Øivind Skaldaspillers veg 13

Haugesund
Prisantydning

3 990 000,-

 • BRA337㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1939
 • Omkostninger113 480,-
 • Totalpris4 103 480,-

Attraktivt beliggende tomannsbolig like ved Vangen, Trudvang. Stor tomt (1,165 mål). Lekker utsikt til vangen. Tak 2009.

Beskrivelse

Boligen ble påbygget i 1985 og har i dag noe oppgraderingsbehov. Leiligheten i 2 etasje ble pusset opp i 2009 og er i god stand. Inneholder Gang med garderobe, hall med trapp opp til hems. Romslig stue med vedfyringsovn. Kjøkken (Grått KVIK) i delvis åpen løsning i vinkel til stue. Utgang til uteområder med overbygg og fantastisk utsikt til vangen.

Leilighet i første etasje inneholder gang, stue, bad (Oppgraderingsbehov), 2 soverom og kjøkken fra KGB. Malte overflater på vegger og laminat på gulv.

Grovkjeller med stort potensiale, men renovering. Garasje.

Tak byttet i 2009.

For ytterligere info vises til tilstandsrapport som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Detaljer

Kjeller: Uinnredet kjeller, Gang , Kjellerstue ,Bad

1 etg: Entré/trapperom, Gang , Stue ,Kjøkken/spisestue, TV-stue , Mellomgang, Bad , Soverom , Soverom 2, Vaskerom

 1. etg: Gang m/trapp, Bad/vaskerom ,Soverom , Stue/kjøkken

Loft: Disponibelt

Bygningsinformasjon

Takstmann antar at byggeår er 1939, megler har dog ikke mottatt tegninger fra kommunen som kan bekrefte byggeår. 2. etasje står i matrikkel registrert som "ikke godkjent bolig". Megler har ikke lykkes få tilbakemelding fra kommunen hvorfor denne står registrert slik. Boligen er opprinnelig bygget og godkjent som tomannsbolig.

Utdrag av tilstandsrapport: Utvendig > Vinduer Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er vinduer med råteskader i denne boligen. Det er også generelt tegn til innvendig kondensering innvendig i nedre del av vinduer som er et tegn på noe underventilering av boligen. Det er også enkelte punkterte vinduer. Noe avvik i forhold til innsetting da det er stedvis åpninger mellom vinduer og listverk/vannbord. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Dører Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er råteskader på terrassedører i 1 etasje. Dette vil utløse utskifting av samtlige dører. Det er også tegn til innvendig fukt på dører og de har høyt fuktinnhold. Det anbefales og undersøke treverk rundt dører ved utskifting da det kan være avvik her som ikke oppdages på en befaring. Det er også høyt fuktinnhold i kjellerdøren i nedre del som tilsier at en utskifting ikke kan utelukkes. Det er også skader innvendig ved karm. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er ikke montert rekkverk. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Konstruksjonene har skjevheter. Det er meget lavt rekkverk på deler av terrasse. Det er også noe manglende rekkverk. Ved befaring under fremkommer det noe råte, og også noe svikt i forstøtninger og i bæringer for trapper. Det er også skjevheter i dekke generelt. Det er ikke installert terrassebordsbeslag mot yttervegg, som vanskeliggjør vadlikehold av kledningsbord, men det er også fare for vann inn i kontruksjoner. Noe lave terskler fra terrasse til terrassedører. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Utvendige trapper Det er påvist andre avvik: Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke installert rekkverk ved kjellertrappen og det er over 0,5 meter til underliggende nivå. Det er også slitasje og riss i fuger/fliser på repo på inngangsparti. Det er også lave rekkverk og store åpninger i rekkverk på tretrapper ved terrasse. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Det er registrert symptom på sopp/råte. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Det er målt inntil 45mm skjevheter i etasjeskiller i første etasje målt fra vegg ved mellomgang og mot pipen. Det er også stedvis målt skjevheter i tv-stue mot yttervegg og også på kjøkken/spisestue mot pipe. Skjevheter forplanter seg naturlig nok gjennom etasjer. Det er registrert noe råte i treverk i bod/vaskekjeller da det blir opplyst av eier at det tidligere har vært lekkasje fra kjøkken i 1 etasje. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er avvik: Pipevanger er ikke synlige. Alle fire sider av pipeløpet er ikke tilgjengelig for kontroll. Dette er et krav om ikke pipen er rehabilitert. Om pipen er rehabilitert er kravet to synlig sider. Det er noe sotrenning og rust ved feieluker. Det er ikke ubrennbar plate under feieluke i kjeller. Levetiden for pipeløpet er mer enn halvert. Hull etter ildsted i kjeller er ikke tettet. Det er også noe generell slitasje på utvendig pipe. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er høye fuktmålinger på kjellervegger som er kledd. Det er også synlig fukt i mur i form av fukt i seg selv, men også saltutslag på vegger i betong som er åpne. Eier har også selv revet et rom i kjeller da det var store fuktskader her. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke rekkverk i trappen til 2 etasje. Det mangler også håndløper i trapp til andre etasje. Trapp til loft er ikke godkjent som rømning da den er trapp og har skjevheter. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Det er tegn på baderomsgulvet som tilsier at det er svell i gulvplater. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tomteforhold > Terrengforhold Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Det er fallende terreng inn mot bygget på østsiden. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 104 kvm 1. etasje: 126 kvm 2. etasje: 94 kvm 3. etasje: 13 kvm Primærrom Kjeller: 50 kvm Uinnredet kjeller, gang, kjellerstue og bad. 1. etasje: 126 kvm Entre/trapperom, gang, stue, kjøkken/spiserom, TV-stue, mellomgang, bad, 2 soverom og vaskerom 2. etasje: 75 kvm Gang m/trapp, bad/vaskerom, soverom og stue/kjøkken 3. etasje: 13 kvm Disponibelt Sekundærrom Kjeller: 54 kvm Boder 2. etasje: 19 kvm Innglasset balkong

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på tilbygg datert 30.09.1987 det foreligger ferdigattest på garasje datert 13.12.1962 I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra byggeår. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

 • Beliggenhet

  Beliggende i en av byens mest attraktive byggefelt. Lekker utsikt til vangen, kort veg til Haugesund sentrum og Mekka av turområder like utenfor inngangsdøren. Kort gangavstand til alt av skoler, barnehager, butikken og idrettsarenaer.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert for bolig.

  • kr 3 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 113 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 103 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 7 314,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 130,- pr år

  Ligningsverdi

  kr 699 375,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport og selgers Egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 17. nov. 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230372
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.