Skiftestadvegen 188

Sveio
Prisantydning

1 790 000,-

Visning i dag
 • BRA95㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1916
 • Omkostninger58 480,-
 • Totalpris1 848 480,-

Sveio - Småbruk bestående av hovedhus og løe - ca. 32 dekar tomt - Renoveringsbehov!

Visning

mandag 25 september

16:00-17:00

Påmelding
Beskrivelse

Flott eiendom i naturskjønne omgivelser. Huset har passert 100 år, er vedlikeholdt ved behov, men er nå moden for en større oppgradering. Kjøper overtar derfor i stor grad et renoveringsobjekt! Tilhørende eldre løe anses som moden for total renovering, her er det alvorlig svikt i konstruksjonen og den er ikke besiktiget av megler eller takstmann.

Eiendommen har for øvrig god størrelse og godt potensiale.

Huset har inntil nylig vært i daglig bruk -

Et flott bad fra 2016 med belegg på gulvet og baderomsplater på vegg. Gulvstående toalett, dusjnisje, vask i seksjon og opplegg til vaskemaskin. Downlights i taket og varmekabler i gulvet.

Stort kjøkken med eldre eike-kjøkken i modul. Generelt mye skap- og benkeplass. Kun hvitevarer til stede på visningen, medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti.

Stue i god størrelse med vedovn og varmepumpe. Utgang til store terrasse med flott utsikt.

2.etasje inneholder tre soverom, alle i gode størrelser. Vedovn på hovedsoverommet.

Detaljer

Boligen er innredet over to plan og inneholder 1.etasje med gang, bad, stue og kjøkken. 2.etasje med gang og tre soverom. Det er i tillegg krypkjeller med lagringsareal og dusjrom.

Det foreligger hos kommunen ingen bygningstegninger, trolig som følge av alderen på boligen. Megler har dermed ingen anledning å sjekke godkjent bruk opp mot faktiske forhold.

Bygningsinformasjon

Dette er et kortfattet sammendrag om fordelingen av TG3-TG2 gitt i takstmanns tilstandsrapport. For mer utfyllende informasjon om punktene, se vedlagt tilstandsrapport.
Oppsummering av avvik:

STORE ELLER ALVORLIEG AVVIK - TG3: Utvendig - taktekking Utvendig - Veggkonstruksjon Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK - TG2: Utvendig - Nedløp og beslag Utvendig - Dører Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger Innvendig - Overflater Innvendig - Radon Innvendig - Pipe og ildsted Innvendig - Rom under terreng Innvendig - Innvendige dører Våtrom - Sanitærutstyr og innredning - Bad Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken Kjøkken - Avtrekk - Kjøkken Tekniske installasjoner - Avløpsrør Tekniske installasjoner - Ventilasjon Tekniske installasjoner - Varmtvannstank

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK - TG2: Utvendig - Takkonstruksjon/Loft Utvendig - Vinduer Utvendig - Utvendige trapper Innvendig - Innvendige trapper Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad Våtrom - Overflater gulv - Bad Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad Tekniske installasjoner - Vannledninger Tomteforhold - Drenering Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter Tomteforhold - Terrengforhold

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 24 kvm 1. etasje: 46 kvm 2. etasje: 25 kvm Primærrom 1. etasje: 46 kvm Gang, bad, stue, kjøkken. 2. etasje: 24 kvm Gang og 3 soverom Sekundærrom Kjeller: 24 kvm Grovkjeller 2. etasje: 1 kvm Kott

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Privat vann og avløp/septik. - En deler borehull og pumpe med nabo, vedlikehold av pumpehuset deles likt mellom naboene iflg. selger. Det betales kr.500 per år til nabo, for dekning av strøm. Det er lagt varmekabel i vannledningen til boligen. Det er tilkomst via privat vei over naboeiendom 56/16. Megler har ikke mottatt eller funnet noen skriftlig dokumentasjon på veirett da denne evt. da er gitt i 1916. Veien frem til boligen er nylig utbedret av selger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Vedovn i stuen og ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Idyllisk og rolig beliggenhet.

  Adkomst

  Ta av fra Sveio mot Buavåg. Ta av til venstre inn Skiftestadvegen på Nordskog. Følg veien ca. 2,5 km. og ta til venstre. Det er opparbeidet ny veg siste del inn til eiendommen

  Regulering

  I arealdelen til kommuneplanen for Sveio (2011-2023) ligger eiendommen i område med LNF-formal, om lag halve arealet (lengst borte fra vannet) er regulert til spredt boligbebyggelse.

  • kr 1 790 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 58 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 848 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 4 418,- pr. 2023. Opplyste kommunale avgifter inneholder feiing og renovasjon, er inkludert merverdiavgift og er per 01.08.2023. Årlige kostnader blir fordelt på 2 terminer. Slam faktureres hvert 2.år for enebolig.

  Ligningsverdi

  kr 107 991,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke. Partene er inneforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 01.08.2023 og selgers Egenerklæring datert 07.09.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 15. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Joakim Steine
 • Oppdragsnummer: 01230057
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.