Skipanes 2

Karmøy
Prisantydning

1 790 000,-

Solgt
 • BRA112㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom1
 • Byggeår1974
 • Omkostninger58 480,-
 • Totalpris1 848 480,-

Enebolig over to plan med flott tomt - Sentral og barnevennlig beliggenhet - Garasje med bod - Oppussingsbehov!

Beskrivelse

Boligen har hovedsakelig standard fra byggeår og har behov for oppgraderinger for å nå dagens standard. Deler av underetasjen er i dag uinnredet, som med de rette tiltak kan utvide bo- arealet i boligen(må omsøkes).

Detaljer

Boligen er over 2 plan og inneholder: Underetasje: Entré, gang m/trapp, soverom(ikke omsøkt og godkjent), toalettrom, boder og vaskerom. Første etasje: Gang, soverom, stue, kjøkken og bad. Garasje samt utvendig bod.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av betong. Bolig oppført i trekonstruksjon med underetasje og hovedetasje. Yttertaket er tekket med betongpanner. Vinduer i trerammer. Vegger av 4" reisverk utvendig tekket med trekledning. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger av enebolig datert 12.10.1972. I tegningene kan vi se at kontor/ soverom i underetasje er godkjent som bod. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes i kommunen. Stor utvendig bod er i tegningene opprinnelig oppført som garasje, men ble i 1990 omsøkt som redskapsbod. I denne forbindelse ble det også søkt om frittstående garasje terrasse. Det foreligger tegninger datert 06.02.1990.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i rapporten: TG3: -Utvendig: Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er ikke musetett bak kledningen. Det er registrert fukt og råteskader i veggsvill på grunnmuren i hjørne mot sør. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og er sprekker i trevirket. -Innvendig: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg/kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverket i underetg/kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. -Våtrom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Dette gjelder vaskerom og bad. -Tomteforhold: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert utsigning av masser under grunnmuren. Det er registrert setninger i grunnen ved hovedinngangen.

TG2: -Utvendig: Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Altandør ved soverom har punktert glass. Hoveddøra og altandøra har vedlikeholdsbehov. Det er registrert riss i betongdekke. Slitasje i overflaten og manglende overdekking av armeringsjern. Inntrengning av fukt i overgang dekke grunnmur. -Innvendig: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Kjøkken og baderomshimling er ikke ferdigstilte. Det er fuktmerker i kjøkkenhimling, men den var tørr på befaringen. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. -Våtrom: Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. -Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Ventilator har passert forventet brukstid. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Ventilene på loftet og i kjellermuren mangler gitter/netting som hindrer gnagere fra å ta seg inn. Varmtvannstank er over 20 år og er ikke funksjonstestet. Takstmann har ikke nok kompetanse eller lov til å foreta en nøyaktig og full kontroll av el-anlegget. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse vil avdekke. -Tomteforhold: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Kalkutslag på innvendig grunnmur.

TG2 (Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.

TG IU (Konstruksjoner som ikke er undersøkt): -Våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 54 kvm 1. etasje: 58 kvm Primærrom Kjeller: 24 kvm Entrè, Gang m/trapp, Kontor/ soverom (ikke omsøkt/ godkjent) 1. etasje: 58 kvm Gang, Soverom, Stue, Kjøkken, Bad Sekundærrom Kjeller: 30 kvm Toalettrom, Boder, Vaskerom 1. etasje: 0 kvm

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på nybygg, enebolig. Ferdigattest må begjæres senere av ansvarshavende, men attesten kan ikke gis før nedenstående arbeid er utført, 1. Rekkverk på garasjetak/ terrasse. 2. Innpussing av vinduer i kjelleren. Dette arbeid må være fullført innen 1. juli 1975.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedfyring i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sentralt og barnevennlig til i Veavågen. Fra boligen er det gangavstand til blant annet barneskole, barnehager, Danielsen ungdomsskole (helt ny), idrettsanlegg med Karmøy storhall, flere butikker og Karmøy storsenter. Boligen ligger også i nærheten til sjø, og har fin utsikt fra hovedplan. Området byr på flotte turomgivelser og flere badeplasser.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen er på område regulert boligbebyggelse. I følge reguleringsplankart er det planlagt å utvide veiene i området. Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 1 790 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 58 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 848 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 11 662,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon og feiing. Kommunale avgifter kan variere etter bruk. Det er opplyst at eiendomsskatt for inneværende år er 394 kroner som kommer i tillegg til oppgitt sum på kommunale avgifter.

  Ligningsverdi

  kr 384 355,- for 2021

 • Diverse

  Det er opplyst om at takplater i kjøkken ble fjernet av arvinger for å avdekke om tidligere fuktskade fortsatt var gjeldende. Det ble ikke registrert fuktighet per nå, se tilstandsrapport.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 27.04.2023, selgers Egenerklæring datert 24.04.2023, grunnkart og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 6. jun. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230185
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.