Smievegen 8D

Bømlo
Prisantydning

2 150 000,-

 • BRA88㎡
 • EierformSameie
 • Soverom3
 • Byggeår2007
 • Omkostninger63 580,-
 • Totalpris2 213 580,-
 • Felles/mnd1 000,-

Innholdsrik 4-roms leilighet beliggende i 2. etasje med sentral beliggenhet og gode solforhold. Carport.

Beskrivelse

Dette er en flott 4-roms leilighet beliggende i øvre etasje med altan og parkering i carport. Leiligheten har meget god planløsning med 3 soverom, flislagt bad, eget vaskerom med ekstra toalett, stue og kjøkken. Det er trappefri tilkomst fra bakkeplan på baksiden av leilighetene som ligger i 2. etasje. Pent opparbeidet inngangsparti med mulighet for noe møblering. Det hører til en utvendig bod innenfor carport som er ned en trapp like utenfor leiligheten eller asfaltert vei/sti.

Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har malte plater. Innvendige tak har himlingsplater. Boligen har elementpipe. Ingen vedovn montert.

Alt i alt en innholdsrik og velholdt leilighet med lyse overflater og flott plassering.

 • Mulighet for adkomst via trappefri sone
 • Mulighet for å installere peisovn
 • Romslig altan med utsikt over omgivelser og grøntareal
 • Vaskerom med ekstra toalett
 • Lys og trivelig leilighet uten noe særlig slitasje
 • Utvendig bod innenfor carport
Detaljer

Areal og fordeling pr etasje: 2.etg: 88 kvm BRA / 88 kvm P-rom.

Boligen går over ett plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 2.etg: Entré, gang, Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad , Vaskerom/wc , Stue/kjøkken

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Sunnhordland Taksering AS datert 19.09.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.2 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2:

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Kant ved dusjhjørne er høyere en dørterskel, ingen sluk utenfor dusjsonen. Stedvis flatt gulv i dusjsonen.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Små riss/sprekker i servant.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom/wc Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Gulvet er tilnærmet flatt uten fall til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom/wc Det er avvik: Våtromsbelegg er montert utenpå veggplater.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Elektrisk anlegg fra byggeår. Automatsikringer.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Krav til høyde på rekkverk frem til 2010 var 90 cm, dagens krav er 100 cm. Høyde rekkverk på balkong er 90 cm.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.09.2007 som omhandler "Firemannsbustader gnr 109, bnr 5, snr 1-20".

Adgang til utleie

Boligen er en selveier og kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.

Privat vei. Det er om lag 30m med privat veg frå kommunal veg og fram til innkjørsel til den seksjonerte eigedomen 109/559.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Oppvarming

Det er varme i gulv på bad. Mulighet for å installere peisovn.

Det er montert panelovner. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Velkommen til Smievegen 8 D!

  Leiligheten har en veldig kjekk beliggenhet der man bor like ved Svortland sentrum.

  Sentral beliggenhet på Svortland med nærhet til barne-,ungdom- og videregående skole, barnehage, ny svømmehall, idrettsanlegg og flotte turområder med blant annet lysløype.

  Det er også kort avstand til Svortland med flere dagligvarebutikker, kafeer og andre butikker samt få minutters gange til HSD-kjøpesenter med godt utvalg av butikker

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan R-50, r2 gjelder. Kopi av situasjonskart, målebrev, kommuneplan etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse.

  • kr 2 150 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 8.500,-
  • kr 63 580,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 213 580,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Fellesutgifter

  kr 1 000,- Slått av parken, forsikring, del av renovasjon, brøyting og gatelys.Månedlige felleskostnader for sameiet pr. 04.09.2023 er kr. 1 000,- og går til å dekke: Av relevante utgifter kan nemnast: - Utvendig vedlikehald av bygningar - Drift og vedlikehald av carport og boder, samt felles trapperom - Vedlikehald og snømåking av vegar og biloppstillingsplassar - Vedlikehald av felles grøntareal - Renovasjon – eigenandel - Oppsetting og vedlikehald av nødvendige gjerde - Gateljos - Forsikring av bygninganeSe vedtekter for mer detaljer.

  Kommunale utgifter

  kr 17 691,- pr. 2023. Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt.

  Ligningsverdi

  kr 498 647,- for 2021

 • Diverse

  Megler gjør særlig oppmerksom på at eiendommen selges ved fullmakt og at fullmaktshaver ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Enheten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra rapport fra takstmann. Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Det er lovbestemt panterett til sameiet for forfalt fellesutgifter. Det gjøres oppmerksom på at det kun er anledning til å erverve to seksjoner i sameiet iht. Lov om eierseksjoner § 23. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Egenerklæring Vedtekter Eigedomskart Reguleringskart

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 4. des. 2023

 • Oppdragsnummer: 01230371
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.