Sørhauggata 222

Haugesund
Prisantydning

1 150 000,-

Solgt
 • BRA79㎡
 • EierformAndel
 • Soverom1
 • Byggeår1988
 • Omkostninger6 960,-
 • Totalpris1 209 414,-
 • Felles/mnd3 422,-

2-roms DEBO leilighet i 4.etasje - Heis - Ingen dok.avgift - Garasjeplass!

Beskrivelse

Vindfang med sikringsskap og plass til yttertøyet. Tilkomst til bod med hyllesystem og generelt godt med lagringsplass. VVs.

Gang med porttelefon for sømløs mottagelse av gjester. Innhukk med stang og hattehylle til yttertøy.

Kjøkkeninnredning med mye skap- og benkeplass. Kjøkkenplate på vegg over benkeplate. Frittstående kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti. Plass til et mindre spisebord på kjøkkenet.

Stue i god størrelse med god plass til større sitte- og spisegruppe. Utgang til stor sørvendt terrasse. Pipeløp i leiligheten og dermed mulighet å sette inn vedovn, om ønskelig.

Bad med nyere dusjnisje, da med dusjvegg og baderomsplater. Vask i seksjon, opplegg til vaskemaskin og høyskap til lagring. Belegg og baderomstapet.

Toalettrom med vask og gulvstående toalett. Skap innfelt i vegg.

Soverom i god størrelse med plassbygd garderobeskap.

Parkett, belegg og tapet i overflater. Bod i kjelleranlegg og fast parkeringsplass.

Bygningsinformasjon

Følgende momenter har fått TG3 og TG2 i tilstandsrapporten: Bad TG3: Våtrom fra før 1997. Forventet levetid på våtrom er normalt 20 år, og våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Vannledninger TG2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Normal levetid: 20-30 år

Avløpsrør TG2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Normal levetid: 20-75 år

Varmtvannstank TG 2: Påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Elektrisk anlegg TG 2: Kontroll er anbefalt pga normal elde og manglende dokumentasjon på el-anlegg.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 79 kvm Primærrom 1. etasje: 75 kvm Gang, stue, kjøkken, entrè, bad, toalettrom og soverom Sekundærrom 1. etasje: 4 kvm Bod

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse vedr. nybygg av boligbygg m/garasje datert 18.08.1988. Ferdigattest må begjæres senere av ansvarshavende, men attesten kan ikke gis før nedenforstående arbeid er utført; 1.Rekkverk på innv. trapper ferdigstilles. 2.Sanitærutstyr monteres i alle leilighetene. 3.Utlufting i bodene der det ikke er utført. 4.A-60 dører innpusses og påmonteres pumpe i garasje. 5. Merking "utgang" garasjeport. 6.Brannslanger og kjemiske brannslukningsapparater konfr. brannvesen.

Adgang til utleie

Etter borettslagslovens bestemmelser kan andelseieren ikke uten samtykke fra styret leie ut boligen utenom til familie i opp og nedadstigende rekkefølge. Det er noen unntaksbestemmelser, konferer megler.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Mulighet for vedovn i stue. Ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sentralt i nordre del av Haugesund sentrum, med gåavstand til alle fasiliteter.

  Adkomst

  Eiendommen har offentlig vei

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  Eiendommen er ligger i område omfattet av sentrumsplanen.

  • kr 1 150 000,- (Prisantydning)
  • 52 454,- andel fellesgjeld pr. dato 12. jan. 2023
  • 1 202 454,- (Totalpris ekskl. omkostninger)
  Omkostninger
  • Tinglysing pantedokument kr. 480,-
  • Tinglysing hjemmelsovergang kr. 480,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 6.000,-
  • kr 6 960,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 209 414,- (Totalpris inkl. omkostninger)
 • Fellesutgifter

  kr 3 422,- Felleskostnader betales pr. mnd. og dekker bla. betjening av andel renter (175,-) og avdrag (168,-) på felles lån, TV/bredbånd (420,-) og fellesutgifter (2.659,-) som inneholder utvendig vedlikehold, felles bygningsforsikring, kommunale avgifter og diverse andre driftskostnader.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Fra vedtektene (følger vedlagt); Andelseier må være over 60 år, og være medlem av De eldres boligspareklubb, Haugesund. For medlemmer som er uførepensjonister er der ingen aldersgrense. Staten, fylkeskommune eller kommune kan til sammen eie inntil ti prosent av andelen i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-1 (1).

  Forøvrig kan bare enkeltpersoner (fysiske personer) være andelseiere i borettslaget. Ingen enkeltpersoner (fysiske personer) kan eie mer enn en andel. Den som har ervervet en andel, må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Det gjøres oppmerksom på at prisen på borettsinnskuddet er beregnet på grunnlag av vedtektene. Kjøper og selger av andelen aksepterer beregningen som her er lagt til grunn.

  Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett for medlemmer av borettslaget/DEBO, konferer megler.

  Det er en forutsetning for handelen at forkjøpsretten ikke benyttes.

  Ny eier skal godkjennes av borettslaget og kjøper bærer ansvaret for at han blir styregodkjent. Skulle kjøper mot formodning ikke oppnå dette, vil selger være skadesløs og vil utstede blancoskjøte til kjøper mot oppgjør som planlagt. Kjøper forplikter seg til å avhende eiendommen på nytt for egen regning og risiko.

  Konferer megler ang. Regler for dyrehold.

  Borettslaget har 1. prioritets pant (utinglyst) for forfalte felleskostnader.

  Kjøper er inneforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller Generalforsamling.

  Borettslaget er tilknyttet sikringsfond. Dette innebærer at man ikke står ansvarlig for andre andelseieres eventuelle mislighold av felleskostnader.

  Jfr. Vedtektene kan det ta inntil 3 uker etter budaksept å avklare forkjøpsretten.

  Det gjøres oppmerksom på at prisen på borettsinnskuddet er beregnet på grunnlag av vedtektene, beregningen kan ses hos megler. Kjøper og selger av andelen aksepterer beregningen som der er lagt til grunn.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Betingelser fellesgjeld

  Lånenummer: 32408302411, Haugesund Sparebank Annuitetslån, 12 terminer per år. Rentesats per 12.01.2023: 4.05% pa. Antall terminer til innfrielse: 216 Saldo per 12.01.2023: 2 791 573 Andel av saldo: 52 454 Første termin/første avdrag: 25.10.2021 (siste termin 25.12.2040)

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger vedtekter, husordensregler, takstrapport datert 19.01.2023 og selgers Egenerklæring datert 24.01.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 14. apr. 2023

 • Ansvarlig megler: Joakim Steine
 • Oppdragsnummer: 01230016
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.