkomst

  Fra krysset ved siden av Mjåsund bro på E39 tar man mot Gismarvik. Kjør ca. 2 km og tomta ligger da på høyre side mot Labbavannet.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til industri. Hele reguleringsplanen er vedlagt salgsoppgaven.

  • kr 3 950 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 525,-
  • Tinglysning skjøte 525,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 9 200,-
  • Attestasjonsgebyr 172,-
  • Dokumentavgift 98 750,-
  • kr 109 172,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 059 172,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 2 469,- pr. 2018. Eiendommen kan knyttes til offentlig vann og avløp.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse
  • Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.
  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger reguleringsbestemmelser og kart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 3. des. 2020

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-18-00708
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.