Øyjordsvegen 40

Bømlo
Prisantydning

3 290 000,-

Solgt
 • BRA103㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår2012
 • Omkostninger83 580,-
 • Totalpris3 373 580,-

Innholdsrik rorbu med nydelig beliggenhet og sol til solen omtrent går ned i havet!

Beskrivelse

Øyjordsvegen 40 er en rorbu som ligger fint til like ved Øklandsvåg, Bømlo med ypperste klasse skjærgård og særdeles gode solforhold!

Med bil er det kort vei til Svortland, kommunesenteret på Bømlo, som dekker det meste av servicetilbud. Skjærgården rundt er et yndet utfartssted for båtturister, hobbyfiskere og kajakkpadlere.

Området rundt rorbuen er svært velholdt og det er vei helt frem til eiendommen, men en parkerer på felles biloppstillingsplass.

I front av rorbuen er det etablert et flott kaianlegg tilhørende rorbuen og flytebrygge som deles sammen med nabo mot nord. Denne rorbuen som selges har del mot sør!

Rorbuen er innredet på følgende vis: -1. etg: Gang , Soverom , Bad/vaskerom , Innredet stue/naustdel og bod. -2. etg: Stue/kjøkken, hovedsoverom og soverom 3. -Hems

Velkommen på visning!

Følgende kvaliteter går igjen: Tak: trepanel og tak-ess plater. Vegger: trepanel og ferdig malte plater. Gulv: belegg og laminat.

Detaljer

P-ROM: - 1. etasje: Soverom, gang, bad og stue. - 2. etasje: Stue/kjøkken, soverom 1 og soverom 2. S-ROM: - 1 etasje: bod.

MERKNADER OM AREAL: Det er også en stor hems som ikke har målverdig areal

Bygningsinformasjon

Se vedlagte Eierskifterapport utarbeidet av takstmann Kasper Vestvik Hovland datert 01.06.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s. 3 i Eierskifterapporten.

TG iu: 4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak Merknader: - Ikke mulig å undersøke da det ikke er forsvarlig tilkomst til tak. - Konstruksjon er skjult og ikke tilgjengelig for undersøkelse. - Tak er bare observert fra bakkenivå.

4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) Bygningsdel er ikke undersøkt. Taktekking er observert fra bakkenivå, men ingen ting som tyder på svakheter i tekking. Takrenner og nedløp fremstår i god stand på befaringsdato, uten nevneverdige skjevheter eller skader. Overflate vannet ledes til terreng.

10.4 Varmesentraler Oppvarming skjer via varmekabler og radiatorovn på gulv.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: Takstmannens vurdering ved TG2: 3.1 Vinduer og ytterdører - Vinduer på soverom i andre etasje bærer preg av at karm har forskjøvet seg. Dette kan føre til vanninntrengelse om tiltak ikke blir iverksatt. 7.1.2 Bad Overflate gulv - Gulvet har ikke fall.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte Eierskifterapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Primærrom

Rorbu Bruksareal 1. etasje: 49 kvm Soverom, gang, bad, stue og bod. 2. etasje: 54 kvm Stue/kjøkken, soverom 1 og soverom 2 Primærrom 1. etasje: 45 kvm Soverom, gang, bad og stue. 2. etasje: 54 kvm Stue/kjøkken, soverom 1 og soverom 2. Sekundærrom 1. etasje: 4 kvm Bod

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for rorbu datert 14.02.2012.

Kommunen opplyser opplysning om årstal og kva som er byggemeld: 2000: kai 2001: rammeløyve 7 stk. naust og 1 stk. sanitæranlegg 2005: igongsettingsløyve naust 2006: bruksendring naust til rorbu 2015: utlegging/forlenging av felles flytebryggje (98/87,100)

Adgang til utleie

Boligen er en selveier og kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen er tilknyttet felles slamtank via private stikk- og fellesledninger. Det er kommunal tømmeordning på slamtanken.

Vei | Adkomst skjer fra Fylkesvei via privat vei frem til felles parkeringsplass.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Oppvarming

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Med bil er det kort vei til Svortland, kommunesenteret på Bømlo, som dekker det meste av servicetilbud. Skjærgården rundt er et yndet utfartssted for båtturister, hobbyfiskere og kajakkpadlere.

  Se for øvrig vedlagt Nabolagsprofil for flere avstander og ytterligere informasjon om området.

  Adkomst

  Fra rundkjøring med HSD-senteret på Bremnes kjør i retning Urangsvåg. Ta til venstre skiltet Meling. Følg veien til du får skilt Kvernavik til høyre. Hold høyre her. Følg Brekkevegen ca 700 meter til en får Øyjordsvegen opp til høyre. Kjør opp Øyjordsvegen og følg veien rett frem. Der veien deler seg ved de nye husene holder en venstre spor og rundt venstresvingen ( forbi de nye husene). Kjør ned bakken og en kommer til felles parkeringsområde for rorbu område. Rorbuen er merket med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller dnbeiendom.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen er i følge kommuneplan avsatt til: Planstatus: "fritidsbebyggelse" og "andre typer bebyggelse og anlegg". Kommuneplan vedteke i kommunestyret 18.03.2013 gjelder. Kopi av situasjonskart, kommuneplan etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse.

  • kr 3 290 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 83 580,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 373 580,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 10 805,- pr. 2023. Kommunale avgifter inkluderer: Renovasjonsgebyr hytte kr. 1.450,- Andel tømming felles slamtank kr. 275,- Vannavgift kr. 5.231,- Eiendomsskatt kr. 3.849,-

  Ligningsverdi

  kr 280 781,- for 2021

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted. Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Selger har godkjent alle opplysninger i prospektet

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Eierskifterapport Egenerklæring Situasjonskart Reguleringskart

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. sep. 2023

 • Oppdragsnummer: 01230304
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.