Spannavegen 546

Røyksund
Prisantydning

1 250 000,-

Solgt
 • BRA181㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1968
 • Omkostninger32 580,-
 • Totalpris1 282 580,-

Spanne - Landlig og usjenert enebolig på over 1,9 mål stor tomt. Full rehabilitering må påregnes.

Detaljer

Boligen har en enkel og eldre standard og full renovering må påregnes. Inneholder entre/gang, mellomgang, 2 soverom, bad/wc, kjøkken og stue på hovedplan. Garasje og uinnredet kjeller, samt uinnredet loft.

Bygningsinformasjon

Boligen er trolig oppført med grunnmur av betong. Bindingsverk veggkonstruksjon i tre. Tak tekket med erternittplater.

Takstmann har i sin rapport gitt TG3 (store eller alvorlige avvik) på følgende: Utvendig > Takrenner/nedløp har store lekkasjer. Tg pga tilstand. Takrenner er i tillegg fulle i gress mm. Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Fasade er moden for total renovering pga naturlig elde. Det er skiftet 2 bord, men disse er ikke malt. Utvendig > Vinduer. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Råte, manglende glass, skadet karm, punktert glass, vinduer som er spikret igjen mm. Utvendig > Dører. Dører fungerer, men har betydelige skader. Innvendig > Overflater. Det er avvik: Det er skader, misfarging og generell stor slitasje. Innvendig > Pipe og ildsted. Det er avvik: Pipeløp er preget av elde og slitasje. Det er i tillegg registrert flere riss/sprekker som gjør at den ikke bør benyttes. I tillegg er trolig pipeløp under 80 fra møne. Våtrom > Generell. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad er i meget dårlig stand og total renovering må forventes. Kjøkken > Overflater og innredning. Det er påvist at overflater har omfattende skader. Tg pga tilstand av rom og innredning. Kjøkken > Avtrekk. Det er registrert avvik med avtrekk. Fungerer ikke på befaring. Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Huset er en enebolig og har derfor svært få krav til brannteknisk. I utgangspunktet er det krav til røykvarsler og brannslukker. I 2012 kom det også krav om at røykvarslere skal være tilkoblet strømnett, men det er ikke et krav til oppdatering. Takstmann anser det derfor som godt nok at det er røykvarsler. Selv om det er utstyr i boligen anbefales det alltid å skifte utstyr ved innflytting. (Dette iht førevar prinsipp) Takstmann kontrollerer ikke batteri i røykvarslere. (Årsak er at dette har utløst alarmanlegg i enkelte tilfeller) Røykvarsler og brannslukker må monteres i boligen. Tomteforhold > Terrengforhold. Terreng faller inn mot bygning. Takstmann anbefaler generelt at hvis terreng heller mot bolig at det lages nytt fall eller murer/lign som hindrer vann å renne mot grunnmur. Kjøper bør generelt selv vurdere nødvendigheten av dette. Tomteforhold > Septiktank. Det foreligger pålegg om sanering av tanken. Det er bruksforbud på tanken pga lekkasje.

Det er gitt TG2 (Avvik som kan kreve tiltak) på følgende: Utvendig > Taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passertvpå taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Tg pga normal elde. Beslag/ møneband er ikke montert. Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Byggverk oppført før 2010 har normalt ikke radonsperre. Innvendig > Innvendige trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trapper holder generelt ikke dagens standard. Innvendig > Innvendige dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Tekniske installasjoner > Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Flere rom mangler naturlig ventilering. Tekniske installasjoner > Varmesentral. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det er ikke kjent om denne fungerer da den ikke er tilkoblet. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Eldre tank med ukjent tilstand. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Anlegg fremstår som ryddig og i normal god stand. Takstmann har ikke utdanning innen elektrisk og undersøkelse er derfor noe begrenset. Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Alder på drenering tilsier at den nærmer seg forventet levetid. Selv om drenering da fungerer greit må svikt pga naturlig elde og slitasje forventes. Takstmann har generelt begrenset muligheter for å kontrollere tilstand. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Grunnmuren har sprekkdannelser. Tomteforhold > Forstøtningsmurer. Det er dårlig fundament i underkant på muren. Rekkverk er så slitt at det er nesten ikke maling på dette.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 77 kvm 1. etasje: 83 kvm 2. etasje: 21 kvm Primærrom Kjeller: 0 kvm 1. etasje: 83 kvm Entre, gang, trapperom, 2 soverom, bad, kjøkken og stue. 2. etasje: 0 kvm

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik. Det gjøres oppmerksom på at kommunen har kondemnert septikanlegget og gitt pålegg om minirenseanlegg. Det foreligger en avtale om privat vannledning frem til offentlig ledning, se vedlegg i salgsoppgaven. Denne sier bl.a. at fremtidig vedlikehold, reparasjoner, og alle andre utgifter vedr. den private vannledningen påhviler brukerne i felleskap, for den strekningen de er tilkoblet den felles vannledningen.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger rett sør for Solbakken med kort vei til Aksnes strand, byggefeltene på Spanne og flotte turområder. Her bor du landlig men allikevel meget sentralt med kun 7 minutters kjøring til Oasen storsenter og 5 minutter til nærmeste matbutikk.

  Adkomst

  Fra Spanne følger du Spannavegen sørover mot Røyksund. Etter Solbakken gård ligger Spannavegen 546 som første bolig på venstre side ved venstresving.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til LNFR.

  • kr 1 250 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 32 580,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 282 580,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 8 562,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år.

  Ligningsverdi

  kr 410 046,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 12.04.2023 og selgers Egenerklæring datert 13.04.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 10. mai 2023

 • Ansvarlig megler: Fred Lippens
 • Oppdragsnummer: 01230107
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.