Skotavikvegen 96, 5590 Etne

Skotavikvegen 96

Etne
Prisantydning

1 500 000,-

 • BRA56㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1973
 • Omkostninger51 320,-
 • Totalpris1 551 320,-

Etne/Nervik - Kjekk hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt - Tilhørende naust

Beskrivelse

Kjekk hytte med fin beliggenhet med flott utsikt og gode solforhold.

Hytta er innredet med alt på et plan og inneholder: Gang, stue, kjøkken, 3 soverom og utvendig bad.

Anneks med enkel standard, behov for vedlikehold.

Naust med enkel standard, behov for vedlikehold.

Sjarmerende og koselig hytte med flott utsikt og gode solforhold. Tilhørende eiendommen er det både et anneks og et naust. Alle bygningene har behov for noe oppgradering og vedlikehold. Ellers holder hytta normal hyttestandard.

Eiendommen har fin beliggenhet i landlige og naturskjønne omgivelser på Nervik. Eiendommen ligger høyt i terrenget og har flott utsikt og gode solforhold. Et rolig og etablert hytteområde med spredt hyttebebyggelse. Kort kjøretur til både Etne og Skånevik hvor det er dagligvarebutikker.

Fra parkeringsplass er det ca. 5 minutters gange på sti og trapper. Det er også laget en taubane og frakt av mat/bagasje. Det er usikkert hvilken tilstand denne taubanen har.

Detaljer

Sjarmerende og koselig hytte med flott utsikt og gode solforhold. Tilhørende eiendommen er det både et anneks og et naust. Alle bygningene har behov for noe oppgradering og vedlikehold. Ellers holder hytta normal hyttestandard.

Eiendommen har fin beliggenhet i landlige og naturskjønne omgivelser på Nervik. Eiendommen ligger høyt i terrenget og har flott utsikt og gode solforhold. Et rolig og etablert hytteområde med spredt hyttebebyggelse. Kort kjøretur til både Etne og Skånevik hvor det er dagligvarebutikker.

Fra parkeringsplass er det ca. 5 minutters gange på sti og trapper. Det er også laget en taubane og frakt av mat/bagasje. Det er usikkert hvilken tilstand denne taubanen har.

Bruksareal per etasje

Første etasje: 56 kvm

Bygningsinformasjon

Eiendommen er oppført med grunnmur av naturstein og betongmur under/rundt hytten. Kledning og listverk i treverk. Taktekking i stål/aluminium plater.

Det foreligger byggemelding om hytte 1973, naust 1984 og uthus i 1994. Ingen av tiltakene har ferdigattest.

Oppsummering av avvik ved eiendommen som har fått tilstandsgrad 3 (TG3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

 • Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er påvist omfattende skade i fasade.
 • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
 • Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er ikke montert rekkverk.
 • Mursteinpipe er tildekket/innebygget.
 • Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
 • Avtrekksvifte er defekt.
 • Branntekniske forhold
 • Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Terreng faller inn mot bygning.
Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Privat vann. Selger informerer at dødsboet betaler en årsavgift til Nervik Vannverk på kr. 1.000,-. Her opplyser arving at det er felleseid vannverk sammen med de andre hyttene som har valgt å koble seg til dette. Avgiften bestemmes hvert år på årsmøtet i Nermark Vassverket.

Avløp er ukjent.

Tilkomst fra privat vei.

Grunneier informerer om at tomten har parkeringsrett til en (1) bil på parkeringsplassen i enden av vegen like nedenfor hytta. For øvrig kan eventuelt flere biler parkeres på toppen av ”Reset”. Her er ellers et eget veilag bestående av hytteeierne som tar seg av vedlikehold av vegen.

Grunneiere informerer om at de er positive til at det blir etablert kjøreveg over deres grunn. Grunneiers forutsetning for å tillate dette vil være at festetomten innløses. Innløsningspris vurderer de p.t.samlet til å være kr. 500.000,-

Opparbeidelse av veg og medfølgende nødvendig utvidelse av eksisterende parkeringsplass må gjøres av hytteeier selv. Grunneier kjenner imidlertid til at det kan være noen flere hytteiere som kan tenkes å ville være med på denne veiutvidelsen.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

Vedovn i hjørne på stuen med utvendig pipeløp. Pipeløp er kledd inn og utvendig fyringsforbud anbefales frem til kledning rundt pipeløp er fjernet.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har fin beliggenhet i landlige og naturskjønne omgivelser på Nervik. Eiendommen ligger høyt i terrenget og har flott utsikt og gode solforhold. Et rolig og etablert hytteområde med spredt hyttebebyggelse. Kort kjøretur til både Etne og Skånevik hvor det er dagligvarebutikker.

  Fra parkeringsplass er det ca. 5 minutters gange på sti og trapper. Det er også laget en taubane og frakt av mat/bagasje. Det er usikkert hvilken tilstand denne taubanen har.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område omfattet av kommuneplanen.

  • kr 1 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 37 500,-
  • kr 51 320,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 551 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 2 863,- pr. 2022.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Hvitevarer medfølger ikke handelen.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 14.01.22 og selgers Egenerklæring datert 18.02.22. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 6. sep. 2022

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 1-21-00383
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.