Urhaug gnr. 147 bnr. 30

Vindafjord
Prisantydning

780 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger33 320,-
 • Totalpris813 320,-

Flott og solrik utsiktstomt med båtplass til Ålfjorden - BYA på hele 135 kvm(!) - Tomt 1 - Gnr147/Bnr30

Beskrivelse

Området ligger nordvendt og store deler av planområdet er grunnlendt med fjell i dagen. Selv om planområdet heller mot nord er landskapet relativt flatt slik at det kommer mye sol. Det har under planleggingen vært en målsetning både å utvikle området og samtidig å ta mest mulig vare på naturen i området. Det er ikke godkjent nye private hytter nærmere sjø enn 100m. Landskapet i området er preget av berg, knauser og lyng med noe skog innimellom. Området grenser dels til sjø, og deler av planområdet er synlig fra leia utenfor.

Naturen i området er typisk kystlandskap med synlige berg og skrinn jord. Området er ikke spesielt bratt, og naturen er derfor lett tilgjengelig og egnet for ulike fritidsaktiviteter. Også områda langs sjøen er gode rekreasjonsområde. Deler av området for fritidsboliger er plassert i en relativt åpen del av landskapet.

Kommunal vei fører inn til området via Fv 4734. Det er i veivesenet sin kartbase registrert en ÅDT på godt under 500 på fylkesveien - den laveste klassen som er definert. Trafikken på fylkesvegen er oppgitt til 200 ÅDT på ytre del og 150 på indre. Det foreligger ikke tellinger for den kommunale veien, men denne er lav og dekker i hovedsak noen gardsbruk samt hytter og naust i området. Det er ikke registrert ulykker på det kommunale vegnettet i følge reguleringsarbeidet. Skilta fartsgrense på fylkesveien er 80 km/t, mens det på den kommunale veien er 50 km/t. Reell fart er trolig lavere grunnet veistandarden.

Deler av planområdet er sett av til friluftsformål (både på land og i sjø), og disse områdene vil være et godt tilbud for både barn, unge og voksne som ønsker å bruke naturen. Det er sett av et område til badeplass like i nærheten av tomta.

Detaljer
 • Tomta ligger ca. 126m fra sjøen og er merket BFF2/tomt 1 i reguleringskartet.
 • Foran tomta mot sjøen (nord/vest, nord og nord/nordøst) er det regulert friareal. Man kan ikke drive virksomhet eller føre opp bygg i friluftsområde. Plassering av campingvogner er heller ikke tillatt i friluftsområdet.
 • Tomta har rett til båtplass i opparbeidet brygge. Utrigger medfølger ikke kjøpet.
 • Område for båtopplag kan benyttes til felles vinterlagring av båter. Båtopptrekk er felles for eiendommene i planområdet.
 • Det ligger strøm, vann og avløp frem til tomtegrense.
 • Det er kommunalt vann til området.
 • Avløp går til privat renseanlegg via septiktank.

 • Det kan bygges fritidsbolig med maks BYA (utnyttelsesgrad) på hele 135 kvm.

 • Det kan ikke bygges frittstående uthus, garasjer eller anneks, men uthusfunksjon eller garasje kan bygges som integrert del av hytta (inngå i BYA).
 • Maksimal gesimhøyde er 4m og maksimal mønehøyde 5,5m, målt fra topp grunnmur.
 • Grunnmur/påler skal være maks 1m høy.
 • Alle takformer og takvinkler er i utgangspunktet tillatt, men skal vurderes i hvert tilfelle i forhold til terreng, nabobygg og helheten i feltet.
 • Laveste gulv for fritidsbolig skal plasseres på kotehøyde +2,5.
 • Parkering: Maksimalt 2 parkeringsplasser på egen tomt. Felles parkeringsplass P1 og P2 skal benyttes for de behov som ikke blir dekka av de parkeringsplassene som er på egen grunn.
 • Veier: SKV1 er felles for eiendommene i planområdet og andre med bruksretter.
 • Planområdet heller nord- og vestover fra kote 20 og til sjøen.
 • I følgje NGU sitt kartverk består grunnen i området i all hovedsak av bart fjell med tynt dekke og tynn morene over fjell.
 • I følgje Norges geologiske undersøkelse (NGU) sitt aktsomhetsskart for radon ligger tomta nokså tett inntil område der en skal ha høy (nivå 3 av 4) aktsomhet for radon.
 • Pliktig medlemskap i Gårdsveg Dagsland m.m. Velforening. Vedtekter i hytteforeningen er vedlagt salgsoppgaven. Formålet ed velforeningen er å forestå forvaltning, drift og vedlikehold av fritidsboligenes fellesanliggender med alle tekniske innretninger og utstyr, veier og andre fellesinnretninger.
Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på veier og parkeringsplasser datert 04.11.2015. Det foreligger ferdigattest på båthavn datert 04.11.2015.

Adgang til utleie

Her man kan bygge fritidsbolig som kan leies ut eller ikke dersom man ønsker det.

 • Beliggenhet

  I Vindafjord er det gode fiskemuligheter både i sjø og ferskvann. Her finner du en av Norges beste lakseelver, merkede turstier og mange fantastiske toppturer.

  I Ålfjorden kan en tidvis få hvalsafari og det er godt fiske i alle retninger. På Romsaøyene like utenfor fjordutløpet kan en telte eller overnatte i sammen med andre båtentusiaster i båtbrygger på forskjellige øyer. Planområdet ligger ca. 500 meter fra område registrert som gytefelt for torsk (Ålfjordbotn C-1 Mindre viktig gytefelt) og 1,3 km fra gyteområde Kvalvågsnes og Ålfjorden/Sundførvågen. Planområdet grenser til område med fastsett fisketid for sjølaksefiske i Rogaland.

  På vinteren kan man besøke Fjellstøl/Olalia/Opheim skianlegg med lysløyper eller alpinanlegg en kort kjøretur unna i Røldal/Sauda. Kort avstand til Vestlandets naturperler med gode muligheter for dagsturer til blant annet Hardanger (80 min), Trolltunga, Etnefjellene (40 min), Folgefonna og Buerbreen. Kort avstand til Haugesund (35 min), Aksdal (20 min) og havet. Her kan en besøke idylliske øysamfunn eller ta seg en tur på vestlandets fineste sandstrender på Karmøy eller shopping i byen. Også mulighet for dagstur til Stavanger, Preikestolen og Kjeragbolten.

  Adkomst

  Fra Krysset i Isvik er det ca 2,2 km. til avkjørsel på høyre side til Dalavik. Følg Dalavikvegen 2,8 km. til man får avkjørsel til Håvikvegen på venstre side. Følg Dalavikvegen gjennom skarp høyresving og totalt 1,6 km. utover før avkjørsel til Urhaugvegen kommer på høyre side av veien. Følg veien nedover til endes og ta til venstre når man kommer til Tosvollvegen. Ta avkjørsel til høyre og man får da tomta på venstre hånd.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til fritidsformål. Detaljregulering for Yre Veravika hytteområde datert 26.05.2021 gjelder og er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet. Disse må leses før kjøp.

  • kr 780 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 19 500,-
  • kr 33 320,- (Omkostninger totalt)
  • kr 813 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det er pr i dag ikke utregnet Kommunale avgifter

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke anledning å tegne boligselgerforsikring., da selger er et foretak(juridisk person). Ved en evt. oppløsning/konkurs av selskapet vil det være begrenset anledning for å fremme et mangelskrav.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 16. sep. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00303
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.