Sæviktun 6

Veavågen
Prisantydning

3 090 000,-

Solgt
 • BRA220㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1974
 • Omkostninger90 980,-
 • Totalpris3 180 980,-

VISNING AVLYST - Boligen er solgt. Velholdt enebolig med store terrasser, garasje, utebod og hagestue.

Beskrivelse

Boligen er godt vedlikeholdt og holder god standard ihht til byggeår.

Kjøkken ble fornyet i 2004. Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Mørk eik utførelse. Benkeplaten er av laminat. Integrerte hvitevarer. Opplegg for vann til kjøleskap. Fliser på vegg. God plass til spiseplass. Stort vindu som gir godt med dagslys og romfølelse. Romslig stue med parkett på gulv og tapet på veggene. Nyere vedovn i stue som gir god varme. Utgang til stor terrasse som ble fornyet med nytt dekke og rekkverk i 2021. Baderom med fliser på gulv og vegger. Baderom er innredet med romslig baderomseksjon i vask, wc og dusj. Badets overflater ble pusset opp i 1995.

Underetasjen Stor og lys kjellerstue som ble pusset opp i 2012. 3 store vinduer, så her er det mulig å få laget til et til soverom. I 2018 ble vindfang, bod og soverom pusset opp. Det er også nytt gulvbelegg i vaskerommet.

Trepanel mot sør ble skiftet i 2021. Vinduene på 1. etasje er fornyet over tid og vinduene i underetasjen ble fornyet i 2010.

Detaljer

Boligen er innredet over 2 etasjer og inneholder: Underetasje: Vindfang, soverom, wc, 2 boder, vaskerom og kjellerstue. Garasje Hovedetasje: Gang, 2 soverom, baderom, kjøkken og stue. Hagestue Utvendig bod

Bygningsinformasjon

Kommunen har kun originale bygningstegninger over hovedetasje. Megler har derfor ikke anledning til å undersøke hva som er godkjent innredet i underetasje.

Grunnmur er oppført av sementblokker. Yttervegger og tak er oppført i trekonstruksjon, stående kledning. Enebolig er oppført med underetasje og 1.etasje.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad TG2: -Utvendig taktekking: Taktekkingen er av betongtakstein og mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Registrert noe misfarging og slitasje på taktekket, det er anordnet store utsparinger for takventilene i sutaket. -Nedløp, renner og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Snøfangere på hele eller deler av taket mangler, dette var ikke krav på byggemeldingstidspunktet. Det kan forekomme noe lekkasje fra renneskjøter. -Veggkonstruksjon utvendig: Det ble registrert punktvis råte på noe av trepanelet. Søyle under karnapp er tildekket av asfalt. -Dører: Det ble registrert noe slitasje på entredør. -Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder (balkong med utgang fra soverommet). Noe slitasje på balkong i tilknytning til soverom. Råtedannelse i stolpe på rekkverk og noe avskalling på dekke. -Utvendige trapper: Der er ikke anordnet rekkverk på trapp fra terrasse. -Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. -Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

-Innvendige dører: Det ble registrert noe slitasje på innvendige dører som ikke er fornyet. -Våtrom underetasje vaskerom: Overflater vegger og himling (panel på vegger og himling) : Veggene er fra byggeår og det er ukjent utførelse med hensyn til oppbygging -Ventilasjon, underetasje vaskerom: Rommet har kun naturlig ventilasjon. -1.Etasje bad: Overflater vegger og himling, veggene har fliser og tak himlingsplater: Det foreligger ikke dokumentasjon av utførelsen av veggflisene, noe misfarging rundt ventilbeslag i himling. -1.Etasje bad: Gulvet er flislagt. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Noen fliser har bom (hulrom under). -1.Etasje bad: Kun naturlig ventilasjon. -Spesialrom: Underetasje toalettrom: Naturlig ventilasjon. -Tekniske installasjoner: Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. -Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon. -Varmtvannstank: Ikke tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. -Elektrisk anlegg: Det anbefales kontroll hvert 5.år

Tomteforhold: -Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tilsig ned mot grunnmur fra sør-øst, men det ble ikke registrert unormal fuktighet på innside av grunnmur. -Grunnmur og fundamenter: En må forvente noe rissdannelse i pusset overflate. -Forstøtningsmurer: Det ble registrert skjevhet og sprekkdannelse i forstøtningsmur i hagen. -Terrengforhold: Tomten ligger i et skrånet terreng med fall inn mot grunnmuren.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 106 kvm 1. etasje: 88 kvm Primærrom Kjeller: 65 kvm Vindfang, Gang, Vaskerom, Soverom, Toalettrom, Kjellerstue 1. etasje: 88 kvm Gang, 2 Soverom, Bad, Kjøkken, Stue Sekundærrom Kjeller: 41 kvm 2 Boder, Garasje

Uthus Bruksareal 1. etasje: 12 kvm

Hagestue Bruksareal 1. etasje: 14 kvm

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på boligen med følgende anmerkninger: 1. Pussing av grunnmur utvendig. 2. Slemming av innvendige kjellermurer. 3. Oppfylling for utvendige veranda. Frist for utbedring av utløp 01.08.1975.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Vedovn og elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger fritt og solvendt til i et etablert boligområde i Sæviktun på Veavågen. Fra eiendommen er det kort avstand til barnehage, skole og butikker. Sentral beliggenhet til sjø og turområder.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert boligbebyggelse.

  • kr 3 090 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 90 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 180 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 352,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 570 061,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 14.02.23 og selgers Egenerklæring datert 15.02.23. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Aud Mona Are Aase
 • Oppdragsnummer: 01230068
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.