Strandgata 201

Haugesund
Prisantydning

1 350 000,-

Visning i dag
 • BRA54㎡
 • EierformSameie
 • Soverom2
 • Byggeår1922
 • Omkostninger43 580,-
 • Totalpris1 393 580,-
 • Felles/mnd840,-

3-roms sentrumsleilighet med trygg, skjermet og solrik bakgård

Visning

mandag 25 september

18:30-19:30

Påmelding
Beskrivelse
 • Lydisolering i himlling i følge forrige eier.
 • Laminat på de fleste gulv.
 • Planløsningen er arealeffektiv og praktisk.
 • Låsbar gitterport ved inngangen til eiendommen gjør at ingen uvedkommende kan komme inn i bakgården. Porttelefon til hver leilighet.
 • Innlagt Altibox.
 • En nøkkel til port, kjeller og ytterdør.
 • Det ble 18.08.2022 utført el-kontroll av Persson elektro. Det ble ikke oppdaget noe som medførte behov for yttereliggere kontroll, men en felles jording til leilighetene ble anbefalt "med tid og stunder".
 • Nyere varmtvannsbereder til denne leiligheten.
 • Rør-i-rør til bad.
 • Opplegg for oppvaskmaskin på kjøkken.
 • Kjøkkenet har fliser over benkeplata og skaper både over og under benkeplata.
 • Stue, kjøkken og soverom har malte tømrede vegger. I stua og på kjøkken er det også noen fine mursteinsvegger.
 • Delvis åpen løsning mellom kjøkken og stua.
 • Det ene soverommet har panelovn, garderobeskap og inngang til bad. Det andre soverommet har skyvedørsgarderobe.
 • Persienner i vinduene i stua.
Detaljer

Beliggende i 2. etasje og inneholder stue, kjøkken, 2 soverom og bad med varmekabler, mekanisk vifte, vask med innredning, dusj og wc. En privat låsbar bod og en felles bod + felles vaskerom i kjeller.

Soverommene og badet er vendt mot bakgården. Stue og kjøkken vendt mot gata.

Bygningsinformasjon

Antatt støpt grunnmur. Boligen har fasade i treverk. Betongpanner på tak.

Eiendommen ligger i hensynssone nr 1 "Sentrumskjernen". Alt arbeid på fasader og takflater skal avklares med byantikvar.

I vedlagt boligsalgsrapport fremkommer følgende TG3 avvik: - Etasjeskille - målt høydeforskjell på 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente avvik. Skjevheter er fra byggeår og anses som naturlig iht normal elde og slitasje. Kostnadsestimat kr. 10 000 - 50 000,-. - Bad: Det er registrert fukt i vegg mot trapperom. Dette kan være fukt fra fliselim, men kjøper overtar den naturlige risiko. Sluk fremstår somo eldre enn bad forøvrig (ukjent alder). Kostnadsestimat kr. 10 000 - 50 000,-. - Bad: Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. TG pga indikasjon på fukt. Kostnadsestimat kr. 10 000 - 50 000,-.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt: - Balkonger og rom under balkonger. - Innvendige trapper.

TG 2 avvik som kan kreve tiltak: - Vinduer - av varierende kvalitet og standard. Vinduer mot gate fremstår som noe nyere, men har en del bruksmerker. Vinduer mot bakgård fremstår som noe mer slitt og moden for oppgradering. Kostnadsestimat under kr. 10 000,-. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Byggverk oppført før 2010 har normalt ikke radon-sperre. - Innvendige dører: 2 av 3 dører er fra byggeår og har naturlig elde og slitasje. Kostnadsestimat under kr. 10 000,-. - Bad: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Gulv mangler tilstrekkelig fall mot sluk og terskel på dusj forhindrer vann å renne til sluk. - Kjøkken: Vifte fremstår som noe slitt og løs. Kostnadsestimat under kr. 10 000,-. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tg pga naturlig elde og slitasje. Vannmåler er felles på bygget og plassert i kjelleren. (Egen måler på uthus). Kostnadsestimat under kr. 10 000,-. - Ventilasjon: Det er noe svak ventilering i leiligheten. Det anbefales å sette inn ventiler på soverom. Kostnadsestimat under kr. 10 000,-.

TG 2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: - Noe fukt i dusjen samt spor av svertesopp. - Baderomsinnredningen har naturlig elde og slitasje. - Badet mangler tilluft. Meglers kommentar: Etter takstmannen var der er det nå laget tilluft ved å skjære av noen cm av nederste del av døra inn til badet. - Avløpsrør har naturlig elde og slitasje og mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

Primærrom

Leilighet 2. etasje: Bruksareal 2. etasje: 54 kvm Stue/kjøkken, bad og 2 soverom. Primærrom 2. etasje: 54 kvm Stue/kjøkken, bad og 2 soverom.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for nyoppført bygg i 1948. Dato er utydelig. Det foreligger ferdigattest for tilbygg i 1. etasje datert 21.01.1955. Megler antar dette gjelder eneboligen seksjon 4.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Kommunalt vann og avløp.

Oppvarming

Panelovn på kjøkken og på det ene soverommet. Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Denne sjarmerende boligen med nydelig, lun og solrik bakgård ligger i et koselig og rolig nabolag i nordre del av Haugesund Sentrum. Herfra har man gangavstand til gågata, Byparken, kaien og de største arbeidsplassene som Aibel og Haugesund sykehus, samt høyskolen og alt det kjekke i sentrum.

  Adkomst

  Fra Tuhauggata som går ned fra Flotmyr kjører man forbi Sparebank Vest og tar til høyre inn i Strandgata. Etter 45 meter så ligger boligen på høyre hånd.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligformål. Det er sentrumsplanen som gjelder.

  Delareal 331 kvm. KPAngittHensyn Bevaring kulturmiljø KPHensynsonenavn H570_1

  Delareal 331 m KPHensynsonenavnH350_4 KPFare Brann-/eksplosjonsfare

  Delareal 329 m Arealbruk Sentrumsformål,Nåværende Områdenavn S15

  Delareal 1 m Arealbruk Veg,Nåværende Områdenavn Veg

  • kr 1 350 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 8 500,-
  • kr 43 580,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 393 580,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Fellesutgifter

  kr 840,- Forsikring på bygg.

  Kommunale utgifter

  kr 5 990,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon til HIM på kr. 3130,- pr. år.

  Ligningsverdi

  kr 347 764,- for 2021

 • Diverse

  Leiligheten er utleid på en tidsubestemt leiekontrakt med 1 mnd oppsigelse. Det er innbetalt kr 7990 på selgers konto i Handelsbanken. Leien er nå på kr. 8408 per mnd pluss strøm og evt. Altibox, og justeres årlig med konsumprisindeksen (april). Ikke tillatt med røyk/husdyr. Depositum vil bli overført til kjøper ved overtagelse. Eventuelt kan kjøper overta leiligheten uten leieforhold.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Det er lovbestemt panterett til sameiet for forfalt fellesutgifter. Det gjøres oppmerksom på at det kun er anledning til å erverve to seksjoner i sameiet iht. Lov om eierseksjoner § 23.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 17.08.23 og selgers Egenerklæring datert 18.08.23. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230339
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.