Tørresplasset 7

Sveio
Prisantydning

590 000,-

Solgt
 • BRA67㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1965
 • Omkostninger28 480,-
 • Totalpris618 480,-

Har du alltid drømt om å eie en fritidsbolig med strandlinje hvor du kan forvandle drømmer til virkelighet?

Beskrivelse

Denne fritidsboligen har et stort vedlikeholdsetterslep, og den har også mye oppgraderingsbehov. Hele eiendommen er å regne som et total renoveringsobjekt.

Tørresplasset 7 er en unik mulighet for den som ser potensialet i å skape sitt eget drømmested. Med en privat strandlinje og naturen som nabo, kan du nyte det beste av norsk natur og fritidsliv. Gjør drømmen til virkelighet ved å investere i denne spennende eiendommen! Bømlafjorden som ligger rett utenfor er viden kjent for godt fiske.

Detaljer

Følgende rom er P-rom: Vindfang , Gang , Bad , Soverom , Kjøkken , Soverom 2, Stue

Bygningsinformasjon

Fritidsbolig oppført i 1965, og påbygget noen år senere. Oppført på ringmur i betong, trebjelkelag, noe betong. Yttervegger i treverk, betongvegg mot nord. Utvendig kledd med trepaneler, pusset betong mot nord. Saltak i trekonstruksjon som er tekket med shingel og bølgeblikk.

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av TM Taksering As v/Tom Erik Tørring datert 19.09.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Utvendige beslag har utettheter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Levetiden for tekkingen er overskredet med god margin. Dette gjelder også delvis for undertak. Det er også mose på shingeltekking som er med å forkorte levetiden. Det er også synlig at det er utettheter i takkonstruksjon, og også i overganger i tak fra opprinnelig del til påbygg. Det kan påregnes lekkasje i beslag i dette området. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Vinduer Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vindu mot nord er installert i mur fasade. Murpuss ligger noe over treverk her, og dette er et svakt punkt for skader og råte i treverk i tillegg til fukt videre inn i konstruksjoner. Det er relativt høy slitasjegrad utvendig på vinduer. Det er også tegn på at det er innvendig kondensering i nedre del av enkelte vinduer. Dette er et tegn på dårlig ventilering Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Det er registrert symptom på sopp/råte. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Etasjeskille har i del mot nord kollapset av fukt og råte. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Innvendig > Pipe og ildsted Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Brannvarslere og slukke apparat. Kostnadsestimat: Under 10 000

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2:

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Takrenner har punktvise lekkasjer. Det er tydelig at renner har stedvis lekkasjer. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er noe underventilering av konstruksjonen. Det er også noe fuktskjolder i undertak i gang og på soverom mot nord/vest. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Dører Det er avvik: Det er enkelte mindre skader utvendig på dørblad.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Dagens krav til rekkverk er 1 meter og åpninger skal ikke overskride 10 cm. Det er også generell slitasje på rekkverk som vil kreve utbedring og vedlikehold.

Utvendig > Utvendige trapper Det er avvik: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er generell slitasje på utvendige trapper. Påregnelig med vedlikehold og oppgradering. Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendig > Andre utvendige forhold Det er avvik: Det er avvik i forhold til at det vil utløse utbedring og vedlikehold. I tillegg må det vurderes om betongplate og grunnmur mot nord skal fjernes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Overflater Det er avvik: Det er slitasje og utidsmessigheter over overflater i dette bygget. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Innvendige dører Det er avvik: Dører fra byggeåret. Fremstår som i god stand alder tatt i betraktning.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Normal levetid er 50 år, normal brukstid 40 år. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Normal levetid er 50 år, normal brukstid 40 år. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-tavle og AMS strømmåler. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er stedvis riss/mindre skader i mur.

Tomteforhold > Andre tomteforhold Det er avvik: Betongheller ligger ujevnt. Kostnadsestimat: Under 10 000

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Ferdigattest

Sveio kommune opplyser om følgende: På eigedommen er det registrert ein fritidsbustad (161) med bygningsnr. 9608826 og ein garasje/anneks (182) med bygningsnr. 300205651.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen. Bygget er trolig oppført før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at bod i tilknytning til uthus/anneks/verksted ikke er byggemeldt eller godkjent (bod med adkomst utenfra og som er bygd på siden av uthus/anneks/verksted). Kjøper påtar seg risikoen for både fremtidig, fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det kan være krav i lov, forskrift og planverk som ikke er eller kan oppfylles, i så fall vil kommunen kunne kreve at uthus/anneks/verksted settes tilbake til opprinnelig godkjent stand.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.

Vei | Adkomst skjer via offentlig vei. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Oppvarming

Det er montert vedovn i stuen og opplyser at det er dårlig skorstein. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Tørresplasset i Sveio er kjent for sin vakre natur, med flotte tur- og friluftsområder. Enten du foretrekker båtliv, fiske, turer i skogen, eller bare å slappe av på stranden, vil dette stedet gi deg alt du trenger for en avslappende tilværelse.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen er registrert som fritidsbolig.

  Sveio kommune opplyser følgende. Planstatus: Framtidig byggjeområde for bustader med krav om reguleringsplan, jf. kommuneplan for Sveio 2011-2023 med føresegner.

  Kopi av situasjonskart, skylddelingsforretning for eiendom rundt hytten, matrikkelkart for nausttomt, kommuneplan etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse.

  • kr 590 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 28 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 618 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 8 240,- pr. 2023. Årlige kommunale avgifter inkluderer:Vatn: Kr 3 461,- Renovasjon: Kr 1 573,- Ävløp: Kr 3 206,- Totalt Kr 8 240,-Årlige kostnader blir fordelt på 2 terminar. Slam fakturerast kvart 2. år for bustad og kvart 4. år for fritidsbustad.

  Ligningsverdi

  kr 157 009,- for 2021

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

  Enheten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra rapport fra takstmann. Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Selger har godkjent alle opplysninger i prospektet

  Sentrale lover

  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Tilstandsrapport og selgers Egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 4. des. 2023

 • Oppdragsnummer: 01230314
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.