Stølshaugvegen 5

Karmøy
Prisantydning

2 250 000,-

Solgt
 • BRA191㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår
 • Omkostninger69 980,-
 • Totalpris2 319 980,-

Sjarmerende enebolig på stor(2788,3kvm) tomt - Pent opparbeidet hage - Beliggenhet sentralt i Veavågen!

Beskrivelse

Boligen holder hovedsakelig eldre standard, men bærer preg av godt vedlikehold. Boligens taktekke og takrenner ble fornyet og oppgradert i ca 2015. Hovedetasjen har en romslig stue som trolig ble oppusset på 90-tallet. Stuen har downlights i tak og direkte utgang til terrasse. Hovedetasjen inneholder ett soverom av god størrelse, lyst og koselig kjøkken og et romslig helfliset baderom. Flere vinduer samt terrassedør i stue er fornyet de siste 10 årene. Loftsetasjen inneholder 3 store og gode soverom, et ekstra "hobbyrom" og en romslig gang med tilkomst til balkong. Sikringsskap og inntak ble fornyet i 2017. Uinnredet kjeller er utformet som et stort rom med masse oppbevaringsplass. Det er lamper i tak og belysning. Taktekke og vindu i garasje ble fornyet i 2022.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Kjelleretasje Første etasje: Vindfang, gang, bad/ vaskerom, kjøkken, stue og soverom. Loftsetasje: Gang, tre soverom samt kjøkkenrom. Høyloft til lagring. Garasje

Bygningsinformasjon

Enebolig oppført med kjeller 1, og 2. etasje. Enkelt trapp til høgloft. Grunnmur oppført i mur konstruksjon som dobbel hulmur. Yttervegger oppført i tømret konstruksjon, kledd med trepanel og aluminiums panel. Taket er oppført i trekonstruksjon, tekket med betongtakstein. Taket er gass behandlet for begrensing av mott angrep. Vinduer og ytterdører av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger ikke tegninger i Karmøy kommune sine arkiv. Megler kan av den grunn ikke kontrollere hva som er godkjent innredet. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår. Etter opplysninger fra eier ble boligen oppført ca. 1947.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Innvendig: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. TG3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt 4 cm. skjevhet på etasjeskille. -Våtrom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Badet har en opprinnelig fin standard, men tilfredsstiller ikke dagens forskrifter. Ukjent utførelse av tettesjikt. Det er ikke anordnet fall til sluker. Motfall på 1 cm. Bom under fliser og løse fliser. Normal slitasje på sanitærutstyret. TG2: -Utvendig: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. En må forvente noe misfarging på aluminiums panelet. Ukjent stand på trepanelet. Skade på aluminiumspanelet ved karnapp. Det er registrert symptom på aktivitet fra borebiller (mott) på deler av takkonstruksjonen. En må forvente noe skjevhet og merker etter mott i konstruksjonen. Det ble registrert noe varierende slitasje. Malingsslitasje, råtedannelse og punkterte glass. Noen lukkevinduer er faste. Det ble registrert slitasje på ytterdør i kjeller og på balkongdør på 2. etasje. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. En må forvente noe slitasje på dekker og rekkverk. Skade på rekkverk på balkong på 2.etasje. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det ble registrert noe sprekker og avskalling av puss. -Innvendig: En må forvente noe varierende slitasje og misfarging. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. En må forvente noe saltutslag. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappene tilfredsstiller ikke dagens forskrifter med hensyn til fri høyde, høyde på rekkverk, håndløper og avstand mellom spiler. En må forvente noe stedvis slitasje. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendig vannledninger. Boligen har naturlig ventilasjon. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Automatsikringer. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. En må forvente noe riss dannelse. Gårdsplassen har fall ned til grunnmuren. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. TGIU: -Innvendig: Pipen er oppført i murkonstruksjon, men denne er fjernet over tak og kan ikke brukes. Kamin i stuen kan ikke brukes. Øverste del av pipen er fjernet. -Våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da en må forvente renovering. Det er også synlig røropplegg under badet.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 62 kvm 1. etasje: 72 kvm 2. etasje: 57 kvm Primærrom 1. etasje: 72 kvm Vindfang, bad/ vaskerom, gang, kjøkken, stue og soverom. 2. etasje: 57 kvm Gang, 3 soverom og kjøkken.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger svært sentralt til i Veavågen, ved siden av Veavågen barneskole. Med sin praktiske beliggenhet gir det muligheter for å kunne gå til blant annet dagligvarebutikken veldig enkelt. Ellers er det kort avstand til bussholdeplass, barnehage, idrettsanlegg og resten av Vea sine fasiliteter.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Boligeiendommen er regulert bolig/forretning/kontor i reguleringsplanen. Gnr. 3 bnr. 571 er i reguleringsplanen avsatt til ny kjørevei. Men, det er under utarbeidelse en ny reguleringsplan i forbindelse med planlagt ny skole på Vea. I denne planen vil store deler av bnr. 571 bli avsatt til ny hovedvei, og tomten kan da ikke bebygges. Se vedlagt kart over eksisterende reguleringsplan og reguleringsplan under utarbeidelse. Ny eier må påregne at planlagt reguleringsplan kan bli vedtatt.

  • kr 2 250 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 69 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 319 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 007,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, slam og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 547 680,- for 2021

 • Diverse

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 2. nov. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230348
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.