Ferkingstad ro-buer

Ferkingstad ro-buer

Søre Ferkingstadveg 173 Karmøy
Fra

2 790 000 – 

Til

4 320 000,-

 • EierformSameie
Beskrivelse

Fritidsboliger med maritimt preg, fordelt over 3 plan og med private og felles uteområder og garasjeanlegg. Hver leilighet har naust med doble dører på kaiplan. Lukket trapperom til hovedetasjen som også har inngang fra bakkeplan. Stue/kjøkken, og bad, samt 0 til 2 soverom i denne etasjen. Boliger 1-10 har trapp til loftsetasje med 2 soverom, samt stort trapperom/gang med takvindu. Bolig 11 har hems med adkomst via trappestige. Alle boliger har solrik terrasse mot felles uteområde i sørvest. Bolig 5 og 6 har i tillegg balkong mot Ferkingstad havn. Lukket garasjeanlegg med direkte adkomst til hvert naust. Sportsbod til hver bolig i garasjeanlegget.

NOEN KVALITETER: Kontakt megler for mer utfyllende informasjon.

Naust: - Lavtemperatur varmekabler i gulvet. - Doble ytterdør mot kaien. - Betonggulv og vegger, gipset himling. Evt overflatebehandling utføres av kjøper etter overtakelse.

Hovedplan og loftsetasje: - Boen hvitpigmentert eikeparkett uten kvist. - Sparklet og malte vegger. - Hvitpigmentert panel i himlinger. - Kjøkken fra Nye Nordsjø med integrerte hvitevarer. Stort kjøleskap 122 cm, komfyr, koketopp, avtrekksvifte, oppvaskmaskin. - Helfliset bad med varmekabler. 20x20 altamira grey gulvfliser og 20x40 garda grey veggfliser. - Toshiba varmepumpe. - Trekkerør for fiber (Altibox). - Takvindu over trapp.

Terrasser: - Stor, solrik terrasse med rekkverk og royalimpregnert dekke. - De to største ro-buene har i tillegg balkong mot havna.

Møbler, garderobeskap og løsøre inngår ikke i leveransen.

Boligene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Det monteres varmepumpe luft-til-luft fra Toshiba. Avtrekksanlegg i garasjeanlegg.

Boligene tilknyttes et felles brannvarslingssystem for tidlig varsling ved branntilløp. Det plasseres detektorer både i fellesareal og i hver boenhet.

PARKERING: Hver enhet har egen parkeringsplass i felles garasjeanlegg i underetasjen. Anlegget har port og hver enhet har egen fjernbetjening. Tildeling av parkeringsplass, bruk og utleie vil bli regulert av vedtektene. Det vil som tilvalg bli mulighet for å etablere lading for el-bil. Gjesteparkering langs vegen.

Bygningsinformasjon

Bestående bygning oppgis å være fundamentert direkte på fjell, og vil bestå. Vegg mot kaien skal rives og gulvet hogges vekk. Nye betongvegger blir ført opp som skillevegger og yttervegg for naust. Det gjelder også skillevegg mot garasje. Gulv i naust støpes i betong, med opphøyet nivå i trapperom. Dette som flomskadereduserende tiltak, se reguleringsplan for mer info.

Deler av eksisterende hulldekke skal demonteres og gjenbrukes som dekke over garasjen. I den forbindelse skal yttervegger skjæres ned, slik at uteområdet kommer i nivå med Søre Ferkingstadveg. Det etableres solide ståldragere som bærebjelker for hulldekket. Konstruksjon over betong isolert bindingsverk med malt ytterkledning i farger anvist av arkitekt. 2-lags hvitmalte trevinduer og ytterdør med rundt vindu. Takpanner av betong i anviste farger.

Boligene utføres i samsvar med TEK17. Det søkes fravik/dispensasjon fra forskriftens krav om skorstein, noe som begrunnes med større behov for fleksibilitet. Kompenserende tiltak er installasjon av varmepumpe.

Det er ikke heis i anlegget. Et felles teknisk rom for el-kraft er beliggende i underetasjen.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen ligger til kommunal veg. Vann via private stikkledninger til offentlig nett i Søre Ferkingstadveg. Det etableres kloakkpumpestasjon med avløp via pumpeledning til offentlig nett. Kum graves ned ved kaien på naboeiendom. Naboen er medeier i pumpeledningen og deltar forholdsmessig i investering og drift, sammen med sameiet.

Oppvarming

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Det monteres varmepumpe luft-til-luft. Kabler i gulvet på bad. Lavtemperatur varmekabler i gulv naust. Evt oppvarming utover dette inngår ikke.

 • Adkomst

  Kjør FV 47 gjennom Åkrehamn og videre mot Skudeneshavn. Ca 2 km etter Åkrasanden, ta til høyre ved skilt Ferkingstad på veg 858 - Stavavegen. Deretter forbi havna og til høyre Søre Ferkingstadveg videre til mot moloen. Etter ca 130 meter har du eksisterende betongbygg på høyre side.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Fritidsbebyggelse med naust (FB/N1) iht R1027 - KONG FERKING - 22/212 mfl. Av planbestemmelser §9 fremgår: Naust skal ikke brukes til varig opphold. Naust skal kun brukes til lagring av utstyr som ikke kan skades ved sjøvanninntrenging jfr ekstremvær og fremtidig stormflo/havstigningsnivå. Se vedlagte plankart og bestemmelser for ytterligere info. I tillegg gjelder kommuneplanens arealdel 2014 - 2023, sist korrigert 19.02.2019 som kan fås hos megler.

 • Omkostninger

  I tillegg til fastpriser iht gjeldende prisliste betaler kjøper følgende omkostninger: Dokumentavgiftavgift 2,5% av kjøpesum. Tinglysning av skjøte og panteobligasjon (pr stk) kr 585,-. Forbehold om endringer i satsene. Omkostningene innbetales av kjøper samtidig med kjøpesummen.

 • Diverse

  LOVGRUNNLAG: Handelen reguleres av Bustadoppføringslova. Utbygger stiller pålagt sikkerhet senest ved bortfall av evt. forbehold i kjøpekontrakten iht §12 i Bustadoppføringsloven.

  Bindende avtale om kjøp av bolig er først inngått når inngitt kjøpetilbud er akseptert av selger. Tidspunkt overlevering fastsettes i kjøpekontrakt.

  Som kjøpekontrakt benyttes byggblankett 3427 fra Standard Norge. For næringsdrivende eller juridisk person benyttes kjøpekontrakt basert på avhendingsloven. Frem til kjøpekontrakt er signert av begge parter gjelder akseptert kjøpetilbud som bindende avtale.

  FERKINGSTAD FISKERIHAVNHavna er en aktiv fiskerihavn, med virksomhet både sent og tidlig. Dette er en del av sjarmen, men medfører også tidvis en del aktivitet med tilhørende lyder.

  TILVALG/ENDRINGER Det vil bli muligheter for individuelle tilvalg/endringer. Kjøpere vil bli kontaktet av entreprenør tidlig i byggefasen. Det blir generelt ikke anledning til å bytte leverandører eller trekke ut leveranser.

  SELGERS FORBEHOLD Selger tar forbehold om åpning av byggelån, samt at det blir gitt igangsettingstillatelse (1-trinns søknad), innen 15.09.2021.

  KJØPERS PLIKTER Kjøper plikter før inngivelse av bud å avklare finansiering av kjøpet med bank eller tilsvarende institusjon, samt oppgi kontaktinfo på en som kan bekrefte finansieringen.

  Kjøper innbetaler fullt oppgjør med tillegg av omkostninger og evt. avtale tilvalg/endringer til meglers klientkonto senest 2 virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Selger plikter å besørge ferdigattest innen overtagelse. Dersom overtagelse blir avholdt ved midlertidig brukstillatelse skal selger rekvirere ferdigattest innen brukstillatelsens utløp.

  SEKSJONERING/SAMEIE Gnr 22 bnr 212 og 214 sammenføyes og eiendommen seksjoneres før overtagelse. Kjøper godtar startvedtekter og utkast til budsjett for fellesutgifter. Vedtektene kan senere endres av sameierene iht reglene i eierseksjonsloven.

  FELLESKOSTNADER Sameiet avgjør selv hvilke kostnader som skal inngå i månedlige felleskostnader, men bl.a. følgende bør som et minimum dekkes: - Fullverdiforsikring. Innboforsikring tegnes av hver enkelt. - Løpende utvendig vedlikehold, evt. i kombinasjon med dugnad. - Løpende driftskostnader som strøm i fellesarealer, drift og vedlikehold av avløpsystem mv. - Forretningsførsel om ønskelig. - Kollektiv avtale om TV/internett.

  KOMMUNALE AVGIFTER MV Kommunale avgifter, renovasjon, ligningsverdi mv er så langt ikke beregnet.

  FERDIGATTEST Selger plikter å besørge ferdigattest innen overtagelse. Dersom overtagelse blir avholdt ved midlertidig brukstillatelse skal selger rekvirere ferdigattest innen brukstillatelsens utløp.

  GENERELLE OPPLYSNINGER: Utførelse: Alle arbeider/leveranser skal være ihht. NS 3420 normal utførelse. Toleranser: Generelt for bygg skal det benyttes toleranser i henhold til bygg detaljblad NBI 520.008 normal krav, som angitt i tabell 35, planhetstoleranser for ferdige overflater i bygg i henhold til NS 3420-1. Off. krav: Leveransen i henhold til TEK 2017.

  Tegninger: Salgstegninger og 3D bilder mv er illustrasjoner og ikke bindende for den endelige leveransen. Faktisk møblerbarhet kan avvike fra viste møblering.

  Setninger: I nybygg vil det normalt oppstå riss i ved skjøter og sammenføyinger, dette pga setninger og uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at riss i materialoverganger mellom tak/vegg og i hjørner ikke er reklamasjonsberettiget, men vil kunne bli flikket ved 1 års befaring. Egeninnsats: Det vil ikke bli anledning til egeninnsats. Diverse: Mindre endringer av tegninger og utomhusplan som følge av avklaringer i detaljprosjekteringen kan blir nødvendig. Selger kan også gjøre endringer i materialvalg, produkter mv som da skal være av tilsvarende kvalitet. Synlige rørføringer kan forekomme i rom som ikke er oppholdsrom.

  Kommune, kraftlag mv har rett til å anlegge og vedlikeholde installasjoner i området, over og under bakken. Kjøper vil være pliktig til å delta i evt. velforening eller tilsvarende dersom dette stiftes. Dette kan tinglyses på skjøtet.

  SERVITUTTER: 1986/12667-1/47 08.12.1986: ELEKTRISKE KRAFTLINJER 2019/568933-2/200 21.05.2019: BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING 2019/849009-1/200 22.07.2019: BESTEMMELSE OM VEG

  GRUNNDATA: 1976/6526-1/47 06.09.1976 REGISTRERING AV GRUNN

  EIENDOMMENS RETTIGHETER: 2019/568933-1/200 21.05.2019 BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING

  Kjøpsbetingelser

  Se pkt. Diverse.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 16. aug. 2021

 • Ansvarlig megler: Niels Chr. Hald
 • Oppdragsnummer: 1-21-00093
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.