Ørpetveitvegen 374

Karmsund
Prisantydning

1 790 000,-

 • BRA181㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår1965
 • Omkostninger58 480,-
 • Totalpris1 848 480,-

Renoveringsobjekt hvor rivejobben innvendig allerede er gjort! Kjellergulv meislet ned allerede.

Beskrivelse

Boligen er ribbet innvendig! Her må det forventes å gjøre alt. Se tilstandsrapporten vedlagt i salgsoppgaven for ytterligere informasjon.

Vedlegger tegninger over huset selger planla bygget på eiendommen.

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tegninger både for hvordan boligen tidligere har vært godkjent innredet og hvordan nybygg er godkjent. Dersom igangsettingstillatelse på nybygg ikke fullføres har ny eier ansvar for å påse at fremtidig innredning blir godkjent i kommunen.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Taktekking Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Nedløp og beslag Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist omfattende skade i fasade. Det er skader i fasade som vil utløse utskifting av kledning. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er synlig lekkasje i tak i overgang til entre. Det drypper inn i dette området på befaringsdagen. Området hvor pipen er tatt bort er dekket med duk. Dette er ikke en tett løsning. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Vinduer Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Det er synlig punkterte og knuste glass i denne boligen. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er registrert utsigning av masser under grunnmuren. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er noe utsuging av masser under grunnmur som må utbedres for ferdigstillelse. Dete betyr at det må støpes nye grunnmur i nedre del av eksisterende grunnmur. Dette er også stedvis gjort. Det er noe utvendige skader i mur som bør utbedres før fyllmasser tilbakeføres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Dører Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er tegn på slitasje, og det er knuste glass i enkelte dører. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Utvendige trapper Betongtrapp har mindre sprekker/skader Det er enkelte skader/sprekker i trapp. Masser har også seget noe bort under trappen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Overflater Det er avvik: Kostnadsestimat: Over 300 000

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er avvik: Alle vannførende rør er tatt bort. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er avvik: Avløpsanlegg er revet. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er avvik: Det kan påregnes installasjon av ventilasjonsanlegg/mekanisk avtrekk i denne boligen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Primærrom

Bruksareal -1. underetasje: 100 kvm 1. etasje: 81 kvm Sekundærrom -1. underetasje: 100 kvm Annet 1. etasje: 81 kvm Annet

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Det foreligger igangsettingstillatelse på tilbygg til bolig datert 14.04.2021. Dette er ikke ferdigstilt.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

 • Beliggenhet

  Attraktiv beliggenhet på Spanne med få minutter til det meste! Tilknyttet Norheim skole og Sportsklubben Nord! Få minutter kjøretur til Alti Amanda og Oasen Storsenter! Flotte turområder i Norheimsskogen og like ved eiendommen.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert for bolig.

  • kr 1 790 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 58 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 848 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 383,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

  Ligningsverdi

  kr 630 568,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  01.02.2023 og selgers Egenerklæring datert 07.02.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230043
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.