Ørpetveitvegen 102

Haugesund
Prisantydning

1 990 000,-

 • BRA99㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1920
 • Omkostninger63 480,-
 • Totalpris2 053 480,-

Eldre enebolig på stor tomt med vakker natur

Beskrivelse
 • Sikringsskap med gamle skrusikringer med et par nye automatsikringer (hovedbryter og jordfeilbryter).
 • Påbygget i 1969.
Detaljer

Inngang til gang med belegg på gulv, tapetserte vegger, panelovn og trapp opp til loftsetasjen.

Stue med belegg på gulv, to panelovner, tapetserte vegger, persienner i vindu og Dovre vedovn. Terrasse på utsiden av stua (mot vest), men det er ikke laget utgang fra stua p.d.d. Kjekk terrasse for å nyte sola på ettermiddagen.

Kjøkken med belegg på gulv, tapetserte vegger, eldre kjøkkeninnredning med lang og god laminatbenkeplate med skaper over og under benkeplata. Dobbel nedfelt vask. Ekstra innredning med benkeplate også på motsatt side. Det er montert panelovn. Spiseplass på kjøkkenet.

Mellomgang inn til bad- og soveromsavdeling. Gangen har belegg på gulv, to doble innebygde skap, panelovn og tapetserte vegger.

Teknisk rom / bod hvor vannet kommer inn. Varmtvannsbereder er plassert her. Belegg på gulv.

Bad med belegg på gulv, våtromstapet, reflektorovn på vegg, baderomsinnredning med servant og tre underskap, speil med integrert lys over, ekstra skap og dusjkabinett.

WC med belegg på gulv, tapetserte vegger og liten servant.

Dobbelt soverom med belegg på gulv, tapetsert, panelovn, persienner i vindu, fire doble innebygde skap med fire småskap over. Klesbod i tilknytning til soverommet. Tilleggsinformasjon at boda ligger bak wc og man kan slå sammen de to rommene med badet dersom man ønsker et større bad.

Loft: Trapp opp til gang med belegg på gulv, tapetserte vegger og utgang til flatt tak over påbygget. Dette kan ikke betraktes som en terrasse all den tid det ikke er rekkverk. Gir mulighet for å vedlikeholde møne, vinduer etc. Innerst i gangen er det teppe på gulv, to doble garderobeskap og luke med nedtrekkbar stige til kaldloft.

Soverom med teppe på gulv, tapetserte vegger og panelovn. Kott i knevegg.

Soverom med belegg på gulv, tapetserte vegger og panelovn. Kott i knevegg.

Soverom med teppe på gulv og tapetserte vegger. Det er en skapdør her, men ikke noe rom bak døra.

Kaldloft: Ventil i begge ender. Innlagt belysning og sponplater på gulv.

Frittstående eldre uthus: Er i dårlig forfatning. Vil ikke bli ytterligere utryddet før overtagelse.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av påbygg er ringmur. Eldre del har ikke takstmann spesifisert, men antar at det kalles grunnmur av "lødd naturstein". Liggende trekledning på hovedbygget, Stående kledning på påbygget. Takpapp/shingel på tak. Selvbygger papp på påbygget. Krypkjellere under begge delene av bygget med egne tilkomster til begge. Pukkstein og fjell (og noe jord) under opprinnelig del. Støpt gulv i jordkjeller til påbygget. Utvendig vannkrane rett på innsiden av krypkjelleren.

I vedlagt tilstandsrapport fra takstmann fremkommer det en rekke TG3 avvik: - Veggkonstruksjon. Betydelige råteskader i kledning. Svak utførelse av f.eks. luke til krypkjeller. Kostnadsestimat mellom kr. 100 000 - 300 000,-. - Takkonstruksjon/loft: Omfattende skjevheter, fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen, fuktmerker i undertak (fleste var tørre på befaring) lekkasje rundt pipen og råte i undertak. Kostnadsestimat mellom kr. 50 000 - 100 000,-. - Vinduer: Flere punkterte vindu og høy fukt i flere vinduer. Kostnadsestimat mellom kr. 100 000 - 300 000,-. - Etasjeskille /gulv. mot grunn: Skjevhet i gulv på mer enn 30mm. Ca 50mm skjevhet i stuen i eldre del. Uisolert. Kostnadsestimat mellom kr. 50 000 - 100 000,-. - Bad / dusjrom: Passert forventet levetid og holder ikke dagens standard. Kostnadsestimat mellom kr. 100 000 - 300 000,-. - Branntekniske forhold: Mangler brannslukker. Kostnadsestimat under kr. 10 000 (koster kr. 500). - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Kostnadsestimat mellom kr. 50 000 - 100 000,-.

Av TG2 avvik som kan kreve tiltak nevnes: - Taktekking er mer enn halvparten av forventet brukstid av både taktekking og undertak passert. Kostnadsestimat mellom kr. 100 000 - 300 000,-. - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert. Manglende nedløp og tilhørende drenering til påbygg. Kostnadsestimat under kr. 10 000. - Slitasje av døører. - Overflater er passert 30 år. Veggplater i bod er skadet. Kostnadsestimat mellom kr. 10 000 - 50 000,-. - Radonsperre mangler. Kostnadsestimat under kr. 10 000. - Pipe og ildsted: Må forvente renovering. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert. Kostnadsestimat mellom kr. 50 000 - 100 000,-. Krypkjeller: For høyt fuktnivå. Kjeller er ikke tett og mus må forventes. Kostnadsestimat mellom kr. 50 000 - 100 000,-. - Innvendige dører: Slitasje og skader som naturlig ihht alder. Kostnadsestimat mellom kr. 10 000 - 50 000,-. - Kjøkken: Av eldre dato. Vifte er gammel. Kostnadsestimat mellom kr. 50 000 - 100 000,-. - Toalettrom: Mangler mekanisk avtrekk. Av eldre dato. - Vannledninger: Passert mer enn halvparten av forventet brukstid. Rør i sluttfasen av forventet levetid. - Varmtvannstank: Av eldre dato og mangler sluk i rommet. Kostnadsestimat under kr. 10 000. - Elektrisk anlegg med skrusikringer og noe ettermonterte automatsikringer. Alle bør oppgraderes til automatiske. - Grunnmur og fundamenter: TG pga alder og datidens byggeskikk.

Av tiltak som ikke krever umiddelbare tiltak nevnes: - Innvendige trapper, bad, avløpsrør, drenering og utvendige vann- og avløpsledninger.

Primærrom

Enebolig Bruksareal 1. etasje: 71 kvm Gang, stue, kjøkken, gang, toalettrom, bad, soverom, bod og kott. 2. etasje: 28 kvm Gang og 3 soverom. Primærrom 1. etasje: 66 kvm Gang, stue, kjøkken, gang, toalettrom, bad og soverom. 2. etasje: 28 kvm Gang og 3 soverom.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest kun på påbygget (34,5 kvm.) datert 1969. Huset ble bygget før plan og bygningsloven kom. Det er derfor naturlig at boligen ikke har ferdigattest fra byggeåret. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Kommunal vei og kommunalt vann og avløp.

Oppvarming

Vedovn i stua. Ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger helt i starten av Eikjevegen rett i utkanten av Skåredalen, nærmere bestemt på Ørpetveit. Her er det mye natur og få boliger. Sauer som beiter på bondens område like bortenfor gir en god stemning. Beliggende så nær Skåredalen gir kort vei til både butikk, aktiviteter, skole og barnehage. Busstopp like bortenfor boligen går til både sentrum, Raglamyr og Oasen.

  Området er veldig kjekt for unger, for utforskning av skog og fjell, for de som ønsker en skjermet beliggenhet med naturen rundt seg. Turterreng mot øst med flere stier for de som liker å gå tur med hun eller familie.

  Adkomst

  Man tar av fra E134 mot Kolnes ved avkjørsel til Eikjevegen. Boligen ligger da på venstre siden helt i starten på Eikjevegen.

  Regulering

  Ihht kommuneplanens arealdel 2014-2030 ligger eiendommen i område for boligbebyggelse.

  Det er planlagt ny vei langs Eikjevegen. Denne har vært planlagt lenge, men vil på tidspunktet for bygging øke bruken av veien. Se kommunekart for detaljert beskrivelse.

  • kr 1 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 63 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 053 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 5 264,- pr. 2023. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Det betales også for feiing og eiendomsskatt. Ny eier må påregne en del høyere avgifter når bolig tas i bruk.

  Ligningsverdi

  kr 453 603,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 1104.23  og selgers Egenerklæring datert 05.04.23. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 29. nov. 2023

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230143
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.