Uelands gate 2

Haugesund
Prisantydning

2 650 000,-

Solgt
 • BRA232㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1920
 • Omkostninger79 980,-
 • Totalpris2 729 980,-

Enebolig med godkjent leilighet og 2 hybler i kjeller (ikke godkjent). Garasje. Vestvendt hage. Nytt tak i 2021.

Beskrivelse

Gjennomgående standard med parkett, laminat og vinyl på gulver, malte overflater og tapet på vegger. Baderommene har baderomstapet/ baderomspanel på vegger og vinyl på gulv.

Hybel øst (Det foreligger ikke godkjente tegninger hos kommunen) Gang, bad, stue/soverom og kjøkken.

Hybel vest (Det foreligger ikke godkjente tegninger hos kommunen) Stue, soverom, kjøkken og bad.

Hovedenhet (83 kvm): Entre/vindfang, trapperom, gang, kjøkken, stue, soverom og bad.

Leilighet (59 kvm): Trapperom, gang, kjøkken, stue, soverom, bad og entre.

Detaljer

Kjeller/sokkel: Hybel 1. Gang, bad, stue/soverom og kjøkken. Hybel 2. Stue, soverom, kjøkken og bad. Vaskekjeller

Hovedetasje: Entre/vindfang, trapperom, gang, kjøkken, stue, soverom og bad.

2 etasje: Trapperom, gang, kjøkken, stue, soverom, bad og entre.

Bygningsinformasjon

Megler har ikke mottatt opprinnelige bygningstegninger fra kommunen. Bolig er i matrikkel registrert med 2 boenheter fordelt på første og andre etasje. Det antas ut fra dette at kjeller ikke er omsøkt innredet til sitt formål, og ikke godkjent til rom for varig opphold.

TG3: Utvendig > Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er råteskader på stuevindu mot vest i 1 etasje. Glasset er også punktert. Det er og råteskader på vindu i garasje, og det er også punktert her. I tillegg er det registrert råteskadde vinduer på kaldloft, og det er også noe råte i trerammer her. Det er også betydelig spor til at det er kondensering innvendig på vinduer som tyder på at boligene r noe underventilert. Generell værslitasje på vinduer som vil utløse vedlikehold. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist andre avvik: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Dagens krav for rekkverk er 1 meter. Rekkverk på denne boligen er målt til ca 86cm. Det er påvist noe råteskader i treverk på rekkverket. Det er ikke installert beslag mellom yttervegg og terrasse på hele terrassen, kun delvis. Det er og noe åpne trekonstruksjoner under terrasse. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at sluket er høyeste punkt på gulvet. Det er derfor påregnelig med oppgradering av overflater. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Bad(hybel 1), øst: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken(hybel 1, øst): Det er registrert avvik med avtrekk. Avtrekks rør er ikke tilkoblet til veggventil ut. Denne ligger løst i bod i kjeller. Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken(hybel 2, vest): Det er registrert avvik med avtrekk. Avtrekks rør er ikke tilkoblet til veggventil ut. Denne ligger løst i bod i kjeller. Kostnadsestimat : Under 10 000

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 90 kvm 1. etasje: 83 kvm 2. etasje: 59 kvm Primærrom Kjeller: 50 kvm Hybel 1. Gang, bad, stue/soverom og kjøkken. Hybel 2. Stue, soverom, kjøkken og bad. Ikke omsøkt godkjent innredet(antas). Vaskekjeller 1. etasje: 83 kvm Entre/vindfang, trapperom, gang, kjøkken, stue, soverom og bad. 2. etasje: 59 kvm Trapperom, gang, kjøkken, stue, soverom, bad og entre.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på tilbygg/terrasse datert 08.02.2001

Boligen er godkjent som enebolig med med hybel. Første og andre etasje er godkjent innredet. Kjelleretasje er ikke godkjent innredet til rom for varig opphold.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn.

 • Beliggenhet

  Sentral beliggenhet med få minutter gange til dagligvarebutikk.

  10 minutter gange til Haugesund sentrum. 2 minutter gange til Vardafjell og Haugaland VGS. 4 minutter gange til Haugesund sykehus. 5 minutter gange til HVL.

  Regulering

  Eiendommen ligger i området regulert for boligbebyggelse.

  • kr 2 650 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 79 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 729 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 089,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 5 962,- (registrert 2 boenheter)

  Ligningsverdi

  kr 679 143,- for 2020 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 06.12.2022 og selgers Egenerklæring datert 08.12.2022. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 18. jan. 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01220062
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.