Tjordal 9B

Aksdal
Prisantydning

1 490 000,-

Solgt
 • BRA86㎡
 • EierformAndel
 • Soverom1
 • Byggeår1989
 • Omkostninger10 845,-
 • Totalpris1 500 845,-
 • Felles/mnd4 430,-

Aksdal - Lettstelt og kjekk leilighet i første etasje - sentral beliggenhet og flott utsikt

Beskrivelse

Lys og trivelig leilighet med praktisk planløsning. Leiligheten har hovedsaklig standard fra byggeår men fremstår som velholdt. Det er lagt laminat i flere rom og badet ble pusset opp i forbindelse med en lekkasje på borettslagets forsikring men at sluk og rør med mer ikke ble skiftet i den anledning. Ny eier må forvente noe naturlig oppgradering og vedlikehold.

Detaljer

Lettstelt og kjekk leilighet i første etasje med trappefri adkomst som inneholder:

Entrè, gang, stue, kjøkken, bad, soverom og 2 boder.

Bygningsinformasjon

Bygningen er trolig oppført med grunnmur av støpt såle. Bindingsverk veggkonstruksjon i tre. Tak tekket med betongpanner.

Ominnredning fra originale bygninstegninger: Vaskerom er gjort om til en del av gang. Matbod og klesbod er slått sammen til en større bod.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG2 og TG3 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

TG 3 - Tekniske installasjoner > Vannledninger - Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Skap med stoppekran må merkes og kran må gjøres mer tilgjengelig. Tg 2 pga alder.

TG 3 - Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Huset er en firemannsbolig. I utgangspunktet er det krav til røykvarsler og brannslukker. I 2012 kom det også krav om at røykvarslere skal være tilkoblet strømnett, men det er ikke et krav til oppdatering. Takstmann anser det derfor som godt nok at det er røykvarsler. Selv om det er utstyr i boligen anbefales det alltid å skifte utstyr ved innflytting. (Dette iht føre var prinsipp) Takstmann kontrollerer ikke batteri i røykvarslere. (Årsak er at dette har utløst alarmanlegg i enkelte tilfeller).

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

TG 2 - Innvendig > Overflater Det er avvik: Laminat fremstår nyere og overflater velholdt. Det er noe tapet som har løsnet fra underlag og overflater bærer generelt preg av byggeår.

TG 2 - Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Måling anbefales iht føre-var prinsipp. Hvis det er ønskelig leier takstmann ut radon måler for 1 800,- kr (1 uke leie). Måler henges 1 meter opp på veggen og resultat kommer etter 2 dager. (Det anbefales minimum 1 uke med måling).

TG 2 - Innvendig > Innvendige dører - Det er avvik: Enkelte dører fremstår som meget slitt og moden for utskiftning.

TG 2 - Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken - Det er påvist at overflater har noe skader. Det er brann og fukt skade på lyslist over benkeplate. Det er i tillegg noe bruksmerker på innredning.

TG 2 - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Automatsikringer.

TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

TG 2 - Utvendig > Vinduer - Det er avvik: Tg pga normal elde og slitasje.

TG 2 - Utvendig > Dører - Det er avvik: Tg pga normal elde og slitasje.

TG 2 - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Det er avvik: Terrassen fremstår som noe slitt og har normal elde og slitasje.

TG 2 - Innvendig > Rom Under Terreng - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er indikert høyere fukt enn normalt, men det er ikke registrert at det pr dd har medført skade. Det er allikevel en risiko for at dette kan oppstå.

TG 2 - Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad - Det er avvik: Overgang mellom plater og fliser fremstår som ufagmessig utført.

TG 2 - Våtrom > Overflater Gulv > Bad - Det er avvik: Det er ikke oppkant på terskel og fall er 1 cm eller mindre.

TG 2 - Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.Tg pga naturlig elde og slitasje av sluken.

TG 2 - Tekniske installasjoner > Avløpsrør - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tg pga normal elde.

TG 2 - Tekniske installasjoner > Ventilasjon - Det er avvik: Det er registrert at ventil er stengt, men årsak er ukjent.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 86 kvm Entrè, gang, stue, kjøkken, bad, soverom og 2 boder. Primærrom 1. etasje: 74 kvm Entrè, gang, stue, kjøkken, bad og soverom. Sekundærrom 1. etasje: 12 kvm 2 boder.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 09.02.1990. Det foreligger ferdigattest for datert 20.06.1990. Det foreligger ferdigattest for garasjer i rekke datert 09.11.2006. Dokumentene kan leses hos megler.

Adgang til utleie

Etter borettslagslovens bestemmelser kan andelseieren ikke uten samtykke fra styret leie ut boligen utenom til familie i opp og nedadstigende rekkefølge. Det er noen unntaksbestemmelser, konferer megler.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har populær og sentral beliggenhet nær Aksdal senter med butikker, bank og legesenter med mer. Samt Tysværtunet Kulturhus som er en arena for alle typer kulturarrangement, festivalar, kino, møter, kurs, konferanser, selskap og fysisk aktivitet som feks svømmehall. Flotte turområder som Aksdalsvatnet rundt og dagsturhytta på Alvanuten.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område som er avsatt til boligbebyggelse, nåværende i kommunedelplanen Plankart 1 Aksdal - Førre kommuneplan.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 1 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysing pantedokument kr. 480,-
  • Tinglysing hjemmelsovergang kr. 480,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 6.000,-
  • Gebyr avklaring forkjøpsrett kr. 3.885,-
  • kr 10 845,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 500 845,- (Totalpris inkl. omkostninger)
 • Fellesutgifter

  kr 4 430,- Felleskostnader betales pr. mnd. og dekker bla betjening av andel renter og avdrag på evt felles lån, kommunale avgifter, samt utvendig vedlikehold, felles bygningsforsikring og Altibox TV basispakke.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 23.02.2023 og selgers Egenerklæring datert 08.03.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01230075
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.