Røyrvikvegen 23, 4280 KARMØY

Røyrvikvegen 23

Karmøy
Prisantydning

2 500 000,-

 • BRA150㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1948
 • Omkostninger73 820,-
 • Totalpris2 573 820,-

SYRE - Landbrukseiendom med flott og idyllisk beliggenhet - To driftsbygninger - Garasje - Sommerhytte!

Beskrivelse

Eiendommen inneholder våningshus, garasje, to stk. driftsbygninger, sommerhytte og to stk jordkjellere.

Våningshuset er over tre plan og inneholder: Kjeller: Kjellerrom med opplegg for vaskerom, toalettrom og lager. Hovedetasje: Gang, to stuer, bad og kjøkken. Loft: Gang og fire soverom.

Bygningene holder hovedsakelig eldre standard, og utbedringer må forventes.

Bruksareal per etasje

Kjeller: ca. 50 kvm Første etasje: ca. 60 kvm Andre etasje: ca. 40 kvm

Bygningsinformasjon

Våningshus: Våningshuset er opplyst bygget i 1948 og har en grunnflate på ca. 64 kvm. Oppført med kjeller i betong, tømret til reisverk i hovedetasje og loft, skifer til taktekke.

Garasje: Grunnflaten er her ca. 20 kvm, og er opplyst oppført på 1970- tallet. Ringmur og gulv i betong. Bindingsreisverk i vegger, med skrående tak. Tak tekket med shingel.

Driftsbygning 1: Opplyst grunnflate på ca. 130 kvm. inkl. siloutbygg. Kjeller under halve bygningen, oppført i gråsteinsmur. Brukt til lager. Hovedetasje består av tidligere husdyrsdel og ei høytuft med kjørebrolåve. Betongmurstein/ Lecablokker til vegger i husdyrsdelen av bygning. Resten av overbygg er i grindhusreisverk, taktekke med eternitt og stålplater. Låve består av høytufy, kjørebro med tregulv, og eget rom med betonggulv og skyveport. Tilbygg i betong/ blokk i enden av driftsbygning, en åpen del til lager og en lukket/ avlåst del med betong i både vegger og tak- torv på tak.

Driftsbygning 2: Enkel oppbygning oppført med grindhuskonstruksjon, natursteinskjeller. Stålplater til tak.

Sommerhytte i utmark: Oppført på 1970 tallet. Grunnflate opplyst til om lag 50 kvm. Enkel sommerhytte uten innlagt vann eller strøm. Oppført med bindingsverk, trekledning og stålplatetak, altan på fremside med mot vatnet.

2 stk. jordkjellere. Lagerrom oppført i betong/ naturstein og torvtak.

Se verdivurdering for landbrukseiendom vedlagt i salgsoppgaven for flere detaljer.

Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår i kommunens arkiv. Våningshuset ble registrert tatt i bruk 11.11.1948. Opplyste byggeår er mottatt fra selger.

Det foreligger ikke tegninger i Karmøy kommune sine arkiv. Megler har av den grunn ikke mulighet til å sjekke hva som er godkjent innredet/ oppført. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Primærrom

Kjeller: Wc rom. Hovedetasje: Gang, bad, to stuer og kjøkken. Loft: Gang og fire soverom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Boplikt.

Vei/vann/kloakk

Privat vann og avløp. Eiendommen er tilknyttet privatvassverket Syre Vassverk.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmepumpe og vedovn. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Idyllisk og flott beliggenhet på Syre i Skudeneshavn. Flott sjøutsikt fra de fleste teiger samt våningshuset. Få minutter i bil fra Skudeneshavn sentrum, skole, barnehage og butikker.

  Adkomst

  Se Em-a.no og Finn.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Her er det kommuneplanen som er gjeldende. Eiendommen ligger i et område regulert til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR).

  • kr 2 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 9 900,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 62 500,-
  • kr 73 820,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 573 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 4 620,- pr. 2020. Kommunale avgifter gjelder her annet, renovasjon og slam. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det er odel/konsesjon på denne eiendom. Odelsrettighetshaverne har fraskrevet seg retten.

  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Hvitevarer på kjøkken medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti.

  Selger har en muntlig forpaktningsavtale.

  I følge selger har eiendommen løyve til ett rådyr.

  Det foreligger kulturminner på eiendommen:

  Gnr. 28 bnr. 52:
  Lokalitetsnummer 24541, Art: Funnsted, uavklart vernetype, arkeologisk lokalitet. Fundsted for to sammenhørende kvernstein med hul i midten, diam. 40-50 cm. Fundet av Jakob A. Syre for ca. 15-20 år siden og innlevert til Haugesund Museum. Lokalitetsnummer: 65623, Art: Gravminne, automatisk fredet, arkeologisk lokalitet." Langrøys", orientert NØ-SV. Noe uklart markert med tydelig i terrenget. Graskledd med berg i dagen flere steder. Midt på røysa er søkk ca. 4 m br. og 0,2-0,3 m dybt. Troligen bare graskledd knaus, iflg. Jakob Syre har der været gravet i søkket og intet fundet. Langskipsrøysa. L. ca. 30 m, br. ca. 12 m, h. ca. 2,5-3 m.

  Gnr. 38 bnr. 5: Lokalitetsnummer 24542, Art: Baustasteinlokalitet, automatisk fredet, arkeologisk lokalitet. Steinen er ca. 1 m høg, og 0,5 m brei på alle sidene. Han hallar noko mot NA, og smalnar mot toppen. Lite eller ikkje bearbeid. Han er no brukt som feste for felefonstolpe.Den anden stein skulle iflg. Ludvig Syre være taget til husmurene og skulle ha været mindre end den tilbakeblevne. Lokalitetsnumer 65621, Art: funnsted, vernetype uavklart, arkeologisk lokalitet. Funnsted for S7651 a-b, A) Knusestein og B) fiskesøkk.

  Jordkjellere er automatisk fredet.

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Driftsbygninger og sommerhytte selges som de er, uten videre utrydding/ utvask.

  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Kan kun tegnes av selger på våningshuset. Selger ønsker boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers Egenerklæring datert 22.04.2021, kopi gårdskart og fredningsvedtak. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 4. mai 2021

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 2-21-00018
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.