Skjersundvegen 67

Karmøy
Prisantydning

1 990 000,-

Solgt
 • BRA193㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1965
 • Omkostninger63 480,-
 • Totalpris2 053 480,-

Enebolig med flott utsiktbeliggenhet - Garasje - Barnevennlig beliggenhet - Oppussingsbehov!

Beskrivelse

Boligen holder hovedsakelig eldre standard og har behov for oppgraderinger for å nå dagens standard. Boligens planløsning er praktisk og en kan nyte den flotte utsikten fra stuen. I tillegg er det mulig å innrede soverom/ loftstue i loftsetasjen. Begge rommene på loftet er av god størrelse. Her har en mulighet til å lage sitt eget drømmehjem med maritim beliggenhet på Nordstokke.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Kjelleretasje: Rom/ gang, vaskekjeller, to boder og verksted. Hovedetasje: Vindfang, gang, to soverom, baderom, kjøkken og stue. Loftsetasje: Gang, soverom samt uinnredet soverom/ stue. Garasje.

Bygningsinformasjon

Enebolig med kjeller, 1.etasje og loft med frittliggende garasje. Boligen er oppført med grunnmur av betongblokker. Yttervegger av ukjent oppbygging, kledd med liggende bordkledning av tre samt aluminiumsplater. Takkonstruksjon av tre, utført som saltak, tekket med betongtakstein. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår i Karmøy kommune. Eiendommen er registrert tatt i bruk 11.11.1965.

Det foreligger ikke tegninger av bolig i Karmøy kommune sine arkiv. Megler har mottatt tegninger av selger som stemmer med dagens bruk i hovedetasje og kjeller. Loftsetasje er ikke innredet på opprinnelige tegninger. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av garasjen, men disse er markert med gnr. 636 bnr. 37.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten. TG3: -Utvendig: Vinduene har råteskader. Det ble registrert flere vinduer med råteskader samt vinduer med malingsflass. -Innvendig: Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. TG 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert 12 mm skjevhet målt over 2 meter på soverom loft. 20 mm skjevhet gjennom hele rommet på begge soverom loft. 20 mm skjevhet målt gjennom hele rommet i stuen 1.etg. 12 mm skjevhet målt over 2 meter i stuen 1.etg. 50 mm skjevhet målt gjennom hele rommet i rom/gang kjeller. -Innvendig: Pipevanger er ikke synlige. Fire sider av pipen skal være synlige når pipen er murt med murstein. Utvendig fremstår pipen med mosedannelse, sprekkdannelse og malingsflass. -Våtrom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen og undertak. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er rennenedløp som avsluttes ved grunnmuren samt rør som er skåret hull i ved grunnmuren. Det ble registrert råteskader og malingsflass i kledning av tre. Det ble registrert manglende lufting bak kledningen. Kjellerdøren er montert med for liten avstand til terrenget. Dette medfører økt fare for vannskade. Døren tar i karm. Det ble registrert malingsflass på trapp til entrè. Det er sprekk/brudd i betong ved kjellerdøren. -Innvendig: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. -Våtrom: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membran og slukløsningen. Det ble registrert skade i pakning mellom servant og innredning. Rommet har kun naturlig ventilasjon. -Kjøkken: Kjøkkeninnredningen fremstår med noe slitasje. Det ble registrert skade på hengsle. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Det er ikke tettesjikt i rommet (med varmtvannstank). Ved en eventuell lekkasje vil vann kunne finne veien ut av våtrommet. Skrusikringer, delvis skjult anlegg. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. På deler av grunnmuren er det noe saltutslag. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Det kan ses som hvite sporer eller roder, og er det mye kan det ligne på pulveraktig bomull på veggen. Saltutslag på murvegg eller på gulv av betong betyr at det er fuktighet i muren eller gulvet. En må forvente noe rissdannelse i pussede overflater. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann og avløpsledninger, og septiktank. TGIU: -Innvendig rom under terreng: Det er ikke foretatt måling i rom under terreng. Ingen av veggene er foret på. -Våtrom: Hulltaking er ikke foretatt. Veggene er tynne og uten hulrom. Det ble foretatt tradisjonell måling uten at det ble registrert fuktighet.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 81 kvm 1. etasje: 77 kvm 2. etasje: 35 kvm Primærrom Kjeller: 0 kvm 1. etasje: 77 kvm Bad, soverom, soverom 2, kjøkken, gang, stue, vindfang. 2. etasje: 35 kvm Soverom, soverom 2, gang. Sekundærrom Kjeller: 81 kvm Bod, verksted, bod 2, rom/gang, vaskekjeller.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Kamin i stue. Denne har ikke vært i bruk de senere år.

 • Beliggenhet

  Beliggende i landlige omgivelser i et etablert boligområde på Nordstokke i Kopervik. En kort kjøretur fra eiendommen til bl.a: barnehage, barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og flotte turområder. Ca 2,5 km til Kopervik sentrum.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i kommuneplanen.

  • kr 1 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 63 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 053 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 15 063,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing, slam og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 500 000,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 27.08.2023, selgers Egenerklæring datert 25.08.2023, grunnkart og ledningskart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 13. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230347
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.