Svebakken 44

Haugesund
Prisantydning

4 490 000,-

Solgt
 • BRA223㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår1994
 • Omkostninger129 400,-
 • Totalpris4 619 400,-

Familiebolig i Skåredalen beliggende i høyden med flott utsikt. 5 soverom, 2 bad, 2 stuer. Garasje. Hage.

Beskrivelse

Gang med garderobe. Trepanel på vegger og fliselaminat på gulv.

Romslig stue med vedfyringsovn og utgang til terrasse med gode solforhold og flott utsikt. Stuen er av god størrelse og har flere soner samt kroker. Åpen løsning til kjøkken. Malte overflater på vegger og laminat på gulv.

Klassisk og hvit kjøkkeninnredning fra IKEA med øy-løsning. Kjøkken fra 2015. Malte overflater på vegger og laminat på gulv.

Gjeste wc med wc og servant. Malte overflater på vegger og laminat på gulv.

Baderom (1994/byggeår). Dusjkabinett, badekar, wc og baderomsseksjon. Helfliset. Varmekabler i gulv.

2 soverom hvor hovedsoverom har walk-in og utgang til luftebalkong. Malte overflater på vegger og laminat/belegg på gulv.

Varmepumpe.

Underetasje: Varmekabler i alle gulv unntatt bod og teknisk rom.

Gang med trapp. Trepanel på vegger og laminat på gulv.

3 soverom av god størrelse. Tapet/betong på vegger og laminat på gulv.

Kjellerstue med god plass til møblering. Tapet/betong på vegger og laminat på gulv.

Stor bod med hylleseksjoner.

Vaskerom med malte overflater på vegger og vinyl på gulv.

Bod.

Detaljer

Entré/gang , Kjøkken/allrom, Stue , Bad , Soverom , Soverom 2, Garderobe , Toalettrom

Gang m/trapp, Bad , Vaskerom , Bod/teknisk, Bod , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Kjellerstue

Bygningsinformasjon

VÅTROM 1. ETASJE > BAD Generell Baderommet er utført etter byggeforskrift fra før 1997 og det vil på grunn av dette være påregnelig med oppgradering for at baderommet skal tåle normal bruk etter dagens forskrift og anbefalinger. Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Dette baderommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens anbefalinger og krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

UNDERETASJE > VASKEROM Generell Vaskerommet er utført etter byggeforskrift fra før 1997 og det vil på grunn av dette være påregnelig med oppgradering for at våtrommet skal tåle normal bruk etter dagens forskrift og anbefalinger. Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Dette vaskerommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens anbefalinger og krav. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Branntekniske forhold Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning. Brannvarslere og slukke apparat. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja Det er hensiktsmessig og skifte slukkeutstyr ved kjøp av bolig. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Kostnadsestimat: Under 10 000

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse datert 29.08.1995 foreligger på boligen med følgende anmerkninger: - Kjelleryttervegger isoleres forskriftsmessig innen 1/4-96. - Takvann tilkobles - Ipussing rundt vinduer og dør kjellerplan Frist for utbedring utløp:  1/10-95.

Midlertidig brukstillatelse datert 24.03.1997 foreligger på garasjen med følgende anmerkninger: -  Taknedløp må monteres og tilkobles. Frist for utbedring utløp:  01.06.1997.

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel datert 22.12.2023. Endringen gjelder kjelleretasje, der rom opprinnelig godkjent som lek, disp.rom og hobby blir bruksendret til kjellerstue og 3 soverom

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Vedfyringsovn, varmepumpe, Varmekabler i hele underetasje (unntatt bod og teknisk rom) + bad på hovedplan. Elektrisk.

 • Beliggenhet

  Skåredalen er kjent for sin barnevennlige atmosfære og nærheten til naturen. Fult av fritidstilbud og aktiviteter for barn og ungdom. Veldig god kollektiv transport til resten av Haugalandet.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 4 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 129 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 619 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 581,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 411,- pr år.

  Ligningsverdi

  kr 757 688,- for 2022 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 26.01.2024 og selgers Egenerklæring datert 03.01.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 20. feb. 2024

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230653
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.