Stølsvik/Vikane

Tysvær
Prisantydning

1 075 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger37 945,-
 • Totalpris1 112 945,-

SKJOLDAFJORDEN - Nydelig solrik tomt med flott utsikt

Detaljer

PRIVATVISNING KAN ORDNES RASKT

 • Nydelig utsiktstomt med båtplass v/sandstrand, beliggende på utsiden av slusene i Skjoldafjorden.
 • Vestvendt tomt i meget attraktivt og solrikt område.
 • Vei, vann og strøm til tomta. Mulighet for egen bod i sjøkanten.
 • Eier av den bebygde tomten ved siden av har fått godkjent å benytte tett tank for avløp/vannklosett. Samt grovvannstank. Ferdigattest på anlegget til den bebygde tomten foreligger.
 • Betongflytebrygge fra Etne Betong er montert like ved nydelig sandstrand og treterrasse.
 • Illustrasjons bilder / tegninger er laget av Urbanhus.
 • Ingen byggeklausul.
 • Kjøper kan igangsette bygging når kjøper vil.

Tomta er en naturtomt og ligger høyt i terrenget med kun to tomter i nærheten. Det ligger et hyttefelt litt lengre borte, men tre tomter ligger helt usjenert i forhold til eksisterende hyttefelt og alle har en meget fin plassering. Det er laget vei helt frem og det er opparbeidet en mindre parkeringsplass i tillegg til at hver tomt kan lage egen innkjørsel på sin tomt.

Gnr. 133 Bnr. 22 er på 686,5 kvm. Pris: Kr. 1.075.000,-.

Vei/vann/kloakk

Tomta får bruksrett på eksisterende vei fra hovedvei. En får ikke eierrettigheter til veien, men har vedlikeholdsplikt på sin andel av veistrekningen. Eiendommen får også veirett ned til naustområdet som utelukkende skal brukes til nytteformål. Vedlikeholdsplikten på denne del av vegen er 1/13. Fra veien ned til naustområdet og til en har passert siste eksisterende hytte (på vei mot tomtene) er andelen 1/8 og siste biten frem til disse nye tomtene er andelen 1/3. Tomteselger/grunneier har ingen vedlikeholdsplikt på veien.

Det legges opp strøm til tomta.

Utbygger har boret et felles borehull for vann for de tre tomtene som ligger samlet. Tomtekjøperne har all fremtidig vedlikeholdsansvar. Dette gjelder både generelt vedlikehold og eventuelle nyinvesteringer i anlegget. Egen strømmåler er anskaffet og montert på bruksnummer 24 og eierne av denne tomta må betale hver sin 1/3 av bruken.

Avløp: Etter gjeldende reguleringsbestemmelser. Ta kontakt med kommunen for mulighet for vannklossett, da kjøper av tomt bnr. 24 har fått tillatelse til dette.

 • Beliggenhet

  Tomta ligger på østsiden av Skjoldafjorden. Særdeles naturskjønt område. Mange mener det er den flotteste plassen i fjorden. Tomta er lett tilgjengelig med vei helt frem. Ligger høyt i terrenget med flott sjøutsikt mot vest og delvis mot syd/sydvest. Kort gåtur på kjørbar vei ned til nydelig naustområde med kai og sandstrand. Tomta får båtplass ved ferdig montert betongflytebrygge sammen med de to nabotomtene og grunneier.

  Med båt har en tilgang til hele Skjoldafjorden og gjennom slusene inn til Grindafjorden. Butikk og bensinstasjon i Skjoldastraumen. Går en sydover/vestover Skjoldafjorden kommer en ut til Borgøy som har øl og komleservering for båtfolk og Hervik med restaurant/aktivitetstilbud. Kort vei til klatreparken i Nedstrand.

  Adkomst

  Fra E134 tar en av i retning Skjoldastraumen ved Grinde. Følg veien til slusene i Skjoldastraumen. Det er nøyaktig 8 km fra bensinstasjonen i Skjoldastrumen til avkjørselen til hyttefeltet. Ca 300m forbi avkjørsel til Kreppene er det et lite hvitt skilt merket med 27d på høyre side av veien. Ta inn til høyre her og følg veien til endes.

  Regulering

  Tomta er regulert til fritidsbebyggelse. Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: - Maks bebygd areal for hyttene er 100 kvm. - Maksimal gesimshøyde er 2,8 meter og maks mønehøyde er 4,5 meter. - Det skal installeres toalett av typen multromstype som skal godkjennes av Tysvær kommune, med mindre det blir gitt tillatelse til installering av vannklosset/avløp etter godkjente planer. - Område for naustbebyggelse kan bebygges med 3 boder med størrelse inntil 5 kvm. Bodene skal ha saltak og maks mønehøyde 2,5 meter. - Området merket med friområde vann skal bare benyttes til friluftsaktiviteter. - I området for felles vei sør for det viste kaiområdet, er det forankret en flytebygge med effektiv lengde på 15 meter. Flytebryggen er plassert slik at den fungerer som et fysisk skille mellom båttrafikk ved kaien og bruken av badeplassen. På den andre siden av flytebryggen som vender mot badeplassen, kan det ikke legges til rette for fortøying av båter.

  • kr 1 075 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 9 900,-
  • Dokumentavgift 26 875,-
  • kr 37 945,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 112 945,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det er ikke odel på denne eiendom.

  Selger har montert flytebrygge fra Etne Betong. Det legges til rette for punktfeste på denne i vestre enden. Grunneier disponerer begge langsidene. Tomtekjøperne av de tre tomtene som ligger samlet har all fremtidig vedlikeholdsansvar for bryggen. Skulle bryggen bli ødelagt av is, naturfenomener eller lignende er det tomtekjøperne/hytteeierne som selv må anskaffe ny.

  Bod ved sjøen: Det er avsatt plass til å sette opp en bod med størrelse på inntil 5 kvm til hver tomt (på gnr. 133 bnr 19) til utstyr etc. ved sjøen. Dette blir opp til tomtekjøperne å eventuelt bygge selv. Bodene skal ha saltak og maks mønehøyde 2,5meter.

  Trær: All fremtidig felling av trær på grunneiers eiendom må avtales med grunneier.

  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Grunnkart. Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 26. des. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-18-00462
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.