Vollsvikvegen 15

Karmøy
Prisantydning

1 190 000,-

Solgt
 • BRA43㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1967
 • Omkostninger43 480,-
 • Totalpris1 233 480,-

Hytte - Totalrenovering/Rivningsobjekt med naust-tomt. Ordnet gangvei på 2 minutt med trapp ned til naust-tomt

Beskrivelse

Hytten ansees som et totalrenoveringsobjekt/rivningsobjekt.

Detaljer

Gang , Stue , Kjøkken , Soverom , Soverom 2, Alkove

Bod/utedo

Bygningsinformasjon

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist omfattende skade i fasade. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er omfattende avvik ved utvendig kledning. Der er i tillegg dårlig ventilert i nedre del av kledning mot sør/vest. Det er tydelige spor i stuen at det har vært, eller er pågående lekkasje i konstruksjonen. Dette i form av fuktskjolder. Det måles inntil 16% fukt i dette området. >Det har også vært tørt lenge, og det vil være påregnelig at det er lekkasjer her ved nedbør. Det er også fuktskjolder andre steder i bygget. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Isolasjon ligger noe uryddig. Konstruksjonen er også noe underventilert. Det er også stedvis fuktskjolder og noe utpreget hvor det er synlige avvik inne i bygget. Noe begynnende råte. Det er noe fukt og råteskader o treverk i nedre del av rafter mot nord/øst og sør/vest. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Vinduer Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Dører Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Overflater Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er generelt slitasje, men det er også riss i takflater og fuktskader på overflater i stuen men også andre steder i bygget. Det er og skader i eldre belegg på gulv. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er noe tegn til at det er tendenser til fukt/råteskader i treverk som kan ses i kjeller. Dette mot nord/øst, men også noe mot sør/vest. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Andre innvendige forhold Det er avvik: Soppsporer i luften inne i bygget. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Brannvarslere og slukke apparat. Kostnadsestimat: Under 10 000

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 43 kvm Primærrom 1. etasje: 42 kvm Gang, stue, kjøkken, 2 soverom og alkove. Sekundærrom 1. etasje: 1 kvm Bod/utedo

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen har ikke innlagt vann/avløp.

Oppvarming

Elektrisk.

 • Beliggenhet

  Beliggende på Varaneset på Fosen/Røyksund. Gode solforhold i hagen.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 1 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 43 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 233 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 1 612,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. Kommunale avgifter består av renovasjon

  Ligningsverdi

  kr 66 526,- Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  07.06.2023 og selgers Egenerklæring datert 07.06.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 13. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230211
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.