Saudavegen 5781

Vindafjord
Prisantydning

1 200 000,-

 • BRA66㎡
 • EierformSameie
 • Soverom2
 • Byggeår1962
 • Omkostninger39 830,-
 • Totalpris1 239 830,-
 • Felles/mnd600,-

Sandeid - Lettstelt og kjekk leilighet i første etasje med sentral beliggenhet

Beskrivelse

Lettstelt og kjekk leilighet i første etasje som holder gjennomgående god standard. Det er gjennomgående fliser med varme i gulv og malte vegger.

Gang med god plass til å henge fra seg sko- og yttertøy.

Trivelig stue i moderne farger og god størrelse på vindusflatene.

Pen hvit kjøkkeninnredning med god skap- og benkeplass. Hvitevarer medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti på disse. Utgang til lun og kjekk terrasse og utvendig bod.

Lyst og pent bad hvor det er servant med hvit baderomsinnredning, vegghengt toalett, dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin og varmtvannsbereder.

Hovedsoverom med garderobeskap og et gjestesoverom.

Detaljer

Kjekk leilighet i første etasje som inneholder:

Gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom(1 godkjent).

Utvendig sportsbod. Stor og usjenert terrasse.

Bygningsinformasjon

Gjestesoverom er i bygningstegninger omtalt som bod/gjest. Dette rom er derfor, selv om det har vært benyttet som soverom, ikke godkjent til dette formål.

Bygget er oppført med 1 etasje i mur. Liggende kledning og panner på tak.

Eier har selv laget levegg og overbygg foran leiligheten. Tiltaket er ikke søkt om hos kommunen.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG2 og TG3 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG3 Store eller alvorlige avvik - Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak - Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Innvendig > Rom Under Terreng Utvendig mur fremstår generelt av eldre dato, dette gjør at naturlig fukt og kuldebro er i muren. Normalt isoleres det 5 cm utvendig når rom under terreng skal innredes.

TG2 - Avvik som kikke krever umiddelbare tiltak - Utvendig > Vinduer Vinduer er av en alder og tilstand som gjør at de er moden for utskiftning. - Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er ikke fall til sluk.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 66 kvm Gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom(1 godkjent). Primærrom 1. etasje: 66 kvm Gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom(1 godkjent).

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på "Bruksendring og tilbakeføring til leilighetsbygg m/6 leiligheter og oppføring av boder" datert 18.08.2011.

Det foreligger ikke originale byggetegninger, men det er mottatt fasadebilder i seksjoneringen og plantegninger fra 30.01.2009.

Eier har selv laget levegg og overbygg foran leiligheten. Tiltaket er ikke søkt om hos kommunen.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning.

Adkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

 • Beliggenhet

  Leiligheten ligger sentralt i Sandeid med gangavstand til skole, barnehage, butikk og fritidstilbud samt flotte turområder. Her kan man forta dagligvarehandelen både i Sandeid-, og Vikedal sentrum eller man kan ta seg en liten kjøretur til Ølen og Etne som har et bredere utvalg butikker, restauranter og fritid-, samt kulturtilbud.

  Adkomst

  Ved fellesvisning blir det satt opp visningsskilt.

  Er du på annonsen på finn.no kan du klikke inn på kartet som vises på høyre side. I feltet som dukker kan du velge "til-destinasjon" og få nøyaktig veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til bolig/kontor ifølge reguleringsplan for del av Østbø, Sandeid sentrum reguleringsendring datert 30.09.08.

  • kr 1 200 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 8.500,-
  • kr 39 830,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 239 830,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Fellesutgifter

  kr 600,- Fellesutgifter som inkluderer: utvendig forsikring, strøm i fellesarealer og forfallende utvendige utgifter.Forsikring i "Huseierforsikring - Bolig" fra Frende (polisenummer 512555). Oppgitt forsikring gjelder sameiets bygningsforsikring. Kjøper må selv tegne innboforsikring.Det er forslag om å utbedre/bytte tak, dette kan føre til økte fellesutgifter.

  Kommunale utgifter

  kr 13 649,- pr. 2023. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år og forbruk.

  Ligningsverdi

  kr 315 425,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Betingelser fellesgjeld

  Det er per i dag ingen lån i sameiet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 03.05.2022 og selgers Egenerklæring datert 09.02.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 4. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01230063
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.