Sandeidvegen 464

Vindafjord
Prisantydning

2 500 000,-

Solgt
 • BRA193㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1939
 • Omkostninger79 730,-
 • Totalpris2 579 730,-

Sandeid - Sjarmerende og innholdsrik enebolig på stor tomt - Idyllisk og landlig beliggenhet

Beskrivelse

Romslig vindfang med plass til å henge fra seg sko- og yttertøy i stor garderobe.

Vaskerom like innenfor med belegg på gulv og opplegg for vaskemaskin, utslagsvask og innredning.

Heltre kjøkkeninnredning fra Trestubben med heltre benkeplate.

Trivelig stue med plass til sofagruppe og spisebord. Utgang til isolert vinterstue.

Baderom hvor det er flislagt gulv og vegger. Servant med stor baderomsinnredning, toalett og dusjnisje.

Lite kott for oppbevaring.

I loftetasjen er det gang, kott i knevegger.

Loftetasjen har 3 (4) soverom.

Baderom hvor der er belegg på gulv og tapet på vegger. Servant med innredning, toalett og badekar.

Kott til oppbevaring.

I underetasjen er det en romslig gang.

Peisstue hvor det er bruddskifer og varme i gulv og malt panel på vegger. Flott peis midt i rommet som har egen lufteluke til hovedplan for oppvarming der. Innredet med egen bar i ene hjørnet.

Kjølerom hvor en kan oppbevare alt av kjølevarer og bod for annen oppbevaring.

Detaljer

Landlig beliggende eiendom som består av bolig, garasje med vedskjul og en frittstående badstu.

Eldre, sjarmerende og innholdsrik enebolig som inneholder: Hovedetasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, bod og vinterstue. Loft: Gang, bad og 4 soverom. Underetasje: Gang, peisstue, bod og kjølerom.

Stor garasje med verksted og vedskjul. Frittstående badestu.

Bygningsinformasjon

Eiendommen er oppført med grunnmur av betong, yttervegger av bindingsverk av tre, og takkonstruksjon av taksperrer.

Ominnredning fra bygningstegniner om tilbygg bolighus datert 21.11.1988. Hovedetasje: Wc og bod et slått sammen til bad. Det er bygget vinterhage ut fra stue mot nord. Loft: Bod er omgjort til soverom. Underetasje: Bod er omgjort til kjellerstue/peisstue. Disse endringer er ikke omsøkt godkjent i kommunen.

Det foreligger tegninger på tilbygg garasje datert 22.12.1996. Avvik fra tegninger: Det er satt inn et vindu ved siden av inngangsdør, mot vest og på loft. Det er også bygget en vedbod bak garasje.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG3 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

TG 3 - Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er avvik: Det var krav til snøfangere ved tilbygg på 90-tallet. Andre avvik: Overgangsbeslag mellom hagestue og bolig er ikke felt inn bak kledningen.

TG 3 - Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Pipa er kledd igjen i hovedetasje.

TG 3 - Våtrom > Hovedetasje > Bad > Generell Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er registrert manglende fall til sluk, samt oppkant ved dør. I sluken er det registrert svakheter ved klemring, og det kan ikke påvises synlig membran/tettesjikt. Det er uegnet materialer i våtsone på vegg. Vindu og panel. Det er manglendetilluft ved terskel, og kun naturlig avtrekk via veggventil. Tilførsel til toalett står montert for nærme gulvoverflaten.

TG 3 - Våtrom > Loft > Bad > Generell Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Punktering av belegg ved yttervegg/gulvlist, manglende fuktsikre materialer i våtsone rundt badekar (vegg og vindu), og manglende tilluft gjør at badet må oppgraderes for å tåle dagens bruk. Ved vannsøl fra badekar kan det oppstå skader i veggen.

TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Våtrom > Hovedetasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 62 kvm Gang, peisstue, bod og kjølerom. 1. etasje: 81 kvm Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, bod og vinterstue. 2. etasje: 50 kvm Gang, bad og 4 soverom. Primærrom Kjeller: 37 kvm Gang og peisstue. 1. etasje: 71 kvm Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og vaskerom. 2. etasje: 50 kvm Gang, bad og 4 soverom. Sekundærrom Kjeller: 25 kvm Kjølerom og bod. 1. etasje: 10 kvm Vinterstue og bod.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet Ølen vassverk og har privat avløp med septiktank.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn/peis, varmepumpe ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har landlig og fin beliggenhet like ved hovedveien mellom Ølen og Sandeid. Kort kjøreavstand til Sandeid hvor de har barnehage, barneskole og dagligvarebutikk samt kort kjøreavstand til Ølen hvor de har idrettspark, senter, butikker, barnehager, barne- og ungdomsskole samt videregående skole.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 2 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 79 730,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 579 730,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 501,- pr. 2022. De kommunale avgiftene inkluderer eiendomsskatt, brannsyn/feiing, vannavgift, slamtømming og renovasjon. Det er fire terminer per år til kommune, to terminer per år til HIM og årlig gebyr til Ølen Vannverk. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 09.11.2023 og selgers Egenerklæring datert 08.11.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 8. des. 2023

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01230596
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.