Visnesgata 7

Haugesund
Prisantydning

3 190 000,-

 • BRA125㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1962
 • Omkostninger93 480,-
 • Totalpris3 283 480,-

Enebolig med stor vestvendt hage og garasje med alt på et plan. Hagestue oppført i 2022.

Beskrivelse

Gang til å henge fra seg yttertøy. Malte overflater på vegger og fliselaminat på gulv.

Baderom med Fliser på vegger og Vinyl på gulv. Badekar med dusj, baderomsinnredning med servant og lagring. Wc.

Soverom 1 er et lite soverom med malte overflater på vegger og laminat på gulv.

Soverom 2 er også et mindre soverom med malte overflater på vegger og malt tregulv.

Herlig og luftig stue med ekstra takhøyde. Rommet er stort så her kan du innrede på flere måter. Malte overflater på vegger og laminat på gulv. Varmepumpe. Fra stuen har du utgang til en herlig og vestvendt terrasse samt hage. Hagen er flat og stor. Innrammet med hekk. Hagen strekker seg rundt huset og helt fram til hagestuen som er satt opp i 2022. Utestuen er satt opp på støpt såle og har bod i bakkant. Hagestuen og boden er isloert.

Soverom 3 og hovedsoverommet er stort med garderobe. Malte overflater på vegger og laminat på gulv. Privat baderom i direkte tilknytning. Malte overflater på vegger og vinyl på gulv. Flislagt dusjsone på vegger. Wc, dusj og baderomsinnredning med servant og lagring.

Kjøkken i matt hvit. Innredning fra IKEA. Tidløs og lys med grå benkeplate. Integrerte hvitevarer medfølger. Malte overflater på vegger og fliselaminat på gulv.

Praktisk vaskerom med malte overflater på vegger og vinyl på gulv.

Garasje med elektrisk port. Lagringsloft.

Detaljer

Entre, gang, 3 soverom, 2 bad, stue, kjøkken, vaskerom/tørkerom.

Bygningsinformasjon

Hagestue bygget i 2022 er ikke omsøkt oppført i kommunen.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Utvendige trapper Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke rekkverk på hovedtrappen, og det er over 0,5 m til underliggende nivå. Det er derfor krav om rekkverk. Åpninger og høyder i rekkverk på trapp mot øst stiller ikke dagens krav. Sprekk i trinn ved kjeller. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Generell > Bad(gang) Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er registrert noe råte i kledningsbord mot sør og vest. Ikke betydelig, men allikevel til stede. Det er ikke musetetting under kledning i nedre dal annet enn på nord og noe øst. Ellers ikke installert. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Pipe og ildsted Pipevanger er ikke synlige. Om pipen ikke er rehabilitert med nytt røkrør er det krav om 4 synlige sider langs hele pipeløpet. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad(gang) Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom/tørkerom Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er avvik: Normal levetid for vinylbelegg er 15 - 25 år. Sluket har overskredet sin levetid med god margin og bør skiftes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom/tørkerom Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad(sov) Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Våtrom > Overflater Gulv > Bad(sov) Gå til side Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Sluket er sperret av fast oppkant i dusj. Dette betyr at det ikke er avrenning til sluk fra hele gulvet. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad(sov) Det er påvist skader på innredning. Det er skade i front av baderomsmøbel, og det er også krakeleringer i vask.

Våtrom > Ventilasjon > Bad(sov) Rommet har kun naturlig ventilasjon. Kostnadsestimat: Under 10 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er svell under benkeplaten ved oppvaskmaskin og ved vask.

Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Avvik gjelder utelukkende for rør som ikke er skiftet.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Avvik gjelder utelukkende for rør som ikke er skiftet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Varmesentral Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Automatsikringer, skrusikringer og AMS strømmåler. Deler av det nyere anlegget i forbindelse med anneks har ikke dokumentasjon. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 125 kvm Primærrom 1. etasje: 108 kvm Entre, gang, 3 soverom, bad (gang), stue, kjøkken, vaskerom/tørkerom og bad (sov) Sekundærrom 1. etasje: 17 kvm Garasje

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Varmepumpe og vedfyringsovn. Elektrisk.

 • Beliggenhet

  Beliggende i søre bydel med kort veg til alt av skoler, barnehager, dagligvarebutikk, treningssenter m.m. Ca 5 miutter på sykkel til Haugesund sentrum.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert for bolig

  • kr 3 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 93 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 283 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 16 518,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM med kr 3 130,- pr år.

  Ligningsverdi

  kr 583 357,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring. Det er krysset av feil i selgers egenerklæring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  14.05.2023 og selgers Egenerklæring datert 24.04.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 25. mai 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230182
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.