Olsagruvevegen 4

Avaldsnes
Prisantydning

1 890 000,-

 • BRA168㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1956
 • Omkostninger60 980,-
 • Totalpris1 950 980,-

Enebolig over tre plan med stor og solrik eiendom.

Beskrivelse

Boligen har behov for modernisering. Kjeller er fuktig og det må tas drenering rundt boligen. Hovedetasje har kjøkken med god plass til spisebord. Romslig stue med store vinduer. Mulighet for å lage til soverom i stuen. Baderom har belegg på gulv og tapet på veggene. Innredet med badekar, vask og wc. Loftsetasjen har 3 gode soverom og stort garderoberom.

Selger informerer også at ved mye regn blir det mye vann på tomten.

Detaljer

Kjeller: Gang,vaskerom,kjellerstue, uinnredet rom og oppvaringsrom. 1.etasje: Gang, bad, kjøkken og 2 stuer. 2.etasje: Gang, 3 soverom og garderoberom. Garasje

Bygningsinformasjon

Garasje står litt over på nabotomt i nord.

Innredning av kjellerstue antas å ha skjedd uten byggemelding og det antas derfor at rom er ikke godkjent som rom for varig opphold.

Bebyggelsen består av enebolig med underetasje, 1. etasje og loft. Frittliggende garasje. Bygning med grunnmur av betong og sparestein. Utvendig malt overflate. Yttervegger oppført i tømmerkonstruksjon. Fasader kledd med liggende bordkledning. Takkonstruksjon av tre. Saltak utført som åsetak. Tekket med skifertakstein.

Følgende har fått Tg3 store eller alvorlige avvik. - Takkonstruksjon/Loft - Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Dett ble registrert råteskade i takbjelke. Dett ble ikke målt unormal fuktighet. Det er åpning i taket rundt pipen. Det ble registrert avføring fra skadedyr på høgloftet. - Vinduer - Vinduene er av varierende alder og fremstår med slitasje. Det ble registrert vinduer med råteskader. Overflater - Overflatene fremstår med stedvis slitasje og skader. Overflater i underetasjen har råteskader. - Gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert 15 mm skjevhet over ca. 2 m i stuen. Det ble registrert 55 mm skjevhet over ca. 2m i gangen på loftet. Rom under terreng - Det ble registrert tydelige råteskader. - Vaskekjeller - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det ble målt motfall fra sluk. - Elektrisk anlegg - Skrusikringer. - Manglende brannslukningsapparat og røykvarsler. - Drenering - Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. - Det ble registrert sprekkdannelser, skader og generell malingsflass. Det ble registrert skjevheter og sprekkdannelser i forstøtningsmurer. TG 2 - Avvik som kan kreve tiltak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det ble registret noe malingsflass. Det er stedvis liten lufting bak kledningen. Det ble registrert skade i betongtrapp til underetasjen. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Pipevanger er ikke synlige. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. 4 sider av pipen skal være synlige når pipen er murt med murstein. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet Det er vindu av tre i våtsonen. Overflatene er gamle og fremstår med slitasje. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er hull i belegget ved gjennomføring i gulvet. Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. I følge kommunen skal oljetanker fjernes.

Primærrom

Bruksareal -1. underetasje: 54 kvm 1. etasje: 68 kvm 2. etasje: 46 kvm Primærrom -1. underetasje: 48 kvm Vaskekjelle, vaskeskjeller 2, gang og kjellerstue 1. etasje: 68 kvm Kjøkken, stue, gang, trapperom , bad og stue 2 2. etasje: 39 kvm Gang og 3 soverom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Beliggende i barnevennlig område med landlige omgivelser og gode solforhold. I nærheten av sjø, Avaldsnes idrettssenter og Visnes med flotte turterreng. Med bil er det ca 10 min til Oasen storsenter med de fleste service tilbud.

  Adkomst

  Fra Haugesund: følg RV-sørover over Karmsundbroa. Kjør så ca 2.2 km og ta til høyre i rundkjøringen inn på Visnesvegen. Kjør deretter ca 2.2 km og ta til venstre inn på buvikvegen og så første til venstre igjen inn på Olsagruvegen. Boligen kommer på venstre side.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNF-område.(Landbruk, natur og fritid). Ved evt. byggemelding/endringer på eiendommen kreves dispensjasjonssøknad.

  • kr 1 890 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 60 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 950 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 144,- pr. 2020. Det er fire terminer pr år.

  Ligningsverdi

  kr 624 590,- for 2021 Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  det er brukt digital møblering på bildene.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 23.02.23 og selgers Egenerklæring datert 18.02.23. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 15. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Aud Mona Are Aase
 • Oppdragsnummer: 01230074
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.