Sævikdalen 22

Karmøy
Prisantydning

2 690 000,-

Solgt
 • BRA185㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1972
 • Omkostninger80 980,-
 • Totalpris2 770 980,-

Kjekk familiebolig med lun og barnevennlig beliggenhet - Stor tomt på 1162 kvm - Garasje m/ verksted!

Beskrivelse

Etter overtakelse av dagens eier er det utført flere oppgraderende tiltak med eiendommen. Utvendig er tomten planert til fordel for større parkeringsplass, tomten er hevet og det er bygget en flott natursteinsmur samt sådd ny plen mot vest. Eiendommen er tilkoblet kommunalt avløp og overvann til sandfangkum, samt drenert boligen mot nord. Innvendig er kjellerstue/ soverom i underetasje pusset opp i sin helhet med varmefolie og laminat på gulv, gipset tak og vegger samt nye vinduer. Downlights i himling. Baderom i første etasje ble pusset opp i 2021 med fliser på gulv, våtromsplater på vegger og er innredet med vegghengt toalett, vask i seksjon med tilhørende hyller og dusjkabinett. De fleste innvendige vegger er malt, og det er montert ny ytterdør. Ny varmepumpe i 2020.

Boligen har en praktisk og kjekk planløsning, med romslige soverom og oppholdsrom. I tillegg er det to uinnredet rom av god størrelse i underetasjen som i dag disponeres som boder. Ved de rette tiltak kan dette arealet utvide bo-arealet(må omsøkes).

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Underetasje: Hall m/ trapp, to boder, soverom/ stue, soverom(godkjent hobbyrom) samt bad/ vaskerom. Første etasje: Gang, baderom, to soverom, stue og kjøkken. Garasje med verksted.

Bygningsinformasjon

Bebyggelse består av enebolig med underetasje og 1.etasje. Grunnmur av betongstein med pusset overflate på utside mot terreng, "Rocks panel" på framsiden. Veggene er oppført som bindingsverkkonstruksjon, kledd med liggende og stående trepanel. Takkonstruksjon av tre, utført som valmtak, tekket med betongtakstein. Bygningen har malte trevinduer med isolerglass og ytterdører av tre, samt en balkongdør i teak. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger tegninger av enebolig datert 1971. Det foreligger tegninger av tilbygg kjøkken/ utvendig entrè datert 1990. I tegningene kan vi se at soverom i underetasjen er godkjent som hobbyrom, så det er i dag ikke godkjent til sitt formål. Det foreligger tegninger av garasje datert 1987.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Våtrom (underetasje, bad/vaskerom): Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG2: -Våtrom (1 etasje, bad): Det ble registrert at hjørneskjøtene til baderomsplatene ikke er limt. Overgang metallist og baderomsplate mangler elastisk fuge. Gjennomføringer til vann og avløp under servant er ikke fagmessig utført. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen og undertak. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det ble registrert misfarging rundt gjennomføring av pipe. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det ble registrert vinduer med værslitasje. Vinduer fra byggeår har stedvis slitte hengsler og råte. Det ble registrert malingsslitasje på balkongdør og terrassedør. Balkongdør av teak bør fornyes i nær fremtid. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk ble målt til 84 cm. Dagens krav er 1 meter høyt rekkverk på balkonger. Det ble registrert noe malingsflass og værslitasje på rekkverk og terrassebord. Trapp til terrasse mangler rekkverk på en side. Det ble registrert værslitasje på trapp og rekkverk. -Innvendig: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. I 1. etasje ble det registrert skjevhet på opptil 24mm. I underetasjen ble det målt skjevhet på opptil 25 mm. Det ble registrert "knirk" i parkett. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det ble registrert noe merker etter fuktighet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. -Våtrom: Gulvet er flatt uten fall til sluk. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Dusjkabinett må demonteres for å få tilkomst til sluk. -Tekniske installasjoner: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Automatsikringer. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. En må forvente noe saltutslag på innsiden av grunnmuren. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det ble registrert avskalling og saltutslag på vegg mot terreng. Det ble også registrert riss/sprekk i uinnredet rom, samt noe skjevhet. Det er ikke oppført støttevegg på grunnmuren. Det ble registrert fall mot boligen. Det ble ikke registrert stående vann på terreng ved befaring. Innvendig stoppekran er fra byggeår.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 81 kvm 1. etasje: 104 kvm Primærrom Kjeller: 62 kvm Bad/vaskerom, 2 soverom, hall m/trapp. 1. etasje: 104 kvm Bad, kjøkken, gang, 2 soverom, stue. Sekundærrom Kjeller: 19 kvm 2 boder.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse av enebolig. Gjenstående arbeider pr. 18.07.1972 1. Pussing av grunnmur utvendig. 2. Pussing av kjellermur innvendig. 3. Støping av inngangstrapp. Gjenstående arbeider må utføres snarest og ferdigbesiktigelse avholdt innen 01.02.1972.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedfyring i hall underetasje samt pelletsovn i stue.

 • Beliggenhet

  Lun og flott beliggenhet sentralt og usjenert på Vea. Etablert boligområde med kort avstand til barneskole, barnehager, Danielsen ungdomsskole, idrettsanlegg, Karmøy storhall, fine badeplasser og kjekke turløyper.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Det er en ubebygd boligtomt som grenser denne eiendom mot vest. I tillegg er det to ubebygde tomter mot sørvest samt planlagt ny vei i området. Ved utbygging av disse tomtene vil det muligens komme ny vei inn til eiendommen fra sørvest. Eiendommen grenser til friområde mot nord. Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 2 690 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 80 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 770 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 15 216,- pr. 2022. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 650 220,- for 2021

 • Diverse

  Diverse fastskrudd inventar medfølger ikke: - Pyntehyller og pynt skrudd på vegg. - Verktøytavler, kabeltromle og papirholder i garasje.

  Spisebord og fryseboks kan medfølge om ønskelig.

  Pelletsovn i stue bør ha service. I følge selger fungerer den noen ganger som normalt, og andre ganger får den feilalarm.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 19.08.2023, selgers Egenerklæring datert 21.08.2023, grunnkart og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 13. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230331
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.