Urhaug gnr 147 bnr 51

Vindafjord
Prisantydning

780 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger33 320,-
 • Totalpris813 320,-

Flott og solrik utsiktstomt med båtplass til Ålfjorden - Tomt 22 - Gnr147/Bnr51

Beskrivelse

Området ligger nordvendt og store deler av planområdet er grunnlendt med fjell i dagen. Selv om planområdet heller mot nord er landskapet relativt flatt slik at det kommer mye sol. Det har under planleggingen vært en målsetning både å utvikle området og samtidig å ta mest mulig vare på naturen i området. Det er ikke godkjent nye private hytter nærmere sjø enn 100m. Landskapet i området er preget av berg, knauser og lyng med noe skog innimellom. Området grenser dels til sjø, og deler av planområdet er synlig fra leia utenfor.

Naturen i området er typisk kystlandskap med synlige berg og skrinn jord. Området er ikke spesielt bratt, og naturen er derfor lett tilgjengelig og egnet for ulike fritidsaktiviteter. Også områda langs sjøen er gode rekreasjonsområde. Deler av området for fritidsboliger er plassert i en relativt åpen del av landskapet.

Kommunal vei fører inn til området via Fv 4734. Det er i veivesenet sin kartbase registrert en ÅDT på godt under 500 på fylkesveien - den laveste klassen som er definert. Trafikken på fylkesvegen er oppgitt til 200 ÅDT på ytre del og 150 på indre. Det foreligger ikke tellinger for den kommunale veien, men denne er lav og dekker i hovedsak noen gardsbruk samt hytter og naust i området. Det er ikke registrert ulykker på det kommunale vegnettet i følge reguleringsarbeidet. Skilta fartsgrense på fylkesveien er 80 km/t, mens det på den kommunale veien er 50 km/t. Reell fart er trolig lavere grunnet veistandarden.

Deler av planområdet er sett av til friluftsformål (både på land og i sjø), og disse områdene vil være et godt tilbud for både barn, unge og voksne som ønsker å bruke naturen. Det er sett av et område til badeplass like i nærheten av tomta.

Detaljer
 • Tomta grenser til friareal på 3 sider (alle i retning sjøutsikten).
 • Tomta ligger ca. 182m fra sjøen.
 • Det er lagt en buffersone på 20m langs vestre plangrense. Deler av denne plangrensa ligger innenfor tomtegrensa til tomta. Det vil si at man må plassere bygg utenfor grensa da det ikke er lov å bygge innenfor buffersonen.
 • Det er i tillegg i reguleringsplan vedtatt at ved bygging på denne tomta så skal landskapstilpasning vises særlig hensyn ved plassering av hytta.

 • Alle takformer og takvinkler er i utgangspunktet tillatt, men skal vurderes i hvert tilfelle i forhold til terreng, nabobygg og helheten i feltet.

 • Hyttene skal ha maks 100 kvm BTA. Frittliggende uthus er ikke tillatt.
 • Hyttene skal ikke ha mer enn 1 etasje, men kan ha loft/hems.
 • Maks snitthøyde fra topp grunnmur til gesims er 3,1m.
 • Grunnmuren bør ikke være høyere enn 1m.
 • Fellesområde for renovasjon, småbåthavn og båtopplag skal være felles for alle grunneierne og rettighetshaverne i planområdet.
 • Felles Parkering: Felles parkering 2 og 3 er felles for hytte/tomte nr. 4-17 og 22.
 • Felles veier: Vei 1 i planen er felles for gnr. 147 bnr, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26 og tomter som måttet bli utskilt fra disse eiendommene, hytte nr. 1, 2, 3 og hytte 4-22 (frem til vei 2). Vei 2 er felles for gnr. 147 bnr 2 og hytte nr. 4-22. Vei 3 er felles for alle grunneiere, rettighetshavere og hytteeiere i planområdet.
 • Pliktig medlemskap i Gårdsveg Dagsland m.m. Velforening. Vedtekter i hytteforeningen er vedlagt salgsoppgaven. Formålet ed velforeningen er å forestå forvaltning, drift og vedlikehold av fritidsboligenes fellesanliggender med alle tekniske innretninger og utstyr, veier og andre fellesinnretninger.
Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på veier og parkeringsplasser datert 04.11.2015. Det foreligger ferdigattest på båthavn datert 04.11.2015.

 • Beliggenhet

  I Vindafjord er det gode fiskemuligheter både i sjø og ferskvann. Her finner du en av Norges beste lakseelver, merkede turstier og mange fantastiske toppturer.

  I Ålfjorden kan en tidvis få hvalsafari og det er godt fiske i alle retninger. På Romsaøyene like utenfor fjordutløpet kan en telte eller overnatte i sammen med andre båtentusiaster i båtbrygger på forskjellige øyer. Planområdet ligger ca. 500 meter fra område registrert som gytefelt for torsk (Ålfjordbotn C-1 Mindre viktig gytefelt) og 1,3 km fra gyteområde Kvalvågsnes og Ålfjorden/Sundførvågen. Planområdet grenser til område med fastsett fisketid for sjølaksefiske i Rogaland.

  På vinteren kan man besøke Fjellstøl/Olalia/Opheim skianlegg med lysløyper eller alpinanlegg en kort kjøretur unna i Røldal/Sauda. Kort avstand til Vestlandets naturperler med gode muligheter for dagsturer til blant annet Hardanger (80 min), Trolltunga, Etnefjellene (40 min), Folgefonna og Buerbreen. Kort avstand til Haugesund (35 min), Aksdal (20 min) og havet. Her kan en besøke idylliske øysamfunn eller ta seg en tur på vestlandets fineste sandstrender på Karmøy eller shopping i byen. Også mulighet for dagstur til Stavanger, Preikestolen og Kjeragbolten.

  Adkomst

  Fra Krysset i Isvik er det ca 2,2 km. til avkjørsel på høyre side til Dalavik. Følg Dalavikvegen 2,8 km. til man får avkjørsel til Håvikvegen på venstre side. Følg Dalavikvegen gjennom skarp høyresving og totalt 1,6 km. utover før avkjørsel til Urhaugvegen kommer på høyre side av veien. Følg veien nedover mot sjøen 436 m. til man får tomta på venstre hånd. Tomta ligger til venstre for en nokså skarp høyre-sving.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til fritidsformål. Gjelde reguleringsplan Del av Tosvoll datert 10.09.08 er vedlagt salgsoppgaven.

  NB: I vedlagt reguleringsplan viser tomt 1-3 som innenfor planen, men disse ligger nå innenfor reguleringsplan for Ytre Veravika etter at nyere reguleringsplan for det aktuelle nabo området ble vedtatt 22.06.2021.

  • kr 780 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 19 500,-
  • kr 33 320,- (Omkostninger totalt)
  • kr 813 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det er pr i dag ikke kommunale avgifter.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke anledning å tegne boligselgerforsikring., da selger er et foretak(juridisk person). Ved en evt. oppløsning/konkurs av selskapet vil det være begrenset anledning for å fremme et mangelskrav.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 16. sep. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00304
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.