Brannstasjonen

Brannstasjonen

Brannstasjonen - Kirkegata 179 mfl Haugesund
 • EierformAndel
Beskrivelse

Brannstasjonen BRL | Byggstart besluttet! | Brennhett boligprosjekt | Se brannstasjonen.no for utfyllende info

Det er nå åpnet for fritt salg av ledige av ledige leiligheter i prosjektet Brannstasjonen Borettslag . Forkjøpsperiode HAUBO-medlemmer er avklart.

Kjøpesummen i Brannstasjonen Boretslag deles 30/70 i innskudd og andel fellesgjeld, som borettslaget finansierer på særdeles gunstige vilkår - 40 års løpetid, herav 10 års avdragsfrihet. Dette gir forutsigbare bokostnader, og for noen mulighet til å frigjøre økonomiske midler. Ta gjerne kontakt, så setter vi opp ditt regnestykke.

Brannstasjonen Borettslag (BRL) ligger i Haugesund med fasader mot Kirkegata, Breidablikgata og Skjoldavegen. Gårdsrommet opparbeides iht. utomhusplanen, og har innganger via port mot Kirkegata eller gjennom Bygg 2 og 3. Lukket garasjeanlegg med sportsboder og sykkelparkering. Tanken er at gårdsrommet skal framstå som en oase og et attraktivt oppholdsareal og møteplass for beboerne. I tillegg felles takterrasse med gode solforhold. Gjesteleilighet, felles møtelokaler og disponibelt rom (f.eks. hobby-/treningsrom) i første etasje mot Skjoldavegen.

Gode planløsninger som utnytter arealet og omgivelsene maksimalt. Ambisjonen er å skape et særegent leilighetsprosjekt med respekt for historiske kvaliteter. Se forøvrig arkitektens beskrivelse av arkitektur, form og skala, materialitet inne og ute, samt uteoppholdsarealer.

Brannstasjonen BRL er planlagt med 26 leiligheter fordelt på 3 bygg i 4 til 5 etasjer, alle med heis. Leilighetene er i størrelse fra 53 til 91 m2, samt en leilighet på 128 m2 BRA. Med sin sentrale beliggenhet, bor du tett på Haugesund sentrum med alle sine opplevelser og tilbud, og også Edda kino, Byparken, Billedgalleriet, Asalvika badeplass og Kyststien. KIWI-butikk på naboeiendommen. Brannstasjonen organiseres som et borettslag tilknyttet HAUBO, og det legges opp til en særdeles gunstig finansieringsmodell for kjøper. Prosjektet er tegnet av Vikanes Bungum Arkitekter AS og Entreprenør er GL Prosjektservice AS.

Se salgstegninger, salgsoppgave og øvrige vedlegg for utfyllende informasjon.

Ferdigattest

Kjøper skal overta boligen ved overtakelsesforretning jfr. Buofl. §14 og 15. Selger plikter å besørge ferdigattest innen overtagelse. Dersom overtagelse blir avholdt ved midlertidig brukstillatelse skal selger rekvirere ferdigattest innen brukstillatelsens utløp. Overtakelse av felles- og utearealer skal gjennomføres av selger og borettslagets styre, og overtakelse av boligen kan skje uavhengig av dette

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret kan eier leie ut i opptil 3 år dersom eier har bebodd boligen i minst 1 av de 2 siste årene. Se for øvrig Burettslagslova §§ 5-5 og 5-6. Juridiske personer kan eie andeler på gitte vilkår, herunder arbeidsgiver som skal leie ut bolig til sine ansatte. Se for øvrig Burettslagslova §§ 4-3.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig nett for vann og avløp via private stikkledninger.

 • Regulering

  Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor iht RL 1514 datert 13.02.2008, samt dispensasjon datert 12.01.2022, se https://www.arealplaner.no/1106/arealplaner/307 og ligger i området som omfattes av Sentrumsplanen.

 • Diverse

  Det vil bli muligheter for individuelle tilvalg/endringer. Kjøpere vil bli kontaktet av entreprenør tidlig i byggefasen. Det benyttes digitalt tilvalgsoppsett BYGR for oversikt og trygghet i hele prosessen. Det blir generelt ikke anledning til å bytte leverandører eller trekke ut leveranser. Jfr Buofl § 9 kan Forbrukeren ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 15 % eller mer.

  Kjøpsbetingelser

  Kjøpet reguleres av: Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova – Buofl). Buofl. § 3 sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten. Bindende avtale om kjøp av bolig er først inngått når inngitt kjøpetilbud er akseptert av selger, Brannstasjonen Utvikling AS, org. nr. 821686482. Interessenter og kjøpere må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. Det benyttes kjøpekontrakt «Byggblankett 3427, borettslag» basert på Buofl, utarbeidet av Standard Norge. Selger plikter å besørge garantier jfr §12 og evt. §47 iht. samme lov. Etter at prosjektet er ferdigstilt, vil kjøpekontrakt basert på Avhendingsloven bli benyttet.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 8. des. 2022

 • Ansvarlig megler: Niels Chr. Hald
 • Oppdragsnummer: 1-21-00047
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.