Reiarvegen 6

Karmøy
Prisantydning

4 990 000,-

 • BRA150㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1962
 • Omkostninger138 830,-
 • Totalpris5 128 830,-

Enebolig med nydelig sjøeiendom - Brygge - Naust. Flott utsikt og gode solforhold.

Beskrivelse

Boligen har standard hovedsakelig fra byggeår 1990, med behov for litt oppgradering.

-Romslig stue med særegne tak lister for et herskapelig preg. Stor flott detaljert vedovn i stuen. Fra stuen er det utgang til terrassen på framsiden og platting til hagen på baksiden. Stuen har også varmepumpe. -Franske dører til kjøkken gir en åpen løsning stemning til stuen. Flott arkitektur med klassiske bjelker som er synlige i tak. Fint naturlig lys på kjøkken via vinduene med nydelig utsikt. -Fliser i romslig gang, med franske dører til stue som kan åpnes for en større romfølelse. -Gjestetoalett i hovedetasjen inneholder toalett og vask. -Bi-inngang fra baksiden av huset til det som idag er vaskerommet. -Flott moderne baderom i loftetasjen med dusjhjørne, toalett og vask i seksjon. Fliser på gulv og vegg. -Loftsetasjen inneholder 4 soverom. - Koselig loftstue med utgang til balkong med nydelig utsikt. -Stort naust med masse av oppbevaringsplass.

Detaljer

Boligen er innredet over to etasjer og inneholder: 1. etasje: Kjøkken, stue, toalettrom, vaskerom, gang og vindfang. 2. etasje 4 soverom, stue og bad.

Bygningsinformasjon

Enebolig med 1.etasje og loft. Grunnmur av betong, sparestein og betongblokker. Yttervegger i bindingsverk av tre, kledd med liggende bordkledning. Takkonstruksjon av tre utført som saltak, tekket med betongtakstein.

Innredning loft på naust avviker fra mottatte bygningstegninger og er ikke omsøkt/godkjent i kommunen for varig opphold.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten:

TG3: *Utvendig nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det mangler et rennenedløp. Et annet nedløp er ikke tilkoplet rør i bakken. Dersom taket har ru overflate som takpapp, shingel eller ru takstein, må en ha snøfanger dersom takvinkelen er 27 grader eller mer. Kravet kom i 1985.

TG2: *Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det ble registrert noe grønskedannelse på dekkbord. Det mangler kledningbord nederst mot grunnmuren. Det er ikke montert museband og registrert noe malingsflass. Det er hull i insektnetting ved takets lufting. Det ble registrert vinduer med en del malingsflass. Det er stedvis merker etter kondens innvendig på vinduer. Noe malingsflass, rust på hengsler og slitasje på dørvinduene på utvendige dører. Døren i tilknytning til vaskerommet og tofløyet terrassedør har malingsflass, og i grenseland for råtedannelse. Noe ufagmessig avsluttet veggpapp over dør på loftet. Døren på loft er noe treg. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder, og noe malingsflass er registrert på rekkverk i 1.etasje. Det er lav rekkverkshøyde på 1.etasje.

*Innvendig: Det ble registrert løse fliser samt fliser med sprekker. Stuen i 1.etasje er ikke ferdig tapetsert og mangler gulvlister. Det ble registrert skade i teppe på soverom på loftet. Et soverom på loftet har enkle gulvoverflater. Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt 15 mm skjevhet over 2m på hovedsoverommet på loftet. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet, samt noe overflateslitasje i trinn. Flere av dørene mangler glass. Listverk rundt dør til bad på loftet er skåret rundt lysbryter. Det er stedvis overflateslitasje på dører.

*Våtrom: På vaskerom er dør/vindu med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Deler av listverket rundt vinduer mangler. Det er ikke oppbrett av membran ved dørterskelen. Ved en eventuell lekkasje vil vann kunne finne veien ut av våtrommet. Det er motfall fra sluk. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsning (vaskerommet). Skade på badekaret. Ventilasjonen er naturlig på vaskerommet. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet (Krav til fall mot sluk i dusj 14mm over 70 cm). Bad mangler tilluftsventilering f.eks. ventil ved dør.

*Kjøkken: Der er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Ventilatoren demontert.

*Spesialrom: Toalettrom mangler tilluftsventilering f.eks. ventil ved dør. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettet lekker internt.

*Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vann og avløpsledninger. Det er kun ventilering via ventiler i overkant av vinduer. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Normal levetid for en luft/luft varmepumpe er ca 15.år. Varmtvannstank har ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling iht. gjeldende forskrift. Varmtvannstanken er koplet med plugg i stikkontakt. Varmtvannstanker har høy effekt og over tid kan dette medføre brann i overgangen mellom plugg og stikkontakt. Automatsikringer, hovedsakelig skjult elektrisk opplegg. Anbefales el-kontroll hvert 5.år.

*Tomteforhold: Det ble registrert løs grunnmursplast mot sør-øst. Registrert sprekkdannelse i forstøtningsmur ved naustet. Forstøtningsmur mot vegen er ikke ferdigstilt. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septikank.

*TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Kjøkkeninnredningen fremstår med noe overflateslitasje.

Primærrom

Enebolig Bruksareal 1. etasje: 87 kvm 2. etasje: 63 kvm Primærrom 1. etasje: 86 kvm Kjøkken, Stue, Gang, Toalettrom, Vaskerom, Vindfang 2. etasje: 63 kvm Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Stue, Bad Sekundærrom 1. etasje: 1 kvm Bod

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Enebolig var tidligere hytte. Eier søkte om tilbygg i 1990. I vedtaket tilbygg skal søker gi tilbakemelding når boligen er tatt i bruk. (kommunen krevde ikke ferdigattest) Det samme gjelder naustet, tegningene ble godkjent i 1989. Det er ikke søkt om eller forelagt godkjenning på brygge.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og privat septiktank.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger rett nordforbi Bygnes og har dermed kort avstand til det aller meste av fasiliteter på Bygnes og Kopervik. Gangfelt langs hovedveien for enkel adkomst på sykkel/gående til Bygnes. Bussholdeplass i begge ender av Reiarvegen.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 4 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 138 830,- (Omkostninger totalt)
  • kr 5 128 830,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 10 878,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, slam, renovasjon, feiing, eiendomsskatt og annet. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 715 199,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport og selgers Egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 1. jun. 2023

 • Ansvarlig megler: Aud Mona Are Aase
 • Oppdragsnummer: 01230042
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.