Stavlandsvegen 203

Bømlo
Prisantydning

975 000,-

Solgt
 • BRA137㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom1
 • Byggeår1963
 • Omkostninger38 910,-
 • Totalpris1 013 910,-

Enebolig i et attraktivt boligområde på Bremnes. Renoveringsobjekt!

Beskrivelse

Eldre enebolig med behov for total renovering innvendig som utvendig!

1 etasje: - Tak: malt trepanel, tak-ess og bare bjelkelag/isolasjon. - Vegger: malt trepanel, ubehandlet trepanel, malte plater, umalte plater og betong/yttervegg. - Gulv: gulvbelegg, malt tregulv og betong. 2 etasje: - Tak: tak-ess, slett malt overflate og malt trepanel. - Vegger: profilerte malte plater, tapetserte og malte overflater. - Gulv: gulvbelegg og vegg-til-vegg teppe.

Detaljer

P-ROM: 1 etasje: gang, kjellerstue og hobbyrom. 2 etasje: vindfang, gang, bad, trapperom, kjøkken, stue, spisestue og soverom.

Bygningsinformasjon

Se vedlagte eierskifterapport utarbeidet av Takstmann Kasper Vestvik Hovland datert 29.05.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.3 i eierskifterapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: 1.3 Terrengforhold - Vann blir ledet mot bolig på nord og øst side. Sør side har tilnærmet flatt terreng. 2.1 Yttervegger - Manglende vedlikehold over tid. Puss/slemming og maling bør påregnes i nær fremtid. 4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak - Manglende takbordbeslag, elde og slitasje. - Mangler takrenne på inngangsparti. 5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging) - Noe fukt i tilgjengelig konstruksjon. 7.1.3 Bad Membran, tettesjiktet og sluk - Ikke tilgjengelig sluk da den er under dusjkabinett. 8.1 Kjøkken Kjøkken - Noe sopp forekomster hvor komfyr har vært. Ved fuktmåling ble det ikke registrert verdier høyere en hva som forventes. 9.1.2 Kjeller Gulvets overflate - Det er målt overflatefukt på gulv, slik at an kan anta at det ikke er etablert fuktsikring mot grunn. 10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør - Noe erosjon på koblinger på vannrør. - Alder og slitasje på anlegget. - En del av vannrør var ikke tilfredsstillende festet i kjeller. 10.2 Varmtvannsbereder - Varmvannsberederens alder tilsier at den trenger overvåking. 10.5 Ventilasjon - Manglende ventilering i boligen.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: 1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet - Det er ikke påvist drenering eller svikt i drenering. Drenering og fuktsikring bør etableres. - Mur har avskalling av puss og noen mindre sprekker. Utbedring anbefales før frostspreng forekommer. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.- 3.1 Vinduer og ytterdører - De fleste vinduer og dører er defekte eller har større avvik og utskifting må påregnes. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.- 4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) - Sannsynlig lekkasje rundt skorstein, da det ble målt fukt i pipe i alle etasjer og det var synlige renninger. - Eternitt platene har passert forventet levealder og bærer synlige preg av dette. Utskifting bør påregnes. - Vindskier er råtne. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mer enn Kr. 300 000 7.1.1 Bad Overflate vegger og himling - Ikke tilstrekkelig ventilering. Mekanisk avtrekk bør etableres. - Manglende sikring mot vann i våtsoner. - Synlig vannskade i tak over dusjkabinett. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.- 7.1.2 Bad Overflate gulv - Ikke fall mot sluk. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 25.000. - og 50.000.- 9.1.1 Kjeller Veggenes og himlingens overflater - Ved fuktmåling på vegger og synlig konstruksjon ble det målt høye fuktverdier. - Synlig råteskader i innvendig trekonstruksjon. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.- 9.1.3 Kjeller Fuktmåling og ventilasjon - Høye fuktverdier ble målt. Sammen med ny drenering og fuktsikring bør det etableres flere ventiler i vegger for en mer tilfredsstillende luftgjennomstrømning. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 10.000. - og 25.000.- 11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring - Manglende samsvarserklæring. - Manglende deksel som skjuler kabler inni skap. - Generelt løse og farlige kabler forskjellige plasser i boligen. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.-

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte eierskifterapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt eierskifterapport for mer informasjon.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.

Vei | Adkomst skjer fra Fy'lkesvei, vi privat vei inn til eiendommen.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Det er om lag 30-40m med privat veg frå fv.4998 og fram til innkjørsel til eigedomen. Det er ikke tinglyst veirett her. I henhold til kart mottatt fra kommunen kan de set ut som at denne eiendommen som nå selges eier noe av vei, men dette er høyst usikkert da eiendommen ikke er oppmålt.

Oppvarming

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Fin og landlig beliggenhet ca 500 m fra Meling skule. Fra eiendommen til Bremnes sentrum er det i underkant av 2 km. I Bremnes sentrum ligger kommunesenteret og har et stort utvalg av butikker og tjenester.

  Se for øvrig vedlagt Nabolagsprofil for flere avstander og ytterligere informasjon om området.

  Adkomst

  Fra Bremnes sentrum, følg Svortlandsvegen til en får 203 på høyre side av veien, da like før en kommer til Meling skole.

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Det foreligger reguleringsplan med plan ID 200901 vedtatt 14.06.2010 i forbindelse med utvidelse av veien og opparbeidelse av gang- og sykkelsti. Ihht til kommuneplanen datert 18.03.2013 ligger eiendommen i boligområde.

  Kopi av situasjonskart, kommuneplan etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse

  • kr 975 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 38 910,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 013 910,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 18 820,- pr. 2023. Kommunale avgifter inkluderer:Vann og avløp kr. 12.356,- Renovasjon kr. 3.018,- Eiendomsskatt kr. 3.446,-

  Ligningsverdi

  kr 424 575,- for 2021

 • Diverse

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted. Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Fullmektig har godkjent alle opplysninger i prospektet.

  Megler gjør særlig oppmerksom på at eiendommen selges ved fullmakt og at fullmaktshaver ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport og selgers Egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. sep. 2023

 • Oppdragsnummer: 01230312
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.