Vestre Karmøyveg 624

Karmøy
Prisantydning

2 250 000,-

 • BRA107㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår
 • Omkostninger70 070,-
 • Totalpris2 320 070,-

Enebolig på stor(3528kvm) tomt - Vesentlig oppgradert 2016-2018 - Flott utsikt - 3 bad!

Beskrivelse

Boligen er over to plan og inneholder: Første etasje: Entrè, gang, hall, bad, soverom samt stue og kjøkken i åpen løsning. Loftsetasje: Gang, tre soverom samt to bad.

Boligen fremstår som moderne innredet, med bra standard i forhold til bygningens alder. I løpet av perioden 2016-2018 ble boligen vesentlig oppgradert, blant annet: - Ny taktekking av betongtakstein. - Ny kledning rundt hele boligen. - Nye vinduer. - Nye gulv- og veggoverflater i alle rom. - Pusset opp tre nye baderom. - Etterisolert hele boligen innvendig. - Planert tomt. - Anordnet rundkjøring av naturstein.

Bruksareal per etasje

Første etasje: 62 kvm Loftsetasje: 45 kvm

Bygningsinformasjon

Det foreligger ikke bygningstegninger, og megler har av den grunn ikke mulighet til å kontrollere hva som er godkjent innredet. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår. Eiendommen er registrert tatt i bruk i matrikkelen i 1938.

Yttervegger av tre, kledd med liggende trekledning. Taktekkingen er av betongtakstein. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Følgende momenter har fått TG3(store eller alvorlige avvik) og TG2(avvik som kan kreve tiltak) i tilstandsrapporten: TG3: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav om på byggemeldingstidspunktet. - Det anbefales kontroll på det elektriske anlegget hvert 5. år. - Det mangler røykvarslere og slukkeutstyr i boligen. TG2: - Det er liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det mangler musebånd. - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/ lukke. - Mangler beslag i bunn av balkongdør. - Det er registrert noe knirk i gulv på loft. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Nederste del av trappen er det små bratte trinn. - Bad hovedetg: Det er for stor avstand mellom plate og sokkellist. - Bad loft: Det er registrert noe knirk på badegulvet. Det mangler ventilstuss. - Kjøkken: Kjøkkenventilatoren er ikke tilkoblet, så den er ikke kontrollert om den virker. Avstanden til platetopp med gass er for liten. - Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. - Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. - Varmepumpe mangler årstall. I følge eier er det en ulyd i varmepumpa. - Det er ikke påvist tilfredsstillende el- tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. - Sentralstøvsuger er av eldre dato.

Primærrom

Første etasje: Entrè, gang, hall, bad, soverom, stue og kjøkken. Loftsetasje: Gang, tre soverom samt to bad.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 2 250 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 56 250,-
  • kr 70 070,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 320 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 9 346,- pr. 2021. Kommunale avgifter gjelder her annet, eiendomsskatt, renovasjon, slam og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  kr 428 445,- for 2020 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Hvitevarer på kjøkken medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti.

  Selger er ansvarlig for at boligen er energimerket ved salg. Det foreligger imidlertid ikke energimerke for denne boligen.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 16.09.2022, selgers Egenerklæring datert 21.09.2022, grunnkart og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 9. nov. 2022

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 2-22-00151
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.