Sjøenvegen 5

Karmøy
Prisantydning

2 690 000,-

Solgt
 • BRA214㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1979
 • Omkostninger80 980,-
 • Totalpris2 770 980,-

Stor familiebolig over to plan - 2 stk. garasjer - Romslig tomt på 1444 kvm - God planløsning - Oppussingsobjekt!

Beskrivelse

Boligen holder hovedsakelig standard fra byggeår og har behov for oppgraderinger både utvendig og innvendig for å oppnå dagens standard. Her har en muligheten for å bygge sitt eget drømmehjem sentralt på Åkra. Boligens planløsning er svært praktisk, og rommene er av god størrelse. Her er det allerede innredet med hovedsoverom og barnerom/ kontor samt "alt" på ett plan i første etasje, samt "ungdomsavdeling" med flere soverom, stue med kjøkken og baderom i kjelleretasjen. Godt med oppbevaring i boder og garasje i flukt med boligen.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Underetasje: Vindfang, hall, bod, to soverom, baderom, wc, stue med kjøkkeninnredning, bi-inngang/ hagestue, verksted/ bod samt garasje. Første etasje: Hall, to soverom, baderom, vaskerom samt stue og kjøkken i åpen løsning. Terrasse. Garasje.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av betong. Yttervegger oppført i bindingsverk av tre, kledd med stående trepanel. Valmet tak oppført av takstoler av tre. Taktekkingen består av takstein av betong. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger på enebolig datert 1968 som stemmer med dagens bruk. Dog er soverom 2 i hovedetasje registrert som arbeidsrom. Kjøkkenkrok i kjellerstue fremkommer ikke på tegninger. Det foreligger tegninger av garasje datert 1983. Det foreligger ikke tegninger av bi-inngang/ glassdører i første etasje.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det ble registrert noe malingsslitasje og råtedannelse på karmer. Rustdannelse på hengsler. Faste lukkevinduer. Det ble registrert slitasje på flere av ytterdørene, samt rustdannelse på hengsler. -Innvendig: Det ble registrert betydelig slitasje på innvendige overflater. Misfarging rundt ventilbeslag. Ukjent utførelse av himling i garasjen. -Våtrom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav (bad 1.etasje, vaskerom 1.etasje og bad i underetasjen). -Kjøkken: Kjøkkeninnredningen på 1.etasje er fjernet.

TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det ble registrert noe malingsslitasje på gesimser, samt noe misfarging på taktekket. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det ble opplyst at ovn og pipe ikke har vært i bruk på flere år. Det meste av trepanelet er fra byggeår og en må forvente noe stedvis misfarging og råte-dannelse. Det ble registrert noe misfarging rundt takgjennomføringer. Sutak rundt gjennomføring av pipe ble ikke besiktiget. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det ble registrert noe slitasje på terrassebord og rekkverk. Punktvis rust sprenging av armeringen. Størrelsen på bjelkene under terrassen er mindre en dagens forskrifter. Normal slitasje på trapp, med lavt rekkverk. Enkel utførelse av murt vegg under trappen. Bod mangler dør.

-Innvendig: Målt høydeforskjell på over 15mm gjennom hele rommet. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det meste av gulv og etasjeskille framstår med normal skjevhet. Det ble registrert noe skjevhet i stue/kjøkken i underetasjen. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det ble registrert noe slitasje på trappen. Det ble registrert noe slitasje på innvendige dører. Ukjent utførelse av dør mellom garasje og bod.

-Spesialrom: Normal slitasje av overflater og konstruksjon på toalettrom. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Naturlig ventilasjon. Rustdannelse på ventilbeslag. Misfarging rundt innvendige ventiler. Det er egne bestemmelser om oljekaminer og nedgravde oljetanker. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke montert avløp fra servanten. Automatsikringer i sikringsskap. Skru sikring til inntak. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble ikke registrert unormal fuktighet på innsiden av grunnmuren. Det ble registrert saltutslag. En må forvente noe riss dannelse. Det ble registrert noe skjevhet og sprekkdannelse i forstøtningsmurene. Ukjent tilkopling av septiktank. Nedgravd oljetank.

TGIU(Konstruksjoner som ikke er undersøkt): -Innvendig: Pipe og ildsted: Pipe oppført i murkonstruksjon, forblendet med murstein. Peis i stuen. Olje kamin i stuen. Ovn og oljekamin har ikke vært i bruk på flere år. -Våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da en må forvente renovering. -Kjøkken: Avtrekk: Ventilator er demontert.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 103 kvm 1. etasje: 111 kvm Primærrom Kjeller: 74 kvm Vindfang, hall, 2 soverom, gang, toalettrom, bad, stue/kjøkken, bi-inngang. 1. etasje: 111 kvm Gang, 2 soverom, bad, vaskerom, stue/kjøkken. Sekundærrom Kjeller: 29 kvm 2 boder, garasje. 1. etasje: 0 kvm

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på enebolig datert 18.09.1979. Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider: 1. Rekkverk trapp balkong. 2. Montering utstyr bad kjeller. Må være ferdig utført innen 01.04.1980. Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik. Det ligger en ledning over den sørlige delen av tomten. Se vedlagt ledningskart.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedfyring.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger svært kjekt og sentralt til på vestsiden av Åkrehamn. Fra boligen er det kort avstand til blant annet skoler, barnehage, idrettsanlegg, treningssenter, butikker og nydelige Åkrasanden. Eiendommen ligger i nærhet til sjø og har fin utsikt fra terrasse og deler av stue.

  Adkomst

  Se Finn.no eller em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligbebyggelse. Gnr. 15 bnr. 1868 ligger innenfor område regulert til bevaring. Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 2 690 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 80 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 770 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 15 802,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, slam, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 723 042,- for 2021

 • Diverse

  Det ligger nedgravd oljetank på eiendommen. Denne ligger på baksiden av boligen, under grusen mellom boligen og hagen.

  Boligen selges som den er på visning uten ytterligere utvask.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 19.06.2023, selgers Egenerklæring datert 12.06.2023, reguleringsplankart, ledningskart og grunnkart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230273
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.