Ulvøy 72

Karmøy
Prisantydning

3 490 000,-

Solgt
 • BRA79㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1997
 • Omkostninger100 980,-
 • Totalpris3 590 980,-

Flott hytte m/stort naust og brygge + 2 sjøtomter, en med naust- og kairett + Fast båtplass v/anløp rutebåt

Beskrivelse

Hytten har hyttestandard med furugulv og panel på vegger og tak.

Detaljer
 1. etasje: gang, bad m/wc, vask og dusjkabinett, bod, stue, spisestue og kjøkken. Loftsetasjen inneholder 3 soverom. Naust m/stort rom + loft og redskapsbod
Bygningsinformasjon

Vedlagt tegning fra kommunen stemmer ikke helt overens med dagens bruk. Det er ikke soverom nede men kjøkkenet går lenger inn og det er en bod med adkomst fra bad. loftsetasjen har 3 soverom. Opplyses også at vaskerom på plantegning (2-D bildet) er en bod. Eier opplyser at vegger i hovedetasjen kan flyttes etter eget ønske da det ikke har noe bæring. Viktig at nye eier sjekker at det stemmer før en evnt forandring. Selger opplyser også at det kan komme inn litt vann ventilene i vindu når det blåser og regner "oppover". Disse ventilene har alltid stått åpne og det har alltid vært lunk i hytten. Dette for at det ikke skal "slå" seg.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Vinduer Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vinduer har fukt skader. Vinduer har kondens skader. Enkelte glass er punktert. Det er ikke målt fukt i noen av vinduene under befaring, årsak til alle fukt merker kan skyldes manglende oppvarming på vinter kombinert med dårlig lufting. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad anses som et normalt hyttebad men holder ikke dagens standard. Rommet kan ikke utsettes for fukt og alder tilsier for øvrig at noe oppgradering må forventes. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Fritidsbolig Kostnadsestimat: Under 10 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Konstruksjonen er innebygget og det er ikke mulig å kontrollere denne.

Innvendig > Pipe og ildsted

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Alder på utvendig tak tilsier at det er i sluttfasen på forventet levetid.

Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. 1 nedløp stopper på fasade. Takrenner har naturlig elde og slitasje. Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Fasade fremstår generelt som slitt og i sluttfasen på forventet levetid. Det er registrert noe mindre arbeid som fremstår som u-fagmessig. Fasade ligger noe tett på terreng i bakkant på hytta. Det er noe redusert lufting i underkant på kledning. (Musebånd er ikke registrert) Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. 2 av 3 dører fungerer, men dobbel dør i anneks kan ikke åpnes. Dørene er slitt og fuktskader. (Tørre på befaring) Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er avvik: Terrasse og kai er generelt slitt og har noe skjevheter. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er registrert noe mindre fuktskade i hjørne på stuen. Det er for øvrig registrert en god del bruksmerker. (Relativt vanlig på denne type gulv) Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken Det er avvik: Tg pga naturlig elde og slitasje. Det mangler dekk plate på enden av underskap. Det mangler en stykke list over overskap.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Anlegg fremstår som ryddig og i normal god stand. Takstmann har ikke utdanning innen elektrisk og undersøkelse er derfor noe begrenset. Kostnadsestimat: Under 10 000

Primærrom

Fritidsbolig Bruksareal 1. etasje: 51 kvm 2. etasje: 28 kvm Primærrom 1. etasje: 47 kvm Gang, stue/kjøkken, bad og toalettrom. 2. etasje: 28 kvm Sekundærrom 1. etasje: 4 kvm Bod

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i solrike omgivelser i naturskjønne og usjenerte omgivelser.

  Adkomst

  Hovedsakelig rutebåt og liten båt stående i medfølgende båtplass eller båt direkte til bryggekanten. Mulig å gå fra rutebåt, kjenner du stien så tar det ca 30 minutt å gå. Rask gange kan unnagjøres på 20 minutt.

  Regulering

  Eiendommene ligger i område regulert til fritidsbebyggelse. Se vedlagt reguleringsplankart og bestemmelser.

  • kr 3 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 100 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 590 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 4 560,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

  Ligningsverdi

  Ligningsverdi gjelder for sekundærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Vedlagt tegning fra kommunen stemmer ikke helt overens med dagens bruk. Det er ikke soverom nede men kjøkkenet går lenger inn og det er en bod med adkomst fra bad. loftsetasjen har 3 soverom. Opplyses også at vaskerom på plantegning (2-D bildet) er en bod. Eier opplyser at vegger i hovedetasjen kan flyttes etter eget ønske da det ikke har noe bæring. Viktig at nye eier sjekker at det stemmer før en evnt forandring. Selger opplyser også at det kan komme inn litt vann ventilene i vindu når det blåser og regner "oppover". Disse ventilene har alltid stått åpne og det har alltid vært lunk i hytten. Dette for at det ikke skal "slå" seg.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 19.04.2023 og selgers Egenerklæring datert 17.04.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 8. jun. 2023

 • Ansvarlig megler: Hugo Wee
 • Oppdragsnummer: 01230140
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.