Tjøsvollvegen 44

Karmøy
Prisantydning

2 390 000,-

Solgt
 • BRA197㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom1
 • Byggeår1965
 • Omkostninger76 900,-
 • Totalpris2 466 900,-

Kjekk familiebolig på Tjøsvoll Vest - Garasje - Barnevennlig, sentral og attraktiv beliggenhet!

Beskrivelse

Eiendommen har hovedsakelig standard fra byggeår og har behov for oppgraderinger for å nå dagens standard. Her har en muligheten for å bygge sitt eget drømmehjem sentralt på Åkra. Boligen har en praktisk planløsning med både stue og kjøkken av god størrelse. Store vindusflater i stuen gir rikelig med naturlig lysinnslipp. Deler av underetasjen er i dag uinnredet, som med de rette tiltak kan utvide bo- arealet i boligen(må omsøkes).

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Kjelleretasje: Teknisk rom, verksted, gang, vaskekjeller og rom benyttet som kjellerstue(ikke omsøkt og godkjent i Karmøy kommune. Hovedetasje: Gang, baderom, soverom, stue og kjøkken. Utgang til terrasse fra stue. Loftsetasje: Gang samt tre soverom (innredning av etasjen er ikke omsøkt og godkjent i Karmøy kommune) Garasje.

Bygningsinformasjon

Enebolig med kjeller, første etasje og loft med frittliggende garasje. Fundamenter av betong, grunnmur av betong som er malt på utsiden. Yttervegger oppført i bindingsverk av tre, kledd med stående trepanel. Saltak med påbygd ark i trekonstruksjon, tekket med takstein av betong. Takrenner og rennenedløp av plast. Vinduer og ytterdører av tre, skyvedør til veranda av tre. De fleste vinduer og dører er fra byggeår eller midten på 90-tallet. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger originale bygningstegninger uten dato. I tegningene kan vi se at loftsetasjen ikke var innredet, og dette er utført etter byggeår. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av tilbygg datert 1986. Det foreligger tegninger av garasje uten dato.

Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår, men boligen ble registrert tatt i bruk i 1965 i matrikkelrapport.

Følgende momenter har fått tilstandsrapport 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Våtrom (Første etasje bad): Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). -Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Det ble registrert lekkasje i kobberrør under vask. TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak og taktekkingen. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjonen. Det er påvist noen glassruter (vinduer) som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. De fleste vinduer er klare for utskiftning. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det ble registrert slitasje på karmer og dørterskler i kjeller og skyvedør til veranda. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens forskrifter. Rekkverk ble målt til 86 cm. Dagens forskrifter krever en minimumshøyde på 1 meter. Betong gulv til veranda har noe rust sprengning. -Innvendig: Med tanke på alder fremstår overflatene med normal bruksslitasje og man må forvente noe løs tapet, misfarging/elde og merker etter krok oppheng. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert ca. 19 mm i stue første etasje. Det ble registrert ca. 20 mm på soverom loft. Gulv i kjeller er grov og man må forvente ujevnheter. Det ble registrert knirk i gulver i 1.etasje og loft. Montert tilbygg på betongdekke blir regnet som en risiko konstruksjon med tanke på kuldebroer og fukt vandring. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Mursteins pipe har noe misfarging på puss. Feierluke er rustet og har sotrenninger. Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller svertning av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt. Rekkverkshøyder i innvendig trapper er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det ble registrert lav frihøyde i begge trapper. Dagens krav til frihøyde over trapp er minimum 2 meter. Det ble registrert noen dører som tar i karm og ødelagt håndtak. -Våtrom: Baderomsplatene er fra byggeår og det er uvisst om plateskjøter er tette. Det ble registrert hull i våtromsplater ved gjennomføring av vannrør og tidligere oppheng. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membran og slukløsningen. På grunn av alder kan tettesjikt miste sine egenskaper som tettesjikt. Baderoms seksjonen er fra byggeår. Rommet har kun naturlig ventilasjon. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Funksjonstest av sentralstøvsuger på befaring, men på grunn av alder kan den plutselig slutte å fungere. -Elektrisk anlegg: Det ble registrert en ødelagt stikkontakt på soverom i 1.etasje. Det må gjøres tiltak for å lukke avviket. Det anbefales kontroll på anlegget av en godkjent elektroinstallasjonsvirksomhet. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann og avløpsledninger.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Privat avløp/ septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedfyring i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger svært kjekt og attraktivt til på Tjøsvoll Vest i Åkrehamn. Her har en gangavstand til det aller meste en trenger i hverdagen. Amfi- senteret ligger like i nærheten, og i tillegg ligger skoler, barnehager, idrettsanlegg, handlemuligheter og vakre Åkrasanden i kort avstand.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 2 390 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 76 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 466 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 16 553,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, feiing, slam, renovasjon og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 540 711,- for 2022

 • Diverse

  Plommetre i hage vil ikke medfølge handelen.

  Det holdes på å bygge nytt renseanlegg på Tjøsvoll Vest. Ny eier må påregne å koble septiktank ut når renseanlegget blir startet.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, og selgers egenerklæring, ledningskart og grunnkart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 29. apr. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240004
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.