Ringgata 14

Karmøy
Prisantydning

1 990 000,-

Solgt
 • BRA158㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1953
 • Omkostninger63 480,-
 • Totalpris2 053 480,-

Koselig enebolig over tre plan - Nytt taktekke 2020 - Sentral beliggenhet i Kopervik!

Beskrivelse

Etter overtakelse av dagens eier er det utført flere oppgraderende tiltak, blant annet: - Taket ble etterisolert med 10 cm isolasjon, ny papp, lekter, metallplater og renner(2020) - Nytt pipebeslag av metall. - Nytt rekkverk på terrasse og trapp, tak over inngangsparti til kjeller, samt trepanel ved inngangsparti, - Oppgradert drenering. - Deler av gulv i underetasjen er støpt på nytt. - Baderom og toalettrom er pusset opp. - Oppgradert el- anlegget med nye sikringer/ sikringsskap og fornyet inntak. - Asfaltert gårdsplass.

Det må likevel forventes oppgraderinger av enkelte bygningsdeler.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Kjelleretasje: Gang, vaskekjeller, kontor samt to boder. Første etasje: Vindfang, gang, toalettrom, kjøkken og stue. Loftsetasje: Gang, tre soverom, baderom og kott. Carport/ bod.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av betong og sparestein. Yttervegger i trekonstruksjon, kledd med trepanel. Saltak i trekonstruksjon, tekket med metallplater. Vinduer og ytterdører av tre. Terrasse i tilknytning til 1. etasje. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggår.

Det foreligger ikke bygningstegninger av enebolig. Megler har av den grunn ikke mulighet til å kontrollere hva som er godkjent innredet. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av carport.

Følgende momenter har fått TG2 i tilstandsrapporten: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler renne på tak over inngang til kjeller. - Trepanelet mot øst er ikke fornyet. Det ble registrert noe malingsslitasje og punktvis råte. Det ble registrert liten og ingen avstand/ beslag mellom trepanel og dekke på terrasse, samt ingen lufting ved overgang grunnmur og trepanel. - Det ble registrert noen merker etter tidligere fuktighet under sutak, samt rundt pipe. Det ble registrert symptom på aktivitet fra borebiller(mott) på deler av takkonstruksjonen. - Det ble registrert slitasje på flere av vinduene. Malingsslitasje, knust vindu, samt treghet på lukkevinduer. - Det ble registrert slitasje på ytterdør i kjeller og skade på balkongdør. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rustsprengning fra armeringsjern under betong dekke. Det mangler rekkverk på trapp. - Normal slitasje på utvendig trapp. En må forvente mindre rissdannelse. - Varierende misfarging, sprekkdannelse og slitasje på innvendige overflater. Manglende listverk. Noen merker etter fuktighet i nedre kant på panel på vegger i kjeller. - Det ble registrert varierende skjevhet på etasjeskille og stedvis knirk. Det ble registrert noe punktvis råte og mottforekomst i etasjeskille under toalettrom og vf. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Det ble registrert fuktighet i nedre kant på panel og på vegger i kjeller. En vil tro fuktigheten kommer fra grunnen. - Åpningen i rekkverk er større enn dagens krav. Åpninger mellom trinn er større enn dagens krav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Lav frihøyde i trapp til kjeller. - Det ble registrert betydelig slitasje og skjevhet på dører. - Andre innvendige forhold: rommet er ikke oppbygd og beskrevet som ett våtrom. - Våtrommsplatene har normal slitasje. Det ble registrert fugemasse i hjørner. Det ble målt 1,3 cm fall til sluk. Det er montert tettelist mellom stedbygd dusj og gulv i bad. Det er ikke anordnet fall, opphøyet terskel eller sluk på gulv på utsiden av stedbygd dusj. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det ble registrert en skade i tettesjikt ved sluk. Normal slitasje på sanitærutstyr. Det er kun naturlig ventilasjon. - Kjøkken: Normal slitasje. - Toalettrom: Noe slitasje på sanitærutstyr. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Kun naturlig ventilasjon. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke montert topplist over grunnmursplast. - En må forvente noe rissdannelse i grunnmur. - Det ble registrert fall fra sør og inntil bygningen.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 51 kvm 1. etasje: 60 kvm 2. etasje: 47 kvm Primærrom Kjeller: 37 kvm Gang, vaskekjeller og kontor. 1. etasje: 60 kvm Vindfang, gang, toalettrom, kjøkken og stue. 2. etasje: 44 kvm Gang, 3 soverom og baderom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Eiendommen har ikke tinglyst veirett over felles avkjørsel som går over naboeiendom.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sentralt og kjekt til i Kopervik. Fra boligen er det kort avstand til Kopervik sentrum med flere handlemuligheter, kino, bibliotek og spisesteder. Det er også kort avstand til skoler, barnehage, idrettsanlegg og kjekke turløyper.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse. Det er regulert inn vei som går noe inn på tomten mot nordvest(5 kvm felles avkjørsel). Eiendommen grenser til friareal mot sørøst(2kvm offentlig friområde). Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 1 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 63 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 053 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 12 975,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 462 079,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 04.08.2023, selgers Egenerklæring datert 07.06.2023. grunnkart, parkeringsrett og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 25. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230262
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.