Sletto 6

Sveio
Prisantydning

4 490 000,-

Solgt
 • BRA125㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår2009
 • Omkostninger125 980,-
 • Totalpris4 615 980,-

Unik fritidseiendom med særpreget arkitektur! 1 min gange til båtplass. Båtgarasje. Flott utsikt, hage og uteområder

Beskrivelse

Boligen er bygd for å kunne bli godkjent som helårsbolig i henhold til standard og regelverk. Sveio kommune er generelt velvillige til å omsøke fritidsboliger til helårsbolig. Det er flere på samme hyttefelt som har gjort nettopp dette med suksess.

Fra garasjen går du tørrskodd til inngangsdøren med overbygd gangveg. Opparbeidet skiferplatting hele vegen. Garasjen er fullisolert og kan også brukes til lagring. Stor utvendig bod i bakkant av garasje til hageredskaper.

Romslig entrê med god takhøyde, utsikt ned til stuen og dens fantastiske havutsikt. Glassrekkverk og 3 steinbelagte trappetrinn skiller etasjene. Garderobeløsning. Fliser på gulv og tapetserte vegger. Varmkabler i gulv.

Stuen er stor og har god plass til flere bruksområder. Her kan du ha flere sittegrupper, pianokrok/ lesekrok. Peisen står delvis sentrert i rommet for optimal nytte. Takhøyde på ca 4,5 meter. Store vindusflater fra gulv til tak med utgang til en av eiendommens mange uteområder. Dette uteområdet er vendt direkte mot vest og har delvis takoverbygg samt plassbygget putebokser. Skifertrapper, trapper i lagt naturstein som leder deg til fremsiden av eiendommen ved hovedinngangen.

Kjøkkenrom i direkte tilknytning stuen. Fliser på gulv og tapetserte vegger, Varmkabler i gulv. Takhøyde opp til 4,5 meter. Stilig innredning med integrerte hvitevarer og godt med både benke- og skapplass. Barløsning med tilhørende stoler. Utgang til uteområder mot sør for optimal morgensol. Her kommer man ut i en oase med betongplatting, skifer, kulestein, steinheller, hagedammer, opparbeidet bed og opparbeidet terrasse med le-vegg for nordavinden.

Hytten har 2 soveromsfløyer med 2 soverom i hver fløy. 4 soverom totalt inne i hytten. Alle soverommene er romslige nok til å romme dobbelseng og garderobeskap.

Stort baderom med plater på vegger og fliser på gulv. Rullestein på gulv og fliser på vegg i dusj-sone. Dusjen er meget romslig (ca 100 x 120 cm) og skilles av en frittstående glassvegg. Baderommet er godt belyst og har godt med oppbevaringsplass i baderomsinnredningen.

Nyinstallert varmepumpe i april 2021.

Anneks med oppholdsrom/soverom, hems og eget komplett baderom med wc, dusj og baderomsinnredning. Vaskerom i bakkant av anneks. Aneks er i kommunen godkjent med toalett og disponibelt rom. Det er ikke omsøkt bruksendret til rom for varig opphold.

Båtgarasjen rommer fint en 21 fots båt på båthenger pluss diverse annet maritimt utstyr. Har også plass til en bil.

Eiendommen har rettighet til 10 kvm naust-bod i fellesanlegg nede ved havnen i henhold til godkjente planer. Kaianlegget er bygget opp med kraftige moloer, utriggere fra opparbeidet trebrygge med tilgang til vann, strøm og lys. Rampe for utsetting av båt.

Årlig gebyr til hytteforeningen: 2.500,- Pliktig medlemskap. Gebyret går til vedlikehold av veg, gatelys, lys i havnen , vedlikehold av kaianlegg, vann ved kaianlagg og vedlikehold av fellesområder på hyttefeltet.

Detaljer

Bad/vaskerom , Hall , Stue/kjøkken , 4 soverom.

Bygningsinformasjon

Innvendig > Radon Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tilkobling bør skje via fast punkt eller vedlikeholdsbryter. Kostnadsestimat : Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er ikke fall på 1:50 fra baderommets fire hjørner.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >Bad/vaskerom Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 125 kvm Primærrom 1. etasje: 125 kvm Bad/vaskerom, hall, stue/kjøkken og 4 soverom.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på hytten datert 16.12.2009, samt på garasje datert 30.01.2019.

Vei/vann/kloakk

Privat veg. Vedlikehold holdes av velforening ved innbetalt velforeningskontigent.

Avløp: Privat VA anlegg: 1.625,- årlig kloakkavgift til Sletto eiendom.

Kommunalt vann og tømming av VA anlegg.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmepumpe. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Beliggende i Sveio kommune med ca 30 minutter til Stord og ca 30 minutter til Haugesund sentrum. Flott naturtomt som steller seg selv. 1 min gange fra ytterdør til båtplass og anlegg.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til fritidsformål.

  • kr 4 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 125 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 615 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 6 028,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

 • Diverse

  Rettighet til båtplass og bod er ikke tinglyst, men er skriftlig i tomtekjøpsavtalen fra da selger kjøpte.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 17.06.2022 og selgers Egenerklæring datert 14.06.2022. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 21. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230088
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.