Våga, 5550 Sveio

Våga

Sveio
Prisantydning

900 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger36 320,-
 • Totalpris936 320,-

To fantastiske og unike tomter på toppen av en haug med vidstrakt utsikt i flere retninger

Beskrivelse

Strøm/fiber (info fra selger): Ut i fra Haugaland Kraft sin anbefaling er det i følge selger best å hente strøm fra trafohuset nede ved sjøen (Fv1). Det ligger i dag trekkrør under veien. Lengden er totalt 280m. Det legges kabelsand og fiber i samme grøft. Cirka 2-3 koblingsskap må påregnes.

På veien passerer man et nytt prosjektert pumpehus/pumper fra Sveio kommune (vann og avløpsavdeling). Kabel fra koblingsskapet i vest trekkes dit. Lengde på kabel/grøft er ca. 70m.

Vann (info fra selger): Det ble lagt kommunal vannledning til området i 1986. Man går med vannet fra pumpehuset og i samme grøft som strøm/fiber.

Avløp (info fra selger): Det er tanken at man setter ned et felles renseanlegg og avløpskum i området ved disse tomtene.

Vei (info fra selger): Veien ble bygget i 2001 av Staupe A/S.

Vei og veirett: Det medfølger en tinglyst veirett langs eksisterende vei til bruksnummer 144 over hovedbruket 83/3 mot deltagelse i kostnader sammen med de andre brukerne av veien. Den andre tomta, bruksnummer 240 har automatisk veirett som følge av at tomta er fradelt fra bnr. 144. Men den er ikke tinglyst.

Detaljer
 • To tomter som i kommuneplanen er lysegule avsatt til fremtidig boligområde. Tomtene ligger på et platå helt for seg selv og omkringliggende tomter vil ikke påvirke utsikt. Det er ca. 270 graders utsikt fra tomtene og aldeles nydelig utsikt fra eget platå. Det er bygget vei frem, grov planert tomtene og skoget.
 • Beliggenhet

  Tomtene ligger i et eksklusivt område med den ene lekre eiendommen etter den andre i et av de nydeligste områdene til Ålfjorden. Området består av en blanding av boliger og fritidseiendommer med landlig preg. Beliggenheten er nok noe de fleste av oss drømmer om, men ikke har funnet eller fått anledning til å skaffe oss. Tomten bør besiktiges, den er helt rå. Her vil den heldige kunne bygge seg det paradiset de selv vil forme og føle seg litt som konge på haugen. Med nydelig utsikt i flere retninger får man naturens vakre maleri inn vinduene.

  Adkomst

  Fra Haugesund, kjør til krysset på Haukås (E39) og ta til høyre. Ta så første avkjørsel til venstre inn i Vågavegen. Følg Vågavegen nesten helt til Vågakaien, men rett før de skarpe svingene ned til Vågakaien tar man av til høyre mellom en garasje og en løe som står nokså tett på veien. Når man kjører oppover holder man til høyre og følger grusvei helt til toppen hvor tomtene ligger. Veien ble laget i 2001 og er bratt, men kjørbar for bil/lastebil.

  Regulering

  Her er det kommuneplanen som er gjeldende. To tomter som i kommuneplanen er lysegule avsatt til fremtidig boligområde

  • kr 900 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 22 500,-
  • kr 36 320,- (Omkostninger totalt)
  • kr 936 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det er pr i dag ikke kommunale avgifter.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger forslag til situasjonsplan og kart vann og strøm. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 5. jan. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00111
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.